Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat turbulentissa toimintaympäristössä

(Julkistettu 20.10.2022)

Alma Median liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista häiriöistä huolimatta vahvasti. Liikevaihto kasvoi 10,0 %:a 74,5 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto 8,1 %:a 19,3 milj. euroon. Heinäkuussa antamamme ohjeistuksen mukaan arvioimme vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi viime vuodesta.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli jälleen vahva. Rekrytointipalveluiden vilkkaana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 24,4 %:a 27,3 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,3 %:a 10,0 milj. euroon, 36,9 %:iin liikevaihdosta.
Rekrytointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana kaikissa toimintamaissamme. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme.

Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hanke eteni suunnitellusti, mikä auttaa myös hillitsemään kulukasvua jatkossa. Kolmannen vuosineljänneksen kulujen kasvun (+33,4 %) taustalla ovat suunnitellut markkinointipanostukset sekä alkuvuonna 2022 toteutetut lisäykset ICT- ja myyntihenkilöstöön.

Asiakaslaskutus on pysynyt vahvalla tasolla, ja odotamme liikevaihdon kasvun jatkuvan myös loppuvuoden aikana, vaikka erityisesti Baltian maissa näkyi syyskuussa merkkejä asiakaslaskutuksen hidastumisesta.

Alma Consumer -segmentissä kaikki liiketoimintayksiköt kehittyivät myönteisesti. Liikevaihto nousi 7,9 %:a 25,4 milj. euroon liikevaihdon orgaanisen kasvun ollessa 8,9 %. Oikaistu liikevoitto oli 6,8 milj. euroa, 26,9 % liikevaihdosta.

Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 82,6 %:iin ja digimainonta jatkoi edelleen hyvää kehitystään. Median ja mediallisten palveluiden liikevaihto kasvoi 10,4 %. Suunnitellut panostuksemme erityisesti markkinoinnissa ja palveluiden kehityksessä markkinapaikka- ja vertailupalveluissa jatkuivat.

Geopoliittiset jännitteet ja sotauutiset ovat nostaneet kansalaisten uutiskysyntää ja medioiden käyttöä. Myös maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi edelleen suotuisasti. Nettix -liiketoiminnan, kotimaisten muiden markkinapaikkojen ja median synergiahyödyt toteutuivat suunnitellusti.

Asumisen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 17,2 %.

Autoilun toimialan globaalit ongelmat tuotantoketju- ja komponenttipulasta johtuvine haasteineen jarruttivat segmentin liiketoiminnan kasvua. Kuluttajien lisääntynyt epävarmuus on heijastunut toistaiseksi asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan selvästi odotettua vähemmän.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto ilman keväällä myytyä Baltian telemarkkinointiliiketoimintaa kasvoi 5,0 prosenttia, vaikka markkinatilanne oli talousmedialle vaikea; pörssikurssit laskivat ja uudet listautumiset olivat jäissä. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustessa 61,2 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 4,9 %:a 4,8 milj. euroon, 21,7 %:iin liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät kasvaneet paino- ja jakelukulut sekä panostukset tuotekehitykseen ja myyntiin.

Alma Talent Median liikevaihto kasvoi 3,2 % ja Alma Talent Palveluiden 4,7 %. Median sisältöliikevaihto kasvoi 4,7 %:ia ja digitaaliset sisältötuotot 9,1 %. Strategisesti tärkeä onnistuminen oli Alma Talent Palveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvu (15,0 %) muun muassa yritystiedon, juridiikan palveluiden ja markkinapaikkojen liikevaihdon kasvaessa.

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti erinomaisen tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla 80,8 % ja omavaraisuusasteemme 41,6 %.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hidastanut talouskasvua Alma Median toimintamaissa: inflaatio on kiihtynyt, markkinakorot ovat nousseet, kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt selvästi ja geopoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Näistä huolimatta Alma Median taloudellinen kehitys on ollut vahvaa. Onnistuminen kuluneella vuosineljänneksellä osoittaa, että almalainen suorituskyky on erinomainen.

Jatkamme huomisen kasvun rakentamista jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja uusia avauksia tekemällä.

 
Kai Telanne  

Toimitusjohtaja  

_a7a0813

”Jatkamme huomisen kasvun rakentamista jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja uusia avauksia tekemällä.”