Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu puolivuosikatsauksen yhteydessä 21.7.2021)

Toimitusjohtajan katsaus

Talouden elpymisen jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden toisella vuosineljänneksellä orgaanisen kasvun ollessa 24 %. Myös yritysostot kasvattivat Alma Median liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa huhti—kesäkuussa. Suhteellinen kannattavuutemme oli ennätystasolla (23 %).

Laskeneiden koronatartuntamäärien ja viranomaisrajoitusten purkamisen myötä Alma Career -segmentin liiketoiminnan palautuminen on ollut hyvin nopeaa kaikissa toimintamaissamme ja segmentin liikevaihto kääntyi keväällä nousujohteiseksi. Asiakaslaskutus oli ennätystasolla vuoden toisella vuosineljänneksellä. Vilkastuneen rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan myös patoutuneen kysynnän realisoitumista. Perinteisen rekrytointi-ilmoittelun lisäksi liikevaihdon kehitys oli vahvaa huhti—kesäkuussa myös digitaalisessa koulutuspalvelu Seduossa ja muissa rekrytoinnin lisäarvopalveluissa. Investoinnit markkinointiin ja henkilöstöön lisäsivät segmentin kuluja.

Alma Talent -segmentissä toisen vuosineljänneksen kehityksessä erityisen hyvää oli mainonnan nopea palautuminen (+55 %) vuoden 2019 vertailukauden tasolle. Myös digitaalinen sisältömyynti jatkoi voimakasta kasvuaan (24 %) kompensoiden printtituotteiden laskun. Segmentin hyvän kehityksen taustalla olivat myös yritysostot ja kasvu markkinapaikkaliiketoiminnoissa sekä digitaalisissa kiinteistötiedon, yritystiedon ja juridiikan palveluissa. Segmentin kulut olivat vertailukauden tasolla. Alma Talentin yrityksille tarjottavien tieto- ja datapalveluiden kehittäminen luo selkeitä skaalaetuja ja näkyy operatiivisen tehokkuuden parantumisena. Alma Talent Palveluiden digiaste on jo lähes 90 %.

Alma Consumer -segmentin liikevaihto kasvoi ja tulos parani merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta huhti—kesäkuussa. Asumisen ja autoilun markkinapaikkojen sekä vertailupalveluiden kysyntä oli vahvaa. Medialiiketoiminnassa erityisesti digitaalinen mainonta kasvoi voimakkaasti Iltalehden yltäessä ennätykselliseen mainosmyyntiin. Lisäksi panostukset alueelliseen mainosmyyntiin vahvistivat Alma Consumerin markkina-asemaa pk-asiakassegmentissä.

Nettixin integrointi osaksi Alma Mediaa ja Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiä on käynnissä. Segmentin uusi organisaatiorakenne ja johtamismalli on luotu. Integraatioprosessin keskeisiä painopistealueita ovat yhteisten toimintamallien sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen.

Olemme tehneet viimeisen puolen vuoden aikana merkittävän määrän yritysjärjestelyitä, yhteensä 241 miljoonalla eurolla, mikä on luonnollisesti vaikuttanut rahoitusasemaamme ja nostanut velkaisuusastettamme. Vakavaraisuutemme paranee kuitenkin ripeästi hyvän tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä.

Olemme kääntäneet katseemme jo koronaepidemian jälkeiseen aikaan ja jatkamme työskentelyä joustavasti monipaikkaisen työn -mallilla. Korona-aika on osoittanut, että almalaiset ovat muuntautumiskykyisiä, joustavia ja erityisen valmiita ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen. Näitä oppeja viemme mukanamme myös uuteen normaaliin.

alman-johtoryhma-2

“Talouden elpymisen jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden toisella vuosineljänneksellä orgaanisen kasvun ollessa 24 %.”