Alma Media > Sijoittajille > Markkinatietoa > Toimintaympäristö

Toimintaympäristön muutosvoimat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, mainosmarkkinoiden pirstaloituminen, kiristyvä kilpailu sekä teknologinen kehitys ovat muuttaneet mediakulutusta ja markkinointia hyvin nopeassa tahdissa. Alle on koottu Alma Median toimintaympäristön muutosvoimia.

Kansantalous

• Korkean inflaation ja markkinakorkojen vaikutukset kuluttajien ostovoimaan
• Suomen talouden pitkän aikavälin rakenteellisten haasteet

Rekrytointi

• Kasvava pula ammattitaitoisista osaajista
• Globaali kamppailu lahjakkuuksista
• Työvoima aiempaa liikkuvampaa
• Passiivisten työnhakijoiden tavoittelun yleistyminen
• Freelancer- ja vuokratyövoiman käyttö nousussa

Digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan rakenteellinen muutos

• Kasvava digitaalisten alustojen rooli koko myynnin ja markkinoinnin ekosysteemissä
• Teknisten toimittajien osuuden kasvu digitaalisesta mainoskakusta
• Digimainonnan uudet muodot (esimerkiksi sisältömarkkinointi, videot ja visuaalinen haku) yhä vaikuttavampia markkinoinnissa

Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen

• Digitalisaation aiheuttama pysyvä muutos kuluttajakäyttäytymiseen
• Korkeat odotukset kätevään ja turvalliseen digitaaliseen kokemukseen ja verkkokauppaan
• Yritysvastuu avainasemassa

Asuminen

• Vuokralla asumisen suosion kasvu
• Asumisen ekosysteemin digitalisoituminen ja sähköisen kaupankäynnin yleistyminen
• Markkinapaikkojen muuttuminen listauspalveluista asuntokauppojen ja palveluiden alustoiksi
• Rakentamisessa ja asumisessa hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen jatkuvasti nouseva merkitys
• Inflaation ja markkinakorkojen kielteinen vaikutus asuntokauppaan ja kuluttajien luottamukseen

Kilpailu

• Globaalien teknologiajättien rooli vahvistuminen, erityisesti digitaalisessa mainonnassa ja markkinapaikkaliiketoiminnassa
• Markkinapaikkaliiketoiminnassa kilpailun kiristyminen myös paikallisesti

Teknologia ja data

• Tekoälyn, teknologian ja automaation korostuva merkitys liiketoiminnoissa ja prosesseissa
• Datan omistajuus ja datalähtöinen kehitys keskeisiä liiketoiminnan menestyksen ajureita
• Kyberturvallisuus ja tietosuoja yhä keskeisempiä kuluttajien odotusten, sääntelyvaatimusten ja maailmanlaajuisen turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi

Autot ja liikkuminen

• Digitalisaation aiheuttamat muutokset liikkumiseen ja autokauppaan
• Käyttövoimien muutokset autokaupassa
• Jakamistalouden kasvava merkitys toimialalla
• Markkinapaikkojen kehittyminen kohti laajan valikoiman palveluiden kauppapaikkoja

Sääntely

• EU:n laajentuvan datasääntelyn tiukat vaatimukset dataa hyödyntäville liiketoiminnoille
• EU-regulaation kehityksen edellyttämä jatkuva seuraaminen, raportointi ja toimenpiteet
• Digipalvelujen suosion kasvun vaikutukset käytetyn datan määrään

Poliittiset jännitteet

• Venäjän hyökkäyssota ja sen taloudelliset vaikutukset toimintamaihimme
• Epävarmuus poliittisesta ja taloudellisesta kehityksestä ja ennustamisen vaikeus

Media

• Sisällöstä maksamisen yleistyminen
• Luotettavan, faktoihin perustavan tiedon tarpeen keskeisyys
• Kilpailun kiristyminen mainosmarkkinoilla ja kuluttajien ajasta ja rahasta
• Uutismedian tuotannon kehittyminen data- ja automaatiovetoisemmaksi