Alma Media > Sijoittajille > Taloustieto > Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Alma Median pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat**:

  • Kasvu: liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 5 prosenttia
  • Kannattavuus: Oikaistu liikevoittomarginaali yli 25 prosenttia
  • Vakavaraisuustavoite: nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,5  
Alma Median taloudelliset tavoitteet Tavoitetaso 202120202019
Liikevaihdon kasvu> 5 % 19,6 %-8,0 %-1,8 %
Oikaistu liikevoittomarginaali> 25 % 22,2 %19,7 %19,8 %
Nettovelan ja käyttökatteen suhde< 2,52,3-0,20,3

 


** Alma Media päivitti pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan 16.2.2022
.