Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(Julkistettu osavuosikatsauksen yhteydessä 21.10.2021.)

Talouden elpymisen jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden kolmannella vuosineljänneksellä orgaanisen kasvun ollessa 14,4 %. Myös yritysostot kasvattivat Alma Median liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa heinä—syyskuussa. Oikaistu liikevoittomarginaali oli ennätystasolla (26,3 %). Liikevaihdon kasvu oli monipuolista ja tuli laajasti eri liiketoiminta-alueilta.

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä rekrytointipalveluiden poikkeuksellisen vahva kysyntä nosti liikevaihdon ja kannattavuuden ennätystasolle Alma Career -segmentissä, jonka liikevaihto kasvoi 41,2 % 21,9 (15,5) miljoonaan euroon. Koronatartuntamäärien laskiessa ja viranomaisrajoitusten purkamisen myötä liiketoiminnan palautuminen jatkui vilkkaana kaikissa toimintamaissamme ja asiakaslaskutus ylsi ennätystasolle. Vilkkaan rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan paitsi patoutuneen kysynnän realisoitumista, myös kiihtyvää kilpailua työvoimasta osassa toimintamaitamme. Rekrytointi-ilmoittelun lisäksi liikevaihdon kehitys oli vahvaa myös digitaalisessa koulutuspalvelu Seduossa sekä muissa rekrytoinnin lisäarvopalveluissa. Odotamme tulevalla vuosineljänneksellä kasvun jatkuvan vahvana.

Alma Talent -segmentissä sekä media- että palveluliiketoiminnat kehittyivät strategian mukaisesti. Digitaalisen liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 14 % ja sen osuus segmentin liikevaihdosta nousi 57,2 prosenttiin (50,5 %). Kolmannella vuosineljänneksellä median sekä mainonta että sisältöliiketoiminta kasvoivat hyvin. Digitaalinen mainonta kasvoi 30 % ja digitaaliset tilaukset jatkoivat vahvaa kasvua. Segmentin hyvän kehityksen taustalla olivat myös yritysostot sekä palveluliiketoiminnan orgaaninen kasvu markkinapaikkaliiketoiminnoissa ja digitaalisissa yritystiedon ja juridiikan palveluissa. Alma Talentin yrityksille tarjottavien tieto- ja datapalveluiden kehittäminen luo skaalaetuja ja näkyy operatiivisen tehokkuuden parantumisena. Koulutusten kysyntä kärsi osin koronarajoituksista edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, mutta kysynnän odotetaan elpyvän etätyösuosituksen ja kokoontumisrajoitusten poistuessa.

Alma Consumer -segmentin kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat vahvasti. Segmentin liikevaihto kasvoi 39,3 % ja tulos parani merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta heinä—syyskuussa. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 81,2 prosenttiin (74,9 %). Asumisen, autoilun ja liikkumisen markkinapaikkojen kysyntä oli vahvaa. Medialiiketoiminnassa erityisesti digitaalinen mainonta kasvoi voimakkaasti Iltalehden yltäessä jälleen ennätykselliseen mainosmyyntiin. Syyskuussa julkistetun kansallisen FIAM-mittauksen mukaan Iltalehti on kasvanut yleisömäärältään Suomen suurimmaksi digitaaliseksi uutispalveluksi, tavoittaen 2,77 miljoonaa suomalaista (viikko 34). Lisäksi panostukset alueelliseen mainosmyyntiin vahvistivat Alma Consumerin markkina-asemaa pk-asiakassegmentissä. Vertailuajankohdan vahvan mainonnan kysynnän vuoksi ennakoimme maltillisempaa liikevaihdon kasvua seuraavalla vuosineljänneksellä.

Nettixin integrointi osaksi Alma Mediaa ja Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiä on edennyt suunnitelman mukaisesti ja integraation ensimmäinen vaihe, jossa liiketoiminta ja tukipalvelut ovat liitetty osaksi Alma Median prosesseja, on toteutettu. Integraatioprosessin seuraavia keskeisiä painopistealueita ovat tuote- ja palvelusynergian vahvistaminen, yhteisten toimintamallien hiominen sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen.

Olemme tehneet kuluvana vuonna merkittävän määrän yritysjärjestelyitä, mikä on luonnollisesti vaikuttanut rahoitusasemaamme ja nostanut velkaisuusastettamme. Kolmannen vuosineljänneksen aikana rahoitusasema vahvistui suunnitellusti ja vakavaraisuutemme parani hyvän tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla 132,0 %, kun se toisen vuosineljänneksen lopulla oli 160,0 %. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) vastaavasti nousi samassa ajassa 33,3 prosenttiin 29,4 prosentista. Alma Media tulee muuntamaan nykyisen väliaikaisen bridge-rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi vuoden 2021 aikana.

Katsomme jo koronaepidemian jälkeiseen aikaan ja jatkamme työskentelyä monipaikkaisen työn -mallilla. Korona-aika on osoittanut almalaisten olevan muuntautumiskykyisiä, joustavia ja halukkaita ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen. Näitä oppeja viemme myös tulevaan.

alman-johtoryhma-2

Talouden elpymisen jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden kolmannella vuosineljänneksellä orgaanisen kasvun ollessa 14,4 %.