Inspiroimme vastuullisiin valintoihin

Vastuullisuustyömme heijastelee aikaansa ja
on nyt yhä kiinteämpi osa liiketoimintaamme. Päivitimme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme kunnianhimoisemmiksi.

    Alma Media > Vastuullisuus

Vastuullinen Alma Media

Alma Median pyrkimys on kiihdyttää omalla toiminnallaan yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan kestävää kasvua.

Digipalvelumme palvelevat niin kuluttajia kuin ammattilaisia. Media- ja palveluyhtiönä tuemme rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja demokratiaa, tarjoamme elämyksiä ja oivalluksia. 

Asiakkaidemme luottamus meihin perustuu kiinnostaviin ja virheettömiin sisältöihin, hyviin palvelu- ja käyttökokemuksiin sekä vastuulliseen asiakastietojen käsittelyyn. Siksi keskitymme vastuullisuutemme kehittämisessä erityisesti journalismiin, markkinointiin ja tietoturva- ja tietosuoja-asioihin – unohtamatta vastuutamme ympäristöstä ja henkilöstöstämme.

Vastuullisuusuutisia Almalta

Tukea kestävän liiketoiminnan innovoinnille

Sen lisäksi, että Alma Media kehittää oman toimintansa vastuullisuutta, ja…

Vastuullisuus

Alma Median vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan vahvasti positiivinen

Alman työnhakupalvelu Jobly on maailman ensimmäinen työnhakupalvelu, joka mahdollistaa arvopohjaisen…

Vastuullisuus

Tavoitteena Alma, jossa jokainen voi olla oma itsensä

Alman tavoitteena on, että jokainen almalainen saa olla työpaikalla oma…

Töissä Almalla

Alma Media kutsuu yhteistyökumppaninsa sitoutumaan eettiseen ohjeistukseen

Alma Media on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa ja…

Vastuullisuus

Lukijoiden luottamuksen säilyttäminen on median elinehto

Vastuullinen journalismi antaa totuudenmukaista tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu, jotta…

Vastuullisuus
muutoksentekijat_2022

Miten digitaalinen media ja vastuullisuus liittyvät yhteen? Alma Media on määrätietoisesti toteuttanut digitaaliseen transformaatioon perustuvaa strategiaa ja sen hedelmät kantavat tänä päivänä laajalle yhteiskuntaan.

Lue Kauppalehden Muutoksentekijät -artikkeli ja katso Kai Telanteen haastattelu. 

Alman vastuullisuustavoitteet

Ympäristövastuu

2023

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa 4,3 prosenttia ja toimitusketjussa 1,23 % vuodessa

 

2030

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa 52 % ja toimitusketjussa 14 %

Sosiaalinen vastuu

2023

Enintään viisi Julkisen sanan neuvoston langettavaa päätöstä vuodessa

Alman sivustoilla ei esiinny kansainvälisen kauppakamarin hyvää markkinointitapaa rikkovaa mainontaa

Työelämän laatuindeksi (QWL) yli 83 %

Hyvä hallintotapa

2023

100 % Alma Median henkilöstöstä on suorittanut Code of Conduct – valmennuksen

90 % keskeisimmistä alihankkijoista on sitoutunut yhtiön eettisen ohjeistuksen noudattamiseen

 

JATKUVA TAVOITE

Yhtiön palveluissa ei esiinny vakavia tietoturvaloukkauksia.

100%
Henkilöstöstä on suorittanut Code of Conduct – valmennuksen
52%
Vähenemä vuoteen 2030 mennessä. (Scope 1 & 2)
14%
Vähenemä vuoteen 2030 mennessä. (Scope 3)
0kpl
Vakavia tietoturvaloukkauksia

Alma Medialle olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittymiseen ja henkilökohtaisiin urapolkuihin koulutuksin ja valmennuksin. Kirja- ja koulutustarjontamme mahdollistaa työelämässä tarvittavan osaamisen kehittymisen.
Mediamme lisäävät ymmärrystä tasa-arvoisen työelämän tärkeydestä yhteiskunnassa. Tarjoamme yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet, edellytämme sukupuolten tasa-arvoa ja työyhteisömme monimuotoisuuden ja osallisuuden kokemuksen kehittymistä.
Talous- ja ammattimediamme keskittyvät kestävän talouskasvun edistämiseen. Yhteistyömme eri tahojen kanssa tähtää nuorten ja heikentyneestä työkyvystä kärsivien tukemiseen. Alma toimii työnantajana ja veronmaksajana 11 Euroopan maassa.
Mediamme lisäävät tietoisuutta kestävän kehityksen innovaatioista, yritysten taloudellisista ja ei-taloudellisista tuloksista ja ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kannustamme innovointiin myös omassa organisaatiossamme.
Yhdistämme tarjonnan ja kysynnän, palvelun tarjoajat ja kuluttajat sekä tarjoamme vastuullisia valinnanmahdollisuuksia asumiseen, autoiluun, työelämään ja rekrytointiin.
Mediamme uutisoivat eri toimialojen ympäristövaikutuksista ja lisäävät ymmärrystä vastuullisesta kuluttamisesta. Pyrimme maksimoimaan toimintamme positiiviset ympäristövaikutukset ja inspiroimme kestäviin valintoihin.
Oman toimintamme hiilijalanjälki on puolittunut viimeisen 6 vuoden aikana. Olemme toimialamme esimerkki vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä. Minimoimme oman ja alihankintaketjumme hiilidioksidipäästöt.
Luotettava ja riippumaton journalismi on yhteiskunnan toimivan demokratian edellytys. Mediamme vaalivat rauhaa ja oikeudenmukaisuutta ja tutkivat valtaa pitävien eettisesti kestävää toimintaa, epäröimättä tuoda julki mahdollisia epäkohtia.
Mediamme ja palvelumme ovat laajasti verkottuneita yritystoiminnassa. Lukuisat kestävän kehityksen hankkeet yhdistävät meitä 11 Euroopan maassa. Valitsemme huolellisesti yhteistyökumppanimme ja edellytämme eettisesti kestävää liiketoimintaa.

Yhdessä

Yritysvastuumme kehittämisessä meitä auttaa joukko luotettavia ja pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa
teemme yhteistyötä. Sen lisäksi kuulumme muutamiin yritysvastuuverkostoihin ja –yhteistyöelimiin,
jotka toimivat tuntosarvinamme laajempaan yritysvastuukenttään.

Näistä kumppanuuksistamme ja jäsenyyksistämme tärkeimmät on esitelty alla.