Alma Media > Sijoittajille > Osake > Omat osakkeet

Omat osakkeet

Yhtiökokouksen myöntämistä valtuutuksista liittyen omien osakkeiden luovuttamiseen tai hankintaan voi lukea täältä.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Alma Media Oyj luovutti 27.2.2024 yhteensä 257 945 yhtiön hallussa olevaa Alma Median osaketta vastikkeetta yhtiön ylimmän johdon suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021 ja ylimmän johdon lisäosakeohjelman 2021 osallistujille kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelyistä on tiedotettu 7.4.2021 annetuilla pörssitiedotteilla.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Alma Median yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 51 944 omaa osaketta.

Alma Media Oyj luovutti 16.3.2023 yhteensä 128 828 yhtiön hallussa olevaa Alma Median osaketta vastikkeetta yhtiön ylimmän johdon LTI 2015 IV ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020 osallistujille kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelyistä on tiedotettu 27.2.2015 ja 14.2.2020 annetuilla pörssitiedotteilla. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Alma Median yhtiökokouksen 29.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Alma Media Oyj luovutti 24.2.2022 yhteensä 218 092 yhtiön hallussa olevaa Alma Median osaketta vastikkeetta yhtiön ylimmän johdon LTI 2015 III, LTI 2015 IV ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2019 osallistujille kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelyistä on tiedotettu 27.2.2015 ja 18.12.2018 annetuilla pörssitiedotteilla. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Alma Median yhtiökokouksen 24.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Alma Media Oyj luovutti 11.3.2021 yhteensä 57 630 yhtiön hallussa olevaa Alma Median osaketta vastikkeetta yhtiön ylimmän johdon vuonna 2015 alkaneen LTI 2015 II -osakepalkkio-ohjelman osallistujille kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelystä on tiedotettu 27.2.2015 annetulla pörssitiedotteella. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Alma Median yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Omien osakkeiden hankinta

2023

Alma Media Oyj:n hallitus päätti käyttää 4.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten. Osakkeiden hankinta käynnistyi 25.4.2023 ja päättyi 19.9.2023, kun tarvittava määrä osakkeita oli hankittu. Hankittu määrä oli yhteensä 300 000 osaketta ja hankintojen keskihinta oli 9,1854 euroa/osake. Hankinnan jälkeen Alma Media Oyj omistaa omia osakkeita yhteensä 309 889 kpl, joka vastaa n. 0,4 % Alma Median kaikista osakkeista. Alma Median osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 82 383 182. 

2022

Alma Media Oyj:n hallitus päätti käyttää 29.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 1.4.2022 ja päättyi 27.3.2023, kun tarvittavat osakkeet oli hankittu. Hankittava määrä oli 400 000 osaketta, joka vastaa n. 0,5 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

2021

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 20.10.2021 käyttää 24.03.2021 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 25.10.2021. Hankittava määrä oli korkeintaan 320 000 osaketta, joka vastasi n. 0,4 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

2020

Alma Media Oyj:n hallitus päätti käyttää 29.04.2020 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 4.5.2020 ja päättyi 5.6.2020. Hankittava määrä oli korkeintaan 90 000 osaketta, joka vastaa n. 0,1 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Alma Median hallitus päätti 14.2.2020 käyttää 15.03.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 17.02.2020 ja päättyi 10.03.2020. Hankittava määrä oli korkeintaan 90 000 osaketta, joka vastasi n. 0,1 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.