Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Alma Medialla on liiketoimintaa kolmessa liiketoiminta- ja raportointisegmentissä:

  • Alma Career
  • Alma News Media
  • Alma Marketplaces

Alma Median pääasialliset liikevaihdon lähteet ovat:

  • luokiteltu ilmoittelu,
  • mainonta,
  • digitaaliset palvelut,
  • sisällöt,
  • muu myynti.

Liiketoimintamallin kuvaus

Digitaalisen transformaation edetessä Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisemmäksi osaksi ovat muodostuneet digitaaliset markkinapaikat, muun muassa rekrytointiliiketoimintaan sekä asumiseen ja liikkumiseen liittyvät palvelut. Alma Median digitaalisten palveluiden asiakkaita ovat sekä yritykset että kuluttajat. Digitaalisten palveluiden liiketoimintamalli perustuu niin sanotun luokitellun ilmoittelun kohdeilmoituksista perittäviin maksuihin, näkyvyysilmoitteluun palveluissa, palvelumyyntiin, hyötysisällöistä ja/tai palvelun käyttäjille suunnatusta mainonnasta kertyviin tulovirtoihin, tilausmaksuihin ja lisenssimaksuihin tietojärjestelmien käytöstä.

Medialiiketoiminta pitää sisällään esimerkiksi ammatti- ja talousmediat kuin myös valtakunnallisen monikanavamedian Iltalehden. Medialiiketoiminta perustuu sisällön kautta muodostuvaan suhteeseen lukijan kanssa. Median kehittyessä lukijasuhde muotoutuu moniulotteiseksi mediabrändin asiakkuudeksi, jonka lujuus vaihtelee satunnaisesta kävijästä tai irtonumeron ostajasta säännölliseen verkkopalvelujen hyödyntämiseen maksavana ja rekisteröityneenä käyttäjänä tai painetun lehden kestotilaajana.

Palveluitamme ovat myös mm. kirjankustannus, tietopalvelut, koulutus-, tapahtuma- ja suoramarkkinointiliiketoiminta.

Lukijat ja verkkokävijät muodostavat kullekin välineelle ominaiset kohderyhmät, jotka ovat puolestaan mainosmyynnin perusta. Näitä kohderyhmäkontakteja myydään media- tai välinekohtaisesti sekä yleisösegmentteinä digitaalisesta Alma-verkostosta mainostajille. Mainostajalle tämä merkitsee mahdollisuutta tavoittaa kohdennetusti oman alansa yritykset, asiantuntijat, päättäjät, yrittäjät tai kuluttajat. Datan, analytiikan ja koneoppimisen hyödyntäminen on yhä keskeisempää mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjooman parantamisessa ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamisessa. Data ja markkinoinnin automaatio mahdollistavat yhä laadukkaampien, toimivampien sekä vaikuttavampien ratkaisujen tarjoamisen mainostajille.

Brändin vetovoima ja sen ylläpitämiseksi tehtävä markkinointi on digitaalisessa ympäristössä ratkaisevan tärkeää. Alma Median palvelut ovat oman segmenttinsä tunnetuimpia brändejä Suomessa ja konsernin toimintamaissa itäisessä Keski-Euroopassa.

Palvelujen suosio käyttäjien keskuudessa pohjautuu hyvään käytettävyyteen, sisältöjen ainutlaatuisuuteen ja monessa tapauksessa myös yhteisöllisyyden voimaan. Keskeistä on myös kyky reagoida paikallisiin asiakastarpeisiin paikallisesti räätälöidyillä tuotteilla ja palveluilla.

Arvonluonti

Alma Median arvonluonnissa asiakkaille, osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle avainroolissa ovat henkilöstön vahva journalismin, markkinoinnin ja teknologian osaaminen, vahvat tuote- ja palvelubrändit, asiakasdata, parhaat kumppanit, tehokas tuotanto- ja jakeluverkosto sekä vakaa taloudellinen asema. Näitä on kuvattu tarkemmin arvonluontia kuvaavassa kaaviossa.

alma media arvonluontimalli