Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Konsernin rakenne

Konsernin rakenne

Alma Mediassa on kolme liiketoimintayksikköä: Alma Career, Alma News Media ja Alma Marketplaces.

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimielimiä säätelee myös Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestys.

Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa konsernin johdosta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Alma-brändistä.

Alma Media Oyj:ssä on kolme raportointisegmenttiä: Alma Career, Alma News Media ja Alma Marketplaces. Konsernin emoyhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina.