Alma Media > Mainostajat > Transparency and Consent Framework

Transparency & Consent Framework

Alma on sitoutunut noudattamaan IAB Europen Transparency & Consent Framework v2.0 säännöstöä  osana suostumuksenhallintaa. Tavoitteena on varmistaa, että digitaalisen mainonnan osapuolet voivat täyttää velvoitteensa henkilötietojen käsittelystä  voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti. Alma Median mediat siirtyvät standardin uuden version mukaiseen suostumustenhallintaan viimeistään 15.8.2020.

TCF v.2.0:n mukana tulee uudistuksia, jotka tekevät digimainontaan liittyvän datan keräämisestä ja hyödyntämisestä läpinäkyvämpää ja hallittavampaa. Uudessa versiossa lisätään kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa paremmin tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen. Julkaisijalle uusi, parannettu versio standardista tuo mm. selkeämmät pelisäännöt datan hyödyntämiselle teknologiakumppaneiden toimesta. Tarkempi kuvaus uudesta versiosta löytyy IAB Europen sivuilta.

TCF eli Transparency and Consent Framework on ensisijaisen tärkeä kaikille digitaalisen mainonnan toimijoille, jotta kuluttajan tietosuoja toteutuu. Framework mahdollistaa, että ohjelmallisesti ostettua ja datan avulla kohdennettua mainontaa voidaan näyttää tai mitata, sisältöä personoida ja mainosprofiileja muodostaa vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat siihen suostumuksensa antaneet. Käyttäjän suostumus mainonnan kohdentamiseen välitetään ohjelmallisen ostamisen jakeluketjussa eteenpäin Alman hyväksymille kumppaneille.  

Alman hyväksymät yhteistyökumppanit  

Alma hyväksyy Frameworkin kautta yhteistyökumppaninsa sekä datan käyttötarkoitukset osana tietosuojakäytäntöjään. Yleisimmin Suomessa käytössä olevat DSP:t ja mainonnanjakelujärjestelmät ovat hyväksyttyjen kumppaneiden listalla. 

Hyväksyttyjen kumppanien lista: 

ID           Vendor 

11         Quantcast International Limited 
16         RTB House S.A. 
21         The Trade Desk 
25         Verizon Media EMEA Limited 
30         BidTheatre AB 
32         Xandr, Inc. 
50         Adform 
52         The Rubicon Project, Inc.  
68         Sizmek by Amazon 
79         MediaMath, Inc. 
91         Criteo SA 
115        smartclip Europe GmbH 
126        DoubleVerify Inc. 
130        NextRoll, Inc. 
152        Meetrics GmbH 
209        Delta Projects AB 
217        2KDirect, Inc. (dba iPromote) 
264        Adobe Advertising Cloud 
273        Bannerflow AB 
278        Integral Ad Science, Inc. 
315        Celtra, Inc.
415        Seenthis
506       Salesforce 
772        Oracle Data Cloud – Moat 
729        Cavai
755        Google Advertising Products 
Alman käyttämä suostumustenhallintatyökalu on IAB:n validoima ja rekisteröity TCF:n CMP listalle ID-numerolla 84. 

Jos käyttämäsi mainonnan teknologiakumppani ei ole hyväksyttyjen listalla, pyydämme olemaan yhteydessä programmatic@almamedia.fi

Vastuullinen Alma Media 

Alma Media pyrkii kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen tarjoten mainostajalle turvallisen ja luotettavan mainosympäristön tehdä vastuullista markkinointia. Tutustu yritysvastuumme osa-alueisiin ja tavoitteisiin.