Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 19.4.2024: Panostukset jatkuivat vaisussa toimintaympäristössä

Alma Median liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaisusta toimintaympäristöstä huolimatta hyvin. Liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla 76,2 milj. eurossa. Liikevaihto sai tukea yrityskaupoista, mutta Tšekin korunan heikentynyt kurssi hidasti liikevaihdon kehittymistä. Luokiteltu ilmoitusmyynti ylitti vertailukauden tason (+1,0 %) paikallisin valuutoin.

Mainonnan liikevaihto laski 6,4 % 14,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 5,2 % 16,1 milj. euroon ja oli 21,2 % liikevaihdosta. Panostukset palveluiden kehitykseen
erityisesti Marketplaces-segmentin asumisen palveluissa sekä ICT-kulujen nousu painoivat kannattavuutta.

Raportoimme tässä raportissa ensimmäistä kertaa 1.3.2024 voimaan astuneen segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaisesti.

Liiketoimintasegmenttimme ovat nyt Alma Career, Alma Marketplaces ja Alma News Media

Alma Career -segmentin liikevaihto laski 2,7 % 26,9 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 5,8 % 10,4 milj. euroon ja oli 38,7 % liikevaihdosta. Vertailukauden poikkeuksellisen vahvan korunan johdosta paikallisin valuutoin vaikutus liikevaihdon laskuun oli noin miljoona euroa.

Alma Careerin toimintamaissa työmarkkinasuhdanteet vaihtelevat merkittävästi. Merkittävistä toimintamaista Tšekissä tilanne oli kohtalaisen hyvä, ja Slovakiassa
ja Kroatiassa vireän rekrytointimarkkinan taustalla oli edelleen työntekijöiden korkea aktiivisuus, kova kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta sekä matala työttömyysaste. Sitä vastoin suhdanne jatkui hyvin haastavana Baltiassa ja
Suomessa.

Alma Marketplaces -segmentissä liikevaihto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,5 % 22,9 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 11,1 % 5,8 milj. euroon ja oli 25,5 % liikevaihdosta. Insights-liiketoiminnan jatkuvalaskutteiset
palvelut kasvoivat 22 %. Asuntomarkkinan negatiiviset vaikutukset ovat alkaneet näkyä viiveellä asumisen ja palveluiden liikevaihdossa.

Yrityskauppojen myötä kulut kasvoivat segmentissä lähes viidenneksellä. Jatkoimme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kehitysprojekteja määrätietoisesti erityisesti autoilun ja asumisen digitaalisissa palveluissa sekä muissa keskeisissä transaktionaalisen kaupankäynnin hankkeissa.

Alma News Media -segmentin liikevaihto laski 2,9 % 26,4 milj. euroon, mutta oikaistu liikevoitto kasvoi 11,2 % 2,6 milj. euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Aktiivisen kulunhallinnan myötä kulut laskivat 4,3 % ja oikaistu liikevoitto nousi 9,7 %:iin (8,5 %) liikevaihdosta.

Kotimaiselle medialle suhdanne oli haastava, eikä elpymistä presidentinvaalien hetkellisestä piristysruiskeesta huolimatta ole tapahtunut.

Yleinen kiinnostus uutisiin oli kuitenkin kova. Kohdennetun ja personoidun sisällön kehityksen myötä maksullisen Iltalehti Plus -palvelun tilaajamäärä nousi 52 000:n tuntumaan. Vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan
osuuden noustua yli 56 %:iin liikevaihdosta. Suoramarkkinointi kasvoi vahvasti niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin osalta.

Alma Media on hyvässä asennossa
Rahoitusasemamme on vahva. Velkaantumisasteemme (gearing) oli 59,8 prosenttia ja omavaraisuusasteemme 46,3 prosenttia.

Digitaaliset liiketoimintamallimme ovat kustannustehokkaita, skaalautuvia ja ne ovat mahdollistaneet laajentumisen asiakkaan arvoketjussa meille tärkeillä liiketoiminta-alueilla.

Netwheelsin hankinta raportointikaudella täydentää Alma Median yritysasiakkaille tarjottavia autoilun ja liikkumisen palveluita. Yrityskauppa edesauttaa markkinapaikka- ja järjestelmäliiketoiminnan kehittämistä sujuvoittamalla ajoneuvojen osto- ja myyntiprosesseja sekä tarjoamalla digitaalisia ratkaisuja autoliikkeille, maahantuojille, rahoitusyhtiöille, sovelluskehittäjille ja muille autoalan toimijoille.

Yhteistyöllä ja ainutlaatuisella kilpailuedulla olemme luoneet kokonaisuuden, jonka kasvua tukeva kulttuuri ja vahva osaaminen ovat pohjana myös tulevalle kasvulle.

Kai Telanne
Toimitusjohtaja

_a7a0813

”Yhteistyöllä ja ainutlaatuisella kilpailuedulla olemme luoneet kokonaisuuden, jonka kasvua tukeva kulttuuri ja vahva osaaminen ovat pohjana myös tulevalle kasvulle.”