Alma Media > Sijoittajille > Osake > Omat osakkeet

Omat osakkeet

Yhtiökokouksen myöntämistä valtuutuksista liittyen omien osakkeiden luovuttamiseen tai hankintaan voi lukea täältä.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Alma Media Oyj luovutti 11.3.2021 yhteensä 57 630 yhtiön hallussa olevaa Alma Median osaketta vastikkeetta yhtiön ylimmän johdon vuonna 2015 alkaneen LTI 2015 II -osakepalkkio-ohjelman osallistujille kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelystä on tiedotettu 27.2.2015 annetulla pörssitiedotteella. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Alma Median yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 63 381 omaa osaketta.

Omien osakkeiden hankinta

2021

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 20.10.2021 käyttää 24.03.2021 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 25.10.2021 ja päättyy, kun tarvittavat osakkeet on hankittu. Hankittava määrä on korkeintaan 320 000 osaketta, joka vastaa n. 0,4 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

2020

Alma Media Oyj:n hallitus päätti käyttää 29.04.2020 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 4.5.2020 ja päättyi 5.6.2020. Hankittava määrä oli korkeintaan 90 000 osaketta, joka vastaa n. 0,1 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Alma Median hallitus päätti 14.2.2020 käyttää 15.03.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Alma Median osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyi 17.02.2020 ja päättyi 10.03.2020. Hankittava määrä oli korkeintaan 90 000 osaketta, joka vastaa n. 0,1 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

2017

Alma Media hankki omia osakkeita aikavälillä 22.02.–21.03.2017 perustuen vuoden 2016 yhtiökokoukselta saamaansa valtuutukseen ja aikavälillä 23.3.–29.5.2017 perustuen vuoden 2017 yhtiökokoukselta saamaansa valtuutukseen. Vuonna 2017 yhtiö hankki omia osakkeita yhteensä 160 000.