Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus: Kovaa kasvua poikkeuksellisessa toimintaympäristössä 

(Julkistettu 22.4.2022)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan puhalsi kylmän viiman Eurooppaan. Toistaiseksi Alma Median kohtaamat sodan talousvaikutukset ovat kuitenkin olleet lieviä ja yhtiön liiketoiminnat kehittyivät vahvasti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 31,1 %:a 76,2 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi ennätykselliset 77,4 %:a 19,6 milj. euroon. 

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli erinomainen. Rekrytointipalveluiden vahvana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 65,0 %:a 26,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 140,5 %:a 12,3 milj. euroon, 46,0 %:iin liikevaihdosta. Rekrytointipalveluiden kysyntä vahvistui kaikissa toimintamaissamme ja rekrytoinnin lisäarvopalveluiden, kuten järjestelmäratkaisujen ja työnantajamielikuvamainonnan myynnin, hyvä kehitys jatkui. Vaikka koronatartuntamäärät olivat omikron-virusvariantin myötä edelleen korkeita, viranomaisrajoituksia purettiin vauhdilla kaikissa toimintamaissamme. Vireän rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan työvoiman kysynnän voimakas elpyminen koronakriisistä, sen vanavedessä kasvanut rekrytointimainonnan tarve ja kiihtyvä kilpailu työvoimasta. Koska asiakaslaskutus ylsi edelleen vahvalle tasolle, odotamme kasvun jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä. Ukrainan kriisin mahdollisia negatiivisia vaikutuksia segmentin liiketoimintaan odotamme aikaisintaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.   

Alma Consumer -segmentin kaikki liiketoiminnat kasvoivat vahvasti. Liikevaihto nousi 41,5 %:a 24,8 milj. euroon. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 11,1 %. Oikaistu liikevoitto parani 47,4 %:a 5,0 milj. euroon, 20,4 %:iin liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 82,9 %:iin. Median ja mediallisten palveluiden liikevaihto kasvoi 22,1 %. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti uutismedioiden käyttöä, mikä näkyi positiivisesti myös Iltalehdessä. Maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi suotuisasti koko vuosineljänneksen ajan. Näemme nyt myös Nettixin integroinnin ja kotimaisten markkinapaikkojen ja median synergioiden hyödyt yhä selvemmin. Toisella vuosineljänneksellä Ukrainan sodan myötä kasvanut kuluttajien epävarmuus saattaa heijastua erityisesti asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan. 

Alma Talent -segmentin liikevaihto kasvoi 3 %:ia 25,2 milj. euroon. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustessa 56,4 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,2 %:a 5,5 milj. euroon, 21,7 %:iin liikevaihdosta. Alma Talent Median liikevaihto kasvoi 4,8 %:ia 13,4 milj. euroon ja Alma Talent Palveluiden 3,6 %:a 8,7 milj. euroon.  Talent Median sisältöliikevaihto kasvoi 1,1 %:ia ja digitaalisten sisältötuottojen kasvu ylitti painetun median liikevaihdon laskun. Ukrainan sota hillitsi asunto- ja kiinteistökaupan kasvua sekä uusia pörssilistautumisia. Toisaalta sota lisäsi verkkotrafiikkia segmentin medioille. Digitaalinen asuntokauppa kasvatti edelleen suosiotaan ja Talentin positiivisen kehityksen taustalla olivat myös digitaaliset yritystiedon ja juridiikan palvelut. Maaliskuun lopussa järjestetty Suomen johtava HR-alan tapahtuma HRx onnistui erinomaisesti kooten alan ammattilaiset verkostoitumaan, keskustelemaan ja inspiroitumaan edelläkävijöiden johdolla fyysisesti yhteen.  

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahoitusasemamme vahvistui suunnitellusti erinomaisen tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuosineljänneksen lopulla 102,3 %, kun se vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen lopulla oli vielä 160,0 % merkittävien rahoitusasemaamme vaikuttaneiden yritysjärjestelyiden jälkeen. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) nousi vastaavasti samassa ajassa 29,4 %:sta 33,0 %:iin.  

Sota Ukrainassa on iskemässä talouskasvuun myös Alma Median toimintamaissa. Vaikka yhtiöllämme ei ole liiketoimintaa tai omistuksia Ukrainassa tai Venäjällä, sodan välilliset talousvaikutukset ulottuvat myös meihin. Taloustilanteen tarkkaan arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuutta, mutta on todennäköistä, että sota tulee heikentämään talouskasvua ja toisaalta kiihdyttämään inflaatiota Alma Median toimintamaissa loppuvuoden aikana.

Henkisesti Ukrainan tragedia on iskenyt meihin kovaa. Olemme tukeneet pakolaisia avustusjärjestöjen kautta, antaneet järjestöille ilmaista ilmoitustilaa sekä tukeneet ukrainalaisten työnhakua kehittämällä Alma Career -maiden yhteisen Workania-sovelluksen, jotta ukrainalaiset pakolaiset löytäisivät nopeammin töitä. Palvelussa on nyt 7000 ukrainalaisille tarjottavaa työpaikkaa. 

Ukrainan kriisi ja edelleen vaihteleva epidemiatilanne alleviivaavat sitä, että yhtiöllä pitää olla ketteryyttä, strategista joustavuutta ja resilienssiä. Pystyäksemme toimimaan menestyksellisesti nopeasti muuttuneissa olosuhteissa ja epävarmuuden vallitessa, strategiamme pitää olla kirkas, hyvin kommunikoitu ja toteuttamiskelpoinen. Meidän pitää niin ikään kyetä osoittamaan vahvaa toiminta- ja muuntautumiskykyä, joustavuutta ja halukkuutta ponnistella yhteisen tavoitteen eteen. Kuten korona jo osoitti, almalaiset pystyvät ottamaan vaikean tilanteen nopeasti haltuun ja tekemään heikossakin suhdanteessa erinomaista liiketoimintaa. Geopoliittisesta synkkyydestä huolimatta katsomme optimistisina kriisien jälkeiseen aikaan.  

 
Kai Telanne
  

Toimitusjohtaja  

_a7a0813

Yhtiön liiketoiminnat kehittyivät vahvasti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 31,1 %:a 76,2 milj. euroon