Inspiroimme vastuullisiin valintoihin

Vastuullisuustyömme heijastelee aikaansa ja
on nyt yhä kiinteämpi osa liiketoimintaamme. Päivitimme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme kunnianhimoisemmiksi.

    Alma Media > Vastuullisuus

Vastuullinen Alma Media

Alma Median pyrkimys on kiihdyttää omalla toiminnallaan yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan kestävää kasvua.

Digipalvelumme palvelevat niin kuluttajia kuin ammattilaisia. Media- ja palveluyhtiönä tuemme rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja demokratiaa, tarjoamme elämyksiä ja oivalluksia. 

Asiakkaidemme luottamus meihin perustuu kiinnostaviin ja virheettömiin sisältöihin, hyviin palvelu- ja käyttökokemuksiin sekä vastuulliseen asiakastietojen käsittelyyn. Siksi keskitymme vastuullisuutemme kehittämisessä erityisesti journalismiin, markkinointiin ja tietoturva- ja tietosuoja-asioihin – unohtamatta vastuutamme ympäristöstä ja henkilöstöstämme.

Vastuullisuus tekoina

Alma Media kutsuu yhteistyökumppaninsa sitoutumaan eettiseen ohjeistukseen

Alma Media on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa ja…

Vastuullisuus

Lukijoiden luottamuksen säilyttäminen on median elinehto

Vastuullinen journalismi antaa totuudenmukaista tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu, jotta…

Vastuullisuus

Alma Media tukee ukrainalaisten työnhakua

Rekrytointiratkaisuihin keskittynyt Alma Career julkaisi huhtikuussa 2022 Workania.eu-työpaikkaportaalin ukrainalaisille työnhakijoille.…

Vastuullisuus

Monimuotoisuuden kehittäminen on jatkuva prosessi

Sateenkaaren värit näkyvät kesäkuussa toimistoillamme muistuttamassa, että meillä Almassa saa…

Vastuullisuus
muutoksentekijat_2022

Miten digitaalinen media ja vastuullisuus liittyvät yhteen? Alma Media on määrätietoisesti toteuttanut digitaaliseen transformaatioon perustuvaa strategiaa ja sen hedelmät kantavat tänä päivänä laajalle yhteiskuntaan.

Lue Kauppalehden Muutoksentekijät -artikkeli ja katso Kai Telanteen haastattelu. 

Alman vastuullisuustavoitteet

Ympäristövastuu

2022

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa 4,3 prosenttia ja toimitusketjussa 1,23 % vuodessa

 

2030

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa 52 % ja toimitusketjussa 14 %

Sosiaalinen vastuu

2022

Enintään viisi Julkisen sanan neuvoston langettavaa päätöstä vuodessa

Alman sivustoilla ei esiinny kansainvälisen kauppakamarin hyvää markkinointitapaa rikkovaa mainontaa

Työelämän laatuindeksi (QWL) yli 83 %

Hyvä hallintotapa

2022

100 % Alma Median henkilöstöstä on suorittanut Code of Conduct – valmennuksen

50 % keskeisimmistä alihankkijoista on sitoutunut yhtiön eettisen ohjeistuksen noudattamiseen

 

JATKUVA TAVOITE

Yhtiön palveluissa ei esiinny vakavia tietoturvaloukkauksia.

100%
Henkilöstöstä on suorittanut Code of Conduct – valmennuksen
52%
Vähenemä vuoteen 2030 mennessä. (Scope 1 & 2)
14%
Vähenemä vuoteen 2030 mennessä. (Scope 3)
0kpl
Vakavia tietoturvaloukkauksia

Alma Medialle olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittymiseen ja tuemme henkilökohtaista urakehitystä monipuolisin koulutuksin ja valmennuksin. Kirja- ja koulutustarjontamme mahdollistaa ammattilaisille kehittymisen muun muassa tietosuojan, riskienhallinnan, viestinnän, juridiikan tai ympäristön ja rakentamisen aiheissa.
Mediamme lisäävät tietoisuutta ja ymmärrystä tasa-arvoisen työelämän merkityksestä yhteiskunnassa. Tarjoamme yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet kaikille ja vaalimme sukupuolten tasa-arvoa ja työyhteisömme monimuotoisuuden ja osallisuuden kokemuksen kehittymistä.
Talous- ja ammattimediamme keskittyvät yritysten ja yhteiskunnan kestävän talouskasvun edistämiseen. Alma Media työllistää yhteensä noin 1500 henkilöä ja toimii työnantajana ja veronmaksajana 11 Euroopan maassa. Rekrytointipalvelumme yhteistyössä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa rakentavat siltaa nuorten ja työelämän välille, kehittävät nuorten valmiuksia tulevaisuuden työelämään ja edistävät vajaakuntoisten työllistymistä.
Mediamme uutisoivat kestävän kehityksen innovaatioista, niiden taloudellisesta tuloksista, uusimmista tutkimuksista ja esimerkittävät yritysten vastuullisuuteen liittyviä ratkaisuja. Alma Mediassa tuemme innovaatioiden syntyä organisaatiossa kehittämällä ketterää, avointa ja vuorovaikutteista yrityskulttuuria ja joukkuepelihenkeä.
Vastuullisia valinnanmahdollisuuksia asumiseen tarjoavat markkinapaikat, toimialan ammattilaisille tarkoitetut palvelumme ja sähköisen asuntokaupan ratkaisumme mahdollistavat toimialan kestävän kehityksen edistämisen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Yhdistämme arvoketjun palveluntarjoajat ja kuluttajat asumisen ekosysteemiin, jossa arvo syntyy yhteisvaikutuksella.
Mediamme uutisoivat eri toimialojen ympäristövaikutuksista ja lisäävät ymmärrystä vastuullisista valinnoista kulutuspäätöksissä. Pyrimme maksimoimaan toimintamme positiiviset ympäristövaikutukset ja inspiroimaan kuluttajia vastuullisiin valintoihin. Digitaalisten asumisen ja autoilun palveluidemme ympäristöperusteiset hakukriteerit mahdollistavat energiatehokkaan asumisen tai vähäpäästöisen auton valinnan.
Entuudestaan pieni oman toimintamme hiilijalanjälki on puolittunut viimeisen viiden vuoden aikana. Toimimme esimerkkinä toimialalla vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä. Edelleen minimoimme omia ympäristövaikutuksiamme ja rohkaisemme alihankintaketjuamme sitoutumaan ilmastotavoitteisiimme.Luotettava, moniarvoinen ja riippuma- ton journalismi on yhteiskunnassa toimivan demokratian edellytys. Mediamme vaalivat rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, pureutuvat tutkivan journalismin keinoin valtaa pitävien eettisesti kestävään toimintaan, eivätkä epäröi tuoda julki mahdollisia epäkohtia.
Luotettava, moniarvoinen ja riippumaton journalismi on yhteiskunnassa toimivan demokratian edellytys. Mediamme vaalivat rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, pureutuvat tutkivan journalismin keinoin valtaa pitävien eettisesti kestävään toimintaan, eivätkä epäröi tuoda julki mahdollisia epäkohtia.
Mediamme ja palvelumme ovat laajasti ver- kottuneita yritystoiminnassa esimerkiksi asumisen, henkilöstöhallinnon ja autoilun toimialoilla. Lukuisat kestävän kehityksen hankkeet yhdistävät meitä ja asiakkaitamme 11 Euroopan maassa. Olemme huolellisia valitessamme Alma Median yhteistyökumppaneita ja edellytämme alihankkijoiltamme sitoutumista sosiaalisesti ja eettisesti kestävään liiketoimintaan.

Yhdessä

Yritysvastuumme kehittämisessä meitä auttaa joukko luotettavia ja pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa
teemme yhteistyötä. Sen lisäksi kuulumme muutamiin yritysvastuuverkostoihin ja –yhteistyöelimiin,
jotka toimivat tuntosarvinamme laajempaan yritysvastuukenttään.

Näistä kumppanuuksistamme ja jäsenyyksistämme tärkeimmät on esitelty alla.