Alma Media > Mainostajat > Mainosratkaisut > Mainonnan tekninen laatu

Toimivan mainosaineiston rakennuspalikat

Mainonnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävässä roolissa ovat paitsi oikeat valinnat median ja luovien toteutusten suhteen, myös sen varmistaminen, että mainonta toimii teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Kampanjan onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi myös kuluttajalle mainoksesta syntyvä käyttökokemus, mikä on syytä ottaa huomioon mainosaineistojen teknisiä toteutuksia suunniteltaessa.

Ohjeita mainosaineiston tekniseen optimointiin

 • Muista, että aineistoa ladattaessa sen kokoon vaikuttavat muutkin elementit kuin vain kuvat, kuten animaatiot, scriptit, fontit, lähtevät kutsut ym.
 • Optimoi ja kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin:
  • Kuvan fyysiset mitat ja paino suhteessa mainosaineiston mittoihin. Esimerkiksi 300×300-boksi ei tarvitse taustakuvaksi 600×600-kuvaelementtiä.
  • Käytettävät scriptit ja kirjastot. Ladataan vain tarpeelliset ja käyttöön tulevat kirjastot. Joskus mainokset saattavat ladata kokonaisia javascript-kirjastoja, joita ei mainoksessa edes hyödynnetä. Tämä lisää aineistolle turhaa painoa ja hidastaa sen latautumista.
  • Animaatioiden pituudet. Mitä pidempi animaatio, sitä painavampi aineisto. Pohdi kriittisesti, mitä lisäarvoa animaatio tuo mainosviestin välittämisessä. Esimerkiksi, onko tarpeen, että auto ajaa sisään ja ulos mainoksesta, vai riittäisikö yksi vaihe luomaan toivotun vaikutelman?
  • Tarkista, kuinka monta leikkausta fontista oikeasti tarvitaan. Älä lataa turhaan bold- ja italic-versioita fontista, jos niitä ei käytetä aineistossa.
  • Kiinnitä huomiota, kuinka monta kutsua mainos lähettää noutaessaan eri elementtejä.
   • Kuvat, tekstit, tyylit, mittapikselit, fontit luovat lisää kutsuja, jotka taas vaikuttavat mainosaineistojen latautumisnopeuteen. Jokainen ulkoiselle palvelimelle lähetetty kutsu lisää latautumisaikaa. Ulkoisten kutsujen määrä tulisi minimoida.
   • Myös mittapikselit ja mittaustagit lasketaan mukaan aineistojen kokonaispainoon. Useimmat mittausjärjestelmät luovat mittaustoimintoja suorittaessaan monia kutsuja ja suorittavat erinäisiä scriptejä. Siksi onkin hyvä pohtia kriittisesti, mitä aineistosta on tarpeen mitata.
 • Lataa mainoksen elementit aina suojatun https-protokollan yli.
 • Hyödynnä polite loadia ja tarjoa käyttäjälle nähtävää mahdollisimman pian, vaikka osaa elementeistä vasta ladattaisiin. Ensilatauksen tulisi olla mahdollisimman kevyt. Käyttäjä ei jää odottamaan mainoksen latautumista, ja tyhjä valkoinen mainostila luo huonon käyttökokemuksen.
 • Hyvä työkalu aineistojen tarkastamiseen ja yllämainittujen kohtien optimoimiseen on esimerkiksi Chrome-selaimen Developer Tools -työkalu.

Viisi vinkkiä:

 1. Teknisellä toimivuudella on tärkeä rooli mainonnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta
 2. Aineistoa ladattaessa sen kokoon vaikuttavat muutkin elementit kuin vain kuvat
 3. Käyttäjälle kannattaa tarjota nähtävää mahdollisimman pian
 4. Mainonnan viewabilitya tarkastelemalla voidaan parantaa kampanjan näkymistä sivuston käyttäjille
 5. Oikein rakennettu aineisto on avainasemassa

 

Viewabilitya parantamalla kohti tuloksellisempaa mainontaa

Mainonnan viewability on mittari, jonka avulla voidaan tarkastella mainonnan näkymistä käyttäjille sivustolla, eli missä vaiheessa kampanjan mainosnäyttö lasketaan toteutuneeksi. Mainosaineistojen teknisellä optimoinnilla myös mainostaja voi parantaa kampanjansa toimivuutta sekä mainontansa viewabilitya.

Käsitteen tarkka määritelmä vaihtelee ja eri järjestelmät mittaavatkin sitä eri tavoilla. Siksi 100 %:n viewabilityyn ei voidakaan päästä, vaan alan eri toimijat määrittelevät yhteisesti hyväksytyt rajat sille, miten viewability-arvo lasketaan ja mikä katsotaan hyväksi viewability-lukemaksi.

Digitaalisen mainonnan järjestö IAB (Interactive Advertising Bureau) määrittelee viewabilityn seuraavasti:

Hyväksi viewability-arvoksi IAB määrittelee desktop-mainonnassa 70 % ja mobiilimainonnassa 50 %.

Lue aiheesta lisää IAB:n Viewability-oppaasta.

Medialla on mahdollisuus vaikuttaa sivustojensa mainospaikkojen viewabilityyn esimerkiksi mainospaikkojen määrän ja sijoittelun sekä jakeluteknologian avulla, mutta myös mainostajalla on merkittävä rooli oman kampanjansa aineistojen viewability-arvojen parantamisen osalta.

Mainostaja voi vaikuttaa oman kampanjansa viewability-arvoihin kiinnittämällä aineiston osalta huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Aineiston paino
 • Ensilatauksen paino
 • Ladattavien resurssien määrä
 • Seurantapikseleiden määrä
 • Mainosaineiston luova toteutus

Avainasemassa on oikein rakennettu aineisto: