Alma Media > Sijoittajille > Taloustieto > Markkinaehtoiset velat

Markkinaehtoiset velat

Alma Medialla on käytössään yritystodistusohjelma sekä 220 milj. euron lainasopimus (”bridge – rahoitus”).  Tiedot niistä on koottu tälle sivulle.

220 miljoonan euron luottosopimus (”bridge -rahoitus”)

Alma Media sopi maaliskuussa 2021 yhteensä 220 milj. euron rahoitusjärjestelystä (ns. bridge rahoitus) OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina erääntyy maksettavaksi viimeistään 18 kuukauden kuluttua lainan nostosta. Rahoitusjärjestelyyn sisältyvät tavanomaiset rahoituskovenanttiehdot koskien omavaraisuusastetta ja nettovelan suhdetta käyttökatteeseen. Konserni täytti asetetut kovenanttiehdot 30.6.2021. Alma Media tulee muuntamaan nykyisen väliaikaisen bridge-rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi vuoden 2021 aikana.

Samassa yhteydessä 4.3.2021 päätettiin kaksi 12,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittisopimusta (RCF-sopimukset) OP Yrityspankki Oyj:n ja Danske Bank Oyj:n kanssa.

100 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa

Yritystodistusohjelmalla yritys varmistaa sen, että sillä on rahoituspolitiikkansa mukaisesti käytössään erilaisia instrumentteja eri pääomatarpeisiin. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 miljoonaa euroa.  Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2021 käytetty 5,0 milj. euroa.

  • Liikkeeseenlaskija: Alma Media Oyj
  • Järjestäjä: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Pohjola Pankki Oyj
  • Valuutta: euro
  • Nimellisarvo: pienin nimellisarvo on 100 000 euroa
  • Todistusten erääntymisaika: vähintään yksi ja enintään 364 päivää
  • Todistusten luonne: Yritystodistukset ovat Alma Media Oyj:n liikkeeseenlaskemia vakuudettomia haltijavelkakirjoja.
  • Luottoluokitus: Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.
  • Listaus: Yritystodistuksille ei haeta pörssilistausta.
  • Sovellettava laki: Ohjelmaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.