Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 16.2.2024: Kannattavuus vahvistui edelleen vaihtelevassa suhdanteessa 

Alma Median liiketoiminta kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä talouden epävarmuudesta huolimatta hyvin. Liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla 78,0 milj. eurossa, mutta oikaistu liikevoitto kasvoi 9,7 % 16,7 milj. euroon.  

Mainonnan myynnin laskusta huolimatta kannattavuus parani muun muassa kustannusten sopeuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. Samalla panostettiin liiketoiminnan tulevaan kasvuun ja kiihdytettiin panostuksia tuotekehitykseen sekä panostettiin tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Koko vuoden osalta liikevaihto oli 304,9 (308,7) milj. euroa (-1,2 %) ja oikaistu liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla. Oikaistu liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 24,1 % ja lähellä pitkän aikavälin tavoitetasoa (yli 25 %).  

Alma Career -segmentin kannattavuus parani viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto, 27,0 milj. euroa, oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto nousi 18,2 % 10,0 milj. euroon ja oli 37,0 % liikevaihdosta. Kokonaiskulut laskivat 9 %, etenkin myynti- ja markkinointipanostusten vähentämisen takia. Koko vuoden osalta liikevaihto oli 110,5 milj. euroa (+0,7 %) ja oikaistu liikevoitto kasvoi 6,4 % 45,3 miljoonaan euroon ja oli 41 % liikevaihdosta.  

Alma Careerin merkittävissä toimintamaissa Slovakiassa ja Kroatiassa vireän rekrytointimarkkinan taustalla on työntekijöiden aktiivisuus, kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta sekä matala työttömyysaste. Q4:lla Slovakiassa (34,2 %) ja Kroatiassa (14,5 %) kasvu oli vauhdikasta ja koko vuoden osalta päästiin noin 15 %:n lukemiin molemmissa maissa. Tšekissäkin päästiin liikevaihdossa koko vuoden osalta vertailukauden tasolle. Työmarkkinasuhdanne jatkui haastavana Baltiassa ja erityisesti Suomessa.  

Sisäistä yhteistyötä syventävän Career United -hankkeen eteneminen jatkui. Yhteisen järjestelmäarkkitehtuurin, brändin ja taustajärjestelmien uudistamisprojektit etenivät suunnitellusti. Yritysasiakkaille lanseerattu yhteinen B2B-brändi, Alma Career, mahdollistaa samojen tuotteiden ja palveluiden ostamisen ja myymisen kaikissa Career-maissa ja laajemmin Euroopassa. 

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 5,9 % 25,2 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 28,6 % 4,2 milj. euroon ja oli 16,5 % liikevaihdosta. Vuosi oli haastava ja koko vuoden liikevaihto laski 3,6 % ja oikaistu liikevoitto putosi 19,7 % vuonna 2023. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 83,5 % Q4:lla. Vertailu- ja jakamistalouden palveluiden liikevaihto kehittyi hyvin, mutta median ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 9 %. Mainosmyynti putosi 8,7 % ja mainosmarkkinan elpyminen siirtyi vuoden 2024 puolelle.  

Liiketoiminta-alueista erityisesti asumisen liikevaihto kärsi matalasuhdanteesta (laskua 7,1 %), mutta autoilu & liikkuminen pysyi vertailukauden tasolla. Yleinen kiinnostus uutisiin oli kova. Kohdennetun ja personoidun sisällön kehityksen myötä maksullisen Iltalehti Plus -palvelun tilaajamäärä nousi 50 000:n tuntumaan. Segmentille vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme kehitysprojekteja määrätietoisesti eteenpäin erityisesti autoilun ja asumisen myyntijärjestelmäkehityksessä, autoilun ja liikkumisen järjestelmähankkeissa ja muissa keskeisissä transaktionaalisen kaupankäynnin hankkeissa. Digitaalisen kiinteistönvälityksen OviPro-järjestelmässä, joka vaiheittain korvaa nykyisen KIVI-välitysjärjestelmän, edettiin kattavan kaupankäyntialustan rakentamiseen ja teimme pitkäaikaisen projektin ensimmäiset asiakaskäyttöönotot. 

Alma Talent -segmentin liikevaihto nousi 3,8 % 26,0 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto 15,3 % 5,9 milj. euroon vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kulut pysyivät vertailukauden tasolla. Aktiivisten kustannussäästötoimenpiteiden ja tuoteportfolion aktiivisen kehittämisen ansiosta vuoden 2023 oikaistu liikevoitto vahvistui 4,4 % ja oli 20,6 milj. euroa ja 21,7 % (20,4 %) liikevaihdosta. Vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua koko vuoden osalta jo 63 %:iin liikevaihdosta.  

Talent Palveluiden liikevaihto kasvoi 13,1 % ja liikevoitto peräti 52,2 % 2,7 milj. euroon. Jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvu jatkui muun muassa juridiikan palveluiden osalta. Vahva kehitys jatkui toimitilamarkkinapaikoissa Suomessa ja etenkin Ruotsissa.  

Taloussuhdanne pysyi raportointivuonna talousmedialle haastavana. Segmentin mediamainonnan lasku hidastui vuoden viimeisellä kvartaalilla ja oli -2,1 %, koko vuoden laskun ollessa -7 %. Talent Media -yksikön liikevaihto oli Q4:lla vertailukauden tasolla 14,1 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 (3,0) milj. euroa. 

Alma Media hyvissä asemissa uusiin avauksiin  

Rahoitusasemamme jatkoi vahvistumistaan hyvän tuloskehityksen ja kassavirran ansiosta. Vertailukauden raportoituihin lukuihin sisältyi Bolt-myyntivoitto ja korkosuojan positiivinen käyvän arvon muutos, jotka vahvistivat osakekohtaista tulosta vertailuvuonna. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuoden lopussa 65,4 (69,3) ja omavaraisuusasteemme 46,1 (45,8) prosenttia.  

Kasvua kiihdytämme panostamalla tuotekehitykseen, kehittämällä operatiivista toimintaa sekä tekemällä tarvittavia yrityskauppoja. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnassa kuljemme kohti kehittyneitä digitaalisia kaupankäyntialustoja ja saumattomia ostopolkuja – helpottaen yritysten ja kuluttajien välistä kauppaa ja tarjoten helpon ja turvallisen tavan ostaa ja myydä tuotteita ja palveluita. Medialiiketoiminnassa digitaalinen transformaatio jatkuu digitaalisen median osuutta kasvattamalla. 

Suhdanteesta huolimatta suoriuduimme hyvin. Valtaosa tulovirroistamme muodostuu digitaalisista liiketoiminnoista, jotka omaavat vahvan markkina-aseman ja kilpailukyvyn. Meillä on erinomaiset edellytykset pitkän tähtäimen vahvaan arvonluontiin. 

Kai Telanne
Toimitusjohtaja

_a7a0813

”Suhdanteesta huolimatta suoriuduimme hyvin. Valtaosa tulovirroistamme muodostuu digitaalisista liiketoiminnoista, jotka omaavat vahvan markkina-aseman ja kilpailukyvyn. Meillä on erinomaiset edellytykset pitkän tähtäimen vahvaan arvonluontiin.”