Alma Media > Sijoittajille > Taloustieto > Markkinaehtoiset velat

Markkinaehtoiset velat

Alma Medialla on käytössään 190 miljoonan euron pitkäaikainen rahoitusjärjestely sekä yritystodistusohjelma. Tiedot niistä on koottu tälle sivulle.

190 miljoonan euron pitkäaikainen rahoitusjärjestely

Alma Media sopi joulukuussa 2023 uuden 160 milj. euron Term Loan -rahoituslainajärjestelyn. Sillä korvattiin vuonna 2021 sovittu 200 milj. euron rahoitusjärjestely, josta lainaa oli takaisinmaksuhetkellä jäljellä 140 milj. euroa. Uudella rahoitusjärjestelyllä on 36 kuukauden maturiteetti sisältäen 12 tai 24 kuukauden jatko-optiot. Lisäksi rahoituspakettiin sisältyy 30 milj. euron sitova luottolimiittisopimus (”RCF”), jota käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Luottolimiittisopimuksen kesto on sama kuin Term Loan -rahoitusjärjestelyllä. Limiitti ei ollut käytössä 31.3.2024.

Rahoitusjärjestelyyn sisältyvät tavanomaiset rahoituskovenanttiehdot koskien omavaraisuusastetta ja nettovelan suhdetta käyttökatteeseen. Konserni täytti asetetut kovenanttiehdot 31.3.2024.

100 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa

Yritystodistusohjelmalla yritys varmistaa sen, että sillä on rahoituspolitiikkansa mukaisesti käytössään erilaisia Yritystodistusohjelmalla yritys varmistaa sen, että sillä on rahoituspolitiikkansa mukaisesti käytössään erilaisia instrumentteja eri pääomatarpeisiin. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0–100 miljoonaa euroa. Yritystodistusohjelma oli 31.3.2024 kokonaan käyttämättä.

  • Liikkeeseenlaskija: Alma Media Oyj
  • Järjestäjä: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Pohjola Pankki Oyj
  • Valuutta: euro
  • Nimellisarvo: pienin nimellisarvo on 100 000 euroa
  • Todistusten erääntymisaika: vähintään yksi ja enintään 364 päivää
  • Todistusten luonne: Yritystodistukset ovat Alma Media Oyj:n liikkeeseenlaskemia vakuudettomia haltijavelkakirjoja.
  • Luottoluokitus: Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.
  • Listaus: Yritystodistuksille ei haeta pörssilistausta.
  • Sovellettava laki: Ohjelmaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Alma Medialla oli maaliskuun 2024 lopussa korollisia velkoja yhteensä 197,4 (171,1) milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 138,1 (128,0) milj. euroa.

Korkojohdannaissopimus

Yhtiö allekirjoitti joulukuussa 2021 korkojohdannaissopimuksen. Tämä sopimus on luonteeltaan allekirjoitushetkestä kahden vuoden päästä alkanut neljän vuoden kiinteä korkosopimus. Johdannaisen nimellisarvo on 50 milj. euroa ja vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla syntynyt 0,8 milj. euron positiivinen käyvän arvon muutos on kirjattu rahoituseriin. Korkojohdannaisen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 4,6 milj. euroa. Term Loan -lainan korko on sidottu vaihtuvaan markkinakorkoon. Mikäli lainan viitekorko nousisi prosenttiyksiköllä vuoden 2024 aikana, vaikutus rahoituskuluihin olisi vuositasolla 1,6 milj. euroa. Term Loan -lainaa varten otettu korkojohdannainen laimentaisi viitekoron prosenttiyksikön nousun kassaperusteista kustannusvaikutusta 0,5 milj euroa.