Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtaja ja muu johto

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on Kai Telanne. Hänen tukenaan on johtoryhmä, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

 • Kai Telanne

  • Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005
  • Syntynyt: 1964
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Juha Nuutinen

  • Talous- ja rahoitusjohtaja
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012
  • Syntynyt: 1972
  • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
  • Ekonomi, Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Santtu Elsinen

  • Chief Digital Officer (CDO)
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016
  • Syntynyt: 1972
  • Kauppatieteiden ylioppilas

  Lisätietoa

 • Virpi Juvonen

  • Henkilöstöjohtaja
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2013
  • Syntynyt: 1963
  • Valtiotieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Tiina Järvilehto

  • Johtaja, Alma Mediaratkaisut
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
  • Syntynyt: 1970
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Vesa-Pekka Kirsi

  • Johtaja, Alma Career
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2019
  • Syntynyt: 1969
  • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
  • BA

  Lisätietoa

 • Kari Kivelä

  • Johtaja, Alma Consumer
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2018
  • Syntynyt: 1959
  • Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, MBA

  Lisätietoa

 • Mikko Korttila

  • Lakiasiainjohtaja, Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007
  • Syntynyt: 1962
  • Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA

  Lisätietoa

 • Elina Kukkonen

  • Viestintä- ja brändijohtaja
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2017
  • Syntynyt: 1970
  • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
  • Doctor of Business Administration DBA (KTT)

  Lisätietoa

 • Juha-Petri Loimovuori

  • Toimitusjohtaja, Alma Talent Oy
  • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016
  • Syntynyt:  1964
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluvat Alma Consumer -yksikön johtaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Markets -yksikön johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, Chief Digital Officer (CDO) Santtu Elsinen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.