Kestävää kasvua liiketoimintaan

    Alma Media > Tietoa meistä > Strategia

Strategia

Alma Median strategian perustan muodostavat ydinliiketoiminnan digitaalinen transformaatio, kasvu digitaalisesta liiketoiminnasta ja kansainvälistyminen.

Alma Median toimintaympäristössä kilpailutilanteen nähdään edelleen kiristyvän strategiajaksolla 2022–2024. Kansainväliset alustajätit ovat vahvistaneet asemiaan monilla sektoreilla, kuten mainonnassa ja markkinapaikkaliiketoiminnassa. Lisäksi paikallisen kilpailun odotetaan lisääntyvän Alma Median toimintamaissa. Myös nykyisiä liiketoimintamalleja disruptoivien eli vakiintuneita toimintamalleja merkittävästi uudistavien ja kapeille erikoisaloille keskittyneiden pienempien niin sanottujen niche-toimijoiden vaikutus näkyy toimintaympäristössä.

Yhtiö on tunnistanut nykyisen liiketoiminnan kannalta neljä keskeistä strategista painopistettä

1) yleisöjen kasvattaminen, sitouttaminen ja kaupallistaminen, 
2) markkinointiratkaisut, 
3) tiivistyvä yhteistyö skaalaetujen saavuttamiseksi ja 
4) datan kaupallistaminen.

Orgaanisen kasvun lisäksi Alma Media hakee uusia liiketoimintamahdollisuuksia aktiivisesti yritysjärjestelyjen kautta. Yhtiö kasvattaa ja monipuolistaa tuoteportfoliotaan mediasta markkinapaikkaliiketoimintaan ja digitaalisiin palveluihin. Yhtiö jatkaa edelleen rekrytointiliiketoiminnan kansainvälistymispolkua painopisteenään itäinen Eurooppa ja Balkanin alue. Koronaepidemia on kiihdyttänyt käynnissä olevaa digitalisaatiota ja lisännyt siihen liittyvien palvelujen ja ratkaisujen kysyntää. Muutos tuo uusia digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi tilausliiketoiminnassa, asunto- ja kiinteistökaupassa, verkkokoulutuksessa ja verkko-ostamisessa. 

Keskeistä yhtiön strategiassa on myös tavoite jatkaa laajentumista median ja markkinapaikkojen sisällöntuotannosta ja mainonnasta uusiin, asiakkaiden tarpeita täydentäviin ja koko arvoketjun kattaviin digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin alkaen myynninjärjestelmistä aina transaktioihin. Samalla yhtiö kumppanoituu osaksi laajoja ja saumattomia digitaalisia palveluverkostoja, ekosysteemejä, esimerkiksi rekrytoinnin, asumisen ja autoilun vertikaaleissa. 

Tutustu Alma Median pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin