Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus: Liiketoiminnan kasvua muuttuvassa toimintaympäristössä

(Julkistettu 20.7.2022)

Alma Median liiketoiminta kehittyi toisella vuosineljänneksellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista talousvaikutuksista huolimatta vahvasti. Liikevaihto kasvoi 10,7 %:a 79,3 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto 15,7 %:a 19,2 milj. euroon. Päivitimme heinäkuun alussa ohjeistustamme ja arvioimme jatkuvien toimintojen vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi viime vuoden tasosta.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli jälleen historiallisen hyvä. Rekrytointipalveluiden vahvana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 42,2 %:a 28,4 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 52,8 %:a 11,8 milj. euroon, 41,5 %:iin liikevaihdosta. Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hanke eteni suunnitellusti. Käynnistimme uuden maantieteellisiin alueisiin perustuvan organisaation sekä perustimme yhteisen tuoteorganisaation. Rekrytointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana kaikissa toimintamaissamme ja rekrytoinnin lisäarvopalveluiden, kuten järjestelmäratkaisujen ja työnantajamielikuvamainonnan sekä koulutusalusta Seduon myynnin, hyvä kehitys jatkui. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme. Asiakaslaskutus on pysynyt vahvalla tasolla, ja odotamme kasvun jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Liiketoiminnan kasvun odotamme kuitenkin hidastuvan loppuvuonna vertailukausien vahvojen liikevaihtotasojen johdosta.

Alma Consumer -segmentissä näkyy panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen kulujen kasvaessa 6,6 %. Kulujen kasvuun vaikuttivat panostukset tuotekehitykseen erityisesti markkinapaikka- ja vertailupalveluissa. Liikevaihto nousi 2,1 %:a 27,1 milj. euroon, liikevaihdon orgaanisen kasvun ollessa 4,0 %. Oikaistu liikevoitto oli 6,6 milj. euroa, 24,4 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 82,5 %:iin ja digimediamainonta jatkoi edelleen hyvää kehitystään. Median ja mediallisten palveluiden liikevaihto kasvoi 8,6 %. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti kansalaisten uutiskysyntää ja medioiden käyttöä, mikä näkyi positiivisesti myös Iltalehdessä. Samoin maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi suotuisasti koko vuosineljänneksen ajan. Nettix-liiketoiminnan, kotimaisten muiden markkinapaikkojen ja median synergiahyödyt näkyvät yhä selvemmin. Asumisen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 13,1 %. Sen sijaan autoilutoimialan globaalit haasteet tuotantoketju- ja komponenttipulahaasteineen jarruttivat segmentin liiketoiminnan kasvua. Arviomme mukaan kuluttajien epävarmuus voi heijastua erityisesti asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan toisella vuosipuoliskolla.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski 4,4 % 24,1 milj. euroon, mikä oli seurausta Mega Baltian myydystä liiketoiminnasta. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustessa 60,3 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 15,2 %:a 4,3 milj. euroon, 17,9 %:iin liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät panostukset tulevaan kasvuun muun muassa dataliiketoiminnassa ja digitaalisessa asuntokaupassa. Alma Talent Median ja Alma Talent Palveluiden liikevaihdot pysyivät viime vuoden tasolla. Talent Median sisältöliikevaihto kasvoi 4,2 %:ia ja digitaalisten sisältötuottojen kasvu 13,6 % ylitti painetun median liikevaihdon yhdeksän prosentin laskun. Positiivista oli myös Talent Palveluiden jatkuvapohjaisten palveluiden kasvu muun muassa digitaalisen yritystiedon ja juridiikan palveluiden osalta. Ukrainan sota talousvaikutuksineen hillitsi asunto- ja kiinteistökaupan kasvua sekä uusia pörssilistautumisia.

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti erinomaisen tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli toisen vuosineljänneksen lopulla 93,7 %, kun se vuotta aiemmin oli vielä 160,0 % historian suurimpien investointiemme jälkeen. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) nousi vastaavasti samassa ajassa 29,4 %:sta 38,8 %:iin.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on iskenyt ison loven talouskasvuun myös Alma Median toimintamaissa. Se heikentää talouskasvua ja pitää inflaation korkeana. Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa tai omistuksia Ukrainassa tai Venäjällä, joten sodalla on vain välillisiä vaikutuksia Alma Mediaan. Olemme tukeneet pakolaisia avustusjärjestöjen kautta, antaneet järjestöille ilmaista ilmoitustilaa sekä tukeneet ukrainalaisten työnhakua kehittämällä Alma Career -maiden yhteisen Workania.eu -sovelluksen, jotta ukrainalaiset pakolaiset löytäisivät nopeammin töitä. Palvelussa on nyt tuhansia ukrainalaisille tarjottavia työpaikkoja. Samalla se on osoitus, että pystymme nopeisiinkin yhteisiin ponnistuksiin eri toimintamaissamme.

Viime vuosien nopeasti vaihtuvat liiketoiminnalliset olosuhteet alleviivaavat sitä, että yhtiöllä pitää olla ketteryyttä, strategista joustavuutta ja resilienssiä. Huomisen kasvu edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mutta myös rohkeutta uusiin avauksiin ja investointeihin. Kuten on nähty, almalaiset saavat vaikeatkin tilanteet nopeasti haltuun ja pystyvät tekemään heikossakin suhdanteessa erinomaista liiketoimintaa.

 
Kai Telanne  

Toimitusjohtaja  

_a7a0813

”Huomisen kasvu edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mutta myös rohkeutta uusiin avauksiin ja investointeihin. Kuten on nähty, almalaiset saavat vaikeatkin tilanteet nopeasti haltuun ja pystyvät tekemään heikossakin suhdanteessa erinomaista liiketoimintaa.”