Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus: Menestyksen rakentamista turbulenssista huolimatta (julkistettu 21.4.2023)

Alma Median liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä talouskasvun hidastumisesta ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista häiriöistä huolimatta ennakoidusti. Liikevaihto laski 1,3 % 75,2 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto laski 13,3 % 17,0 milj. euroon. Ilman myytyjä liiketoimintoja liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Mediamainonnan myynnin lasku ja kasvaneet kustannukset heikensivät kannattavuutta. Toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ja tuloksen puolustamiseksi ovat käynnissä ja hyvässä vauhdissa. Niiden vaikutukset nähdään erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli kohtalaisen hyvä huomioiden, että vertailukausi oli historiallisen vahva. Rekrytointipalveluiden kysyntä nosti liikevaihtoa 3,6 % 27,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 10,0 % 11,0 milj. euroon, 39,9 %:iin liikevaihdosta.

Rekrytointipalveluiden myynti jatkui hyvällä tasolla Tšekissä, Slovakiassa ja Kroatiassa. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme.

Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hankkeen eteneminen jatkui suunnitellun mukaisesti, mikä auttaa jatkossa hillitsemään kulukasvua. Kulujen kasvun (15,3 %) taustalla ovat muun muassa panostukset tuotekehitykseen ja kävijämarkkinointiin.

Asiakaslaskutus on kasvanut vertailukaudesta ja odotamme toisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan vähintään vertailukauden tasolla. Markkinatilanteiden ennakoidaan jatkuvan haastavana Baltiassa ja erityisesti Suomessa.

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto laski 2,3 % 24,2 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 20,0 % 4,0 milj. euroon, 16,7 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,5 %. Vertailu- ja jakamistalouden palveluiden liikevaihto kehittyi vahvasti, mutta median ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 6,5 %. Mainosmyynnin pudotusta voi pitää merkittävänä (-12,3 %). Suunnitellut panostuksemme erityisesti palveluiden kehitykseen markkinapaikka- ja vertailupalveluissa jatkuivat.

Jännitteinen geopolitiikka ja sotauutiset ovat pitäneet kansalaisten uutiskysynnän ja medioiden käytön korkeana. Maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi edelleen suotuisasti. Nyt tilaajia on 42 500.

Liiketoiminta-alueista asumisen liikevaihto kasvoi vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta 1,1 % ja autoilu & liikkuminen pysyi lähellä vertailukauden tasoa.

Lanseerasimme kuluttajien ja autokauppojen välille digitaalisen käytettyjen autojen huutokaupan, Baanan. Autoilutoimialan globaalit ongelmat tuotantoketju- ja komponenttipulahaasteineen jarruttivat segmentin kasvua. Lisäksi kuluttajien lisääntynyt epävarmuus korkeiden energiahintojen, inflaation ja markkinakorkojen takia heijastui asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan enemmän kuin aiemmilla vuosineljänneksillä.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto, ilman keväällä myytyä Baltian telemarkkinointiliiketoimintaa, pysyi vertailukauden tasolla. Uudet pörssilistautumiset pysyivät jäissä ja markkinatilanne oli talousmedialle muutenkin vaikea. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio kuitenkin jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua yli 60 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 20,3 % liikevaihdosta. Se laski vertailukaudesta 11,8 % 4,8 milj. euroon.

Strategisesti tärkeitä onnistumisia oli Alma Talent Palveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden 20 %:n kasvu muun muassa yritystiedon ja juridiikan palveluiden osalta sekä hyvä kehitys toimitilamarkkinapaikoissa Suomessa ja Ruotsissa.

Alma Media hyvissä asemissa

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti vahvan tuloskehityksen ja kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuosineljänneksen lopulla 58,7 (102,4) prosenttia ja omavaraisuusasteemme 47,6 (33,0) prosenttia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hidastanut talouskasvua Alma Median toimintamaissa: inflaatio on kiihtynyt, markkinakorot ovat nousseet, kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt selvästi ja geopoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Näistä huolimatta Alma Median taloudellinen kehitys ja suorituskyky on ollut vahvaa. Aiempina vuosina tehdyt ratkaisut muun muassa markkinapaikkoihin panostamisessa näkyvät nyt positiivisesti.

Jatkamme tulevan kasvun rakentamista jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja uusia avauksia tekemällä. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnan osalta kehitysaskeleemme vievät kohti kehittyneempiä digitaalisia kaupankäyntialustoja. Ostoprosessien digitalisoituessa haluamme auttaa asiakkaitamme asioimaan vaivatta ja sujuvasti digitaalisilla alustoilla ja tarjota lisäpalveluita asiointiprosessin eri vaiheissa.

Kai Telanne,
Toimitusjohtaja

_a7a0813

”Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnan osalta kehitysaskeleemme vievät kohti kehittyneempiä digitaalisia kaupankäyntialustoja.”