Alma Media > Sijoittajille > Taloustieto > Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Alma Median pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat**:

  • Kasvu: liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 5 prosenttia
  • Kannattavuus: Oikaistu liikevoittomarginaali yli 25 prosenttia
  • Vakavaraisuustavoite: nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,5  
Alma Median taloudelliset tavoitteet Tavoitetaso 2023202220212020
Liikevaihdon kasvu> 5 % -1,2 %12,1 %19,6 %-8,0 %
Oikaistu liikevoittomarginaali> 25 % 24,1 %23,8 %22,2 %19,7 %
Nettovelan ja käyttökatteen suhde< 2,51,61,62,3-0,2

 


** Alma Media päivitti pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan 16.2.2022
.