Alma Media > Sijoittajille > Osake > Analyytikot ja ennusteet

Analyytikot ja ennusteet

Tietojemme mukaan seuraavat analyytikot julkaisevat säännöllisesti Alma Mediaa koskevia tutkimusraportteja. Alla luetellut analyytikot seuraavat Alma Mediaa omasta aloitteestaan ja Alma Media ei vastaa heidän näkemyksistään.

Analyytikot

Liikevaihto

Oikaistu liikevoitto

Vuosittaiset arviot

  • Oikaistu liikevoitto segmenttiä kohden (vuosi)
  • Segmenttikohtainen tulo (vuosi)

Neljännesvuosittaiset arviot

  • Segmenttikohtainen tulo (vuosineljännes)
  • Oikaistu segmenttikohtainen liikevoitto (vuosineljännes)