Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Vastuullinen sijoitus

Vastuullinen sijoitus

Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät vastuullisuusvaikutukset liittyvät yhtiön julkaisemiin mediasisältöihin (vastuullinen journalismi) ja digitaalisiin palveluihin (vastuullinen markkinointi sekä vastuu datasta ja tietosuojasta). 

Alma Mediassa on jo useamman vuosikymmenen ajan kartoitettu parhaita toimintamalleja vastuullisuuden näkökulmasta ja kehitetty samalla omia toimintatapoja. Viimeisimpänä merkittävänä toimenpiteenä Alma Media laati vuonna 2018 tieteeseen perustuvat SBT-ympäristötavoitteet, kolmantena mediayhtiönä maailmassa. Tavoitteet kannustavat kohdistamaan ilmastotoimet kiinteistöjen, työsuhdeautojen sekä päästöintensiivisimpien liiketoimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Joulukuussa 2015 Alma Media sitoutui Pariisin julistukseen COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alma Media on perustajajäsen kansainvälisessä media-alan vastuullisuutta edistävässä Media Responsible Forumissa ja aloittanut GRI-standardin mukaisen integroidun yritysvastuuraportoinnin yhtenä ensimmäisistä mediayrityksistä Pohjoismaissa.


Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

 • Alma Media on mukana Nasdaq OMX GES SUSTAINABILITY FINLAND –indeksissä.
 • CDP myönsi Climate Change Disclosure 2020 -listauksessaan Alma Medialle luokituksen B. Vuoden 2019 listauksessa Alma Media sai Leadership tason luokituksen A-. CDP kerää tietoa yrityksiltä liittyen ilmastonmuutoksen riskeihin ja vähäpäästöisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
 • ISS ESG Corporate Rating antoi 2019 Alma Medialle Prime-luokituksen C+. Prime-luokitus annetaan yrityksille, jotka täyttävät tietyt vähimmäisvaatimukset arvioinneissa ja saavuttavat toimialansa parhaimpia tasoja ESG-pisteytyksessä.
 • Alma Media kuuluu myös YK:n Global Compact –julistuksen allekirjoittajiin, ja on jäsen suomalaisen FIBSin yritysvastuu- ja monimuotoisuusverkostossa sekä Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostossa.

Vastuullisuuden johtamisen periaatteet 

Alma Media kehittää vastuullisuuttaan yritysten liiketoimintaa ja media-alaa sääntelevää lainsäädäntöä noudattaen. Yritysvastuun kehittämistä Alma Mediassa ohjaavat myös yhtiön politiikat, ohjeistukset ja sitoumukset sekä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisten ulkopuolisten tahojen määrittelemät ohjeistukset. Yhtiön sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hallintoa on kuvattu tarkemmin selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä hallituksen toimintakertomuksessa.

Alma Median vastuullisuutta linjaavat omat politiikat, ohjeistukset ja sitoumukset: 

 • Eettinen ohje (Code of Conduct) 
 • Yritysvastuuohjelma tavoitteineen
 • Tiedonantopolitiikka
 • Tietoturvapolitiikka
 • Veropolitiikka
 • Investointi- ja rahoituspolitiikka
 • Hankintapolitiikka
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet sekä tasa-arvo- ja monimuotoisuussuunnitelmat 
 • Työssä kehittymisen periaatteet 
 • Palkitsemisen periaatteet ja yhtiön palkitsemispolitiikka 
 • Alma Median mediamyynnin mainosasiakkaita koskevat myynti- ja sopimusehdot 
 • Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka 
 • Science Based Target -aloitteen hyväksymät yhtiön ilmastotavoitteet 

Muiden tahojen laatimat ohjeistukset: 

 • Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvoston perussopimus 
 • Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt 
 • Hyvää markkinointitapaa koskevat periaattee
 • Euroopan laajuinen itsesääntely kohdennetulle verkkomainonnalle (ns. OBA-itsesääntely)
 • Digitaalisen markkinoinnin verkoston IAB:n ohjeistukse
 • YK:n Global Compact -aloite ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet