Alma Media > Sijoittajille > Taloustieto > Herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysi

Taulukko kuvaa muun muassa liikevaihtoerien ja palkkakustannusten muutosten vaikutusta Alma Median tulokseen ennen veroja.

Tekijä

Muutos (%)

Vaikutus liikevoittoon (milj. euroa)

Luokiteltu ilmoittelu+1+1,1
Mainonta+1+0,7
Sisältöliikevaihto+1+0,5
Keskimääräiset palkat
+1-1,2
Valuuttakurssi (CZK)+1+/-0,3
Rahoituksen keskikorko+1-1,5

Tiedot päivitetty 19.4.2024.

Taulukossa annetut muutosten euromääräiset vaikutukset ovat bruttomääräisiä, menneisiin vuositason lukuihin pohjautuvia arvioita. Esimerkiksi mainonnan määrän vähetessä merkittävästi lasku johtaa säästöihin (mm. lehtien tuotantokustannusten laskiessa), jolloin euromääräinen vaikutus tulokseen ennen veroja ei ole lineaarinen. Näitä säästöjä ei ole kyseisissä tunnusluvuissa arvioitu.