Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Q3 2023: Kannattavuuden parantamista vastatuulen tuivertaessa

Alma Median liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä talouskasvun hidastumisesta, korkeasta inflaatiosta ja markkinakorkojen noususta huolimatta hyvin. Vaikka liikevaihto laski 1,5 % 73,4 milj. euroon, oikaistu liikevoitto kasvoi 6,2 % 20,5 milj. euroon. Mainonnan myynnin laskusta huolimatta kannattavuus parani muun muassa kustannusten sopeuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden ansiosta.

Koko alkuvuoden osalta liikevoitto suhteessa liikevaihtoon nousi pitkän aikavälin tavoitetasolle (yli 25 %).

Alma Career -segmentin kolmas vuosineljännes oli kannattavuudeltaan lähellä ennätystasoaan. Liikevaihto, 27,4 milj. euroa, oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto nousi 19,5 % 12,0 milj. euroon, 43,8 %:iin liikevaihdosta. Kokonaiskulut laskivat 10,8 %, etenkin myynti- ja markkinointipanostusten vähentämisen takia vertailukauden poikkeuksellisen korkealta tasolta.

Sisäistä yhteistyötä syventävän Career United -hankkeen eteneminen jatkuu suunnitellusti. Järjestelmäarkkitehtuurin, brändin, talous- ja ICT-toimintojen yhtenäistäminen on edennyt suunnitellusti, ja lisäksi HR-järjestelmien yhdistäminen on alkanut.

Työmarkkinasuhdanteen ennakoidaan jatkuvan haastavana Baltiassa ja erityisesti Suomessa. Sen sijaan keskeisistä toimintamaista Tšekissä tilanne on vakaa ja Slovakiassa (18,4 %) ja Kroatiassa (13,8 %) kasvu oli raportointikaudella vauhdikasta. Vireän rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta sekä matala työttömyysaste. Odotamme segmentin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan vähintään vertailukauden tasolla.

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 3,0 % 24,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 15,5 % 5,8 milj. euroon, ja oli 23,4 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,2 %. Vertailu- ja jakamistalouden palveluiden liikevaihto kehittyi vahvasti, mutta median ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 5,1 %. Mainosmyynnin pudotus oli merkittävä (-11,7 %) ja odottamamme mainosmarkkinan elpyminen viivästynee ensi vuoden puolelle. Liiketoiminta-alueista erityisesti asumisen liikevaihto kärsi matalasuhdanteesta (laskua 6,5 %), mutta autoilu & liikkuminen oli lähellä vertailukauden tasoa.

Yleinen kiinnostus uutisiin on pysynyt vankkana jännitteisen geopolitiikan ja sotauutisten takia. Kohdennetun ja personoidun sisällön kehityksen myötä maksullisen Iltalehti Plus -palvelun tilaajamäärä on yli 47 000.

Tänä vuonna kuluttajien ja autokauppojen välille rakennettu digitaalinen käytettyjen autojen huutokauppa, Baana, on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla.

Segmentille vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme kehitysprojekteja määrätietoisesti eteenpäin erityisesti autoilun ja asumisen myyntijärjestelmäkehityksessä, digitaalisen kiinteistönvälityksen OviPro-järjestelmässä, autoilun ja liikkumisen järjestelmähankkeissa ja muissa keskeisissä transaktionaalisen kaupankäynnin hankkeissa. Strategisesti tärkeä maksunvälitysjärjestelmän toteutus eteni tuotantovaiheeseen.

Alma Talent -segmentin liikevoitto nousi 7,2 % 5,1 milj. euroon, mutta liikevaihto laski 2,7 % 21,5 milj. euroon. Kustannussäästötoimenpiteitä tehtiin läpi liiketoiminnan ja kulut laskivat 5,4 %. Vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua jo 66,5 %:iin liikevaihdosta.

Talent Palveluiden liikevoitto kasvoi 29,2 % 2,7 milj. euroon. Jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvu jatkui muun muassa juridiikan palveluiden osalta. Vahva kehitys toimitilamarkkinapaikoissa Suomessa ja etenkin Ruotsissa on osoitus siitä, että segmentissä on onnistuttu rakentamaan toinen tukijalka yrityksille suunnatuista skaalautuvista digitaalisista palveluista. Aktiivisen tuoteportfolion johtamisen myötä palveluiden liikevoittoprosentti nousi jo 31,6 %:iin.

Taloussuhdanne ei kuitenkaan helpottunut ja pysyi kuluneella vuosineljänneksellä talousmedialle haastavana. Segmentin mediamainonta laski merkittävästi (-14,8 %). Sen seurauksena Talent Median liikevaihto laski 6,7 % 11,3 milj. euroon ja liikevoitto laski 9,7 % 2,0 milj. euroon.

Alma Media hyvissä asemissa

Hyvän tuloskehityksen ja kassavirran myötä rahoitusasemamme jatkoi vahvistumista. Velkaantumisasteemme (gearing) oli syyskuun lopussa 72,7 (80,8) ja omavaraisuusasteemme 46,1 (41,6) prosenttia.

Pyrimme kasvun kiihdyttämiseen operatiivista toimintaa kehittämällä sekä tehden uusia avauksia. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnassa kuljemme kohti kehittyneitä digitaalisia kaupankäyntialustoja ja saumattomia ostopolkuja – helpottaen yritysten ja kuluttajien välistä kauppaa ja tarjoten helpon ja turvallisen tavan ostaa ja myydä tuotteita ja palveluita.

Toimintamaissamme hidastuneesta talouskasvusta huolimatta suorituskykymme on ollut vahva. Ketteryytemme, tekemämme strategiset linjaukset, onnistunut digitaalinen transformaatiomme ja panostuksemme muun muassa markkinapaikkoihin näkyvät nyt positiivisesti. Valtaosa tulovirroistamme muodostuu digitaalisista liiketoiminnoista, jotka omaavat vahvan markkina-aseman ja kilpailukyvyn. Meillä on erinomaiset edellytykset pitkän tähtäimen vahvaan arvonluontiin.

Kai Telanne
Toimitusjohtaja

_a7a0813

”Ketteryytemme, tekemämme strategiset linjaukset, onnistunut digitaalinen transformaatiomme ja panostuksemme muun muassa markkinapaikkoihin näkyvät nyt positiivisesti.”