Alma Media > Sijoittajille > Markkinatietoa > Toimintaympäristö

Toimintaympäristön muutosvoimat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, mainosmarkkinoiden pirstaloituminen, kiristyvä kilpailu sekä teknologinen kehitys ovat muuttaneet mediakulutusta ja markkinointia hyvin nopeassa tahdissa. Alle on koottu Alma Median toimintaympäristön muutosvoimia.

Kansantalous

• Koronavirusepidemia vaikuttaa talouksiin Alman toimintamaissa, elpymisen odotetaan alkavan vuonna 2021.
• Kansantalouksien kehitys vaikuttaa suoraan mainosinvestointien määrään, työllisyyteen ja rekrytointipalveluiden kysyntään.

Kuluttajakäyttäytyminen

• Koronaepidemia kiihdyttää uutismedian digitransformaatiota ja lisää valmiutta maksaa sisällöstä.
• Epidemia nopeuttaa eri elämänalueiden digitalisaatiota.
• Yleinen tietoisuus tietosuojasta kasvaa.

Markkinointi ja mainonta

• Mainonnan ja markkinoinnin automaation rakenteelliset muutokset jatkuvat.
• Printtimainonnan lasku jatkuu.
• Uusien digimainontamuotojen kuten sisältömarkkinoinnin merkitys kasvaa.

   Kilpailu

   • Globaalien teknologiajättien rooli vahvistuu, erityisesti digitaalisessa mainonnassa ja markkinapaikkaliiketoiminnassa.
   • Markkinapaikkaliiketoiminnassa kilpailu kiristyy paikallisesti ja uudet, kapealla markkinasektorilla toimivat haastavat nykyiset
   toimintamallit.

   Teknologia ja data

   • Teknologian ja automaation merkitys kaikissa liiketoiminnoissa ja prosesseissa korostuu.
   • Datalla, sen omistajuudella ja datalähtöisillä liiketoimintaratkaisuilla keskeinen rooli tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksessä.
   • Kolmannen osapuolen evästeiden lopettaminen vaikuttaa markkinointiin vahvistaen ensimmäisen osapuolen tietojen omistajien asemaa.

   Regulaatio

   • Sääntely­-ympäristö tiukkenee ja monimutkaistuu edelleen.
   • Tietosuojan, henkilötietojen käsittelyn ja ePrivacyn (henkilön tunnistaminen, profilointi ja viestinnän kohdistaminen) sääntely kasvattaa yritysten velvollisuuksia.
   • Kuluttajansuojaan liittyviä kysymyksiä käsitellään enemmän ja seuraamukset tiukkenevat.