Alma Media > Mainostajat > Mainosratkaisut > Kohdentaminen

Kohdentaminen

Alma tarjoaa mainostajille monipuoliset kohdentamisen ratkaisut halutun kohderyhmän tavoittamiseksi niin suoramyynnin kautta kuin ohjelmallisesti ostettuna. Kohdentamisen perustana on Alman oma, eli ensimmäisen osapuolen data. Alman medioiden käyttäjät muodostavat profiloitujen selainten verkoston, jossa mainostaja voi tarkasti kohdentaa viestin haluamiinsa kohderyhmiin.

Sosiodemografioista voidaan valita esimerkiksi sukupuoli, ikä ja ammattiasema. Alma Businessmediat medioista tavoitetaan erittäin vahva päättäjäkohderyhmä ja sitä kautta saadaan runsaasti dataa päättäjäkohdennuksille. Päättäjäkohdennuksia ovat esimerkiksi yrityskoko, työskentelysektori sekä yrittäjyys. Demografiatiedot perustuvat muun muassa käyttäjille tehtäviin kyselyihin ja segmentit rakennetaan tilastollisesti mallintamalla.

Miksi kohdentaa mainontaa:

 1. Kohdentamisen avulla saadaan parempi hyötysuhde tietyn, rajatun kohderyhmän tavoittamiseen
 2. Viestin räätälöiminen eri kohderyhmille parantaa mainonnan tehoa
 3. Retargetoinnin avulla voidaan vahvistaa kampanjaviestin muistamista

Selailukäyttäytymiseen perustuvista kiinnostusalueista on valittavana kiinnostusalueista on valittavana yli sata valmista kohderyhmää. Tämän lisäksi pystytään luomaan täysin uusia kiinnostusalueita ja kohderyhmiä mainostajan tarpeiden mukaan. Käyttäjien kiinnostusalueet tarjoavat varman ja tarkan kohdennuksen, joka päivittyy jatkuvasti selainkäyttäytymisen perusteella.

Mainontaa voidaan kohdentaa myös perustuen ostoaiedataan. Ostoaiedataa saadaan muuttajien ja asunnon ostajien osalta Etuovi.com:ista sekä autonostajista Autotalli.com:ista ja Iltalehden autotesteistä.

Vinkit kohdentamiseen:

 1. Jo oikea mediavalintakin voi olla kohdentamista
 2. Hyödynnä dataa
 3. Suunnittele kohdeyleisön ostopolun mukaan
 4. Tärkeintä on kertomasi viesti
 5. Personoi kohdennuksen mukaan
 6. Varmista riittävän suuri yleisö

Muut kohdennusmahdollisuudet

Mainontaa on myös mahdollista kohdentaa mm. mediakohtaisesti, alueellisesti, aikaperusteisesti, sään, laitteiden, selainten tai käyttöjärjestelmien mukaan.

Sijaintiin perustuvaa kohdennusta voidaan tehdä desktopissa maa-, maakunta-, kaupunki- ja postinumerotasolla. Mobiilissa voidaan tämän lisäksi kohdentaa hyvin tarkasti GPS-sijainnin avulla. Tällöin määritellään karttapiste ja sen ympärille säde, jonka sisällä mainontaa näytetään.

Iltalehden sääosiossa voidaan kohdentaa mainontaa reaaliaikaisesti vallitsevan sään mukaan. Voidaan esimerkiksi näyttää eri aineistoja aurinkoisella ja sateisella säällä tai näyttää mainosta ainoastaan kylmällä säällä.

Retargeting

Retargeting eli uudelleenkohdentaminen on mainonnan kohdentamista sellaisille kävijöille, jotka ovat aiemmin nähneet mainostajan viestin, klikanneet mainosta tai vierailleet mainostajan sivustolla. Retargeting-kampanjan tavoitteena on usein mainonnan muistamisen tai konversion tehostaminen.

Uudelleenkohdentamista voidaan toteuttaa Retargetingin avulla näin:

 1. Mainosnäytön perusteella
 2. Klikin perusteella
 3. Asiakkaan sivustolla käyneelle jossakin Alman mediassa
 4. Sisältömarkkinoinnin sisältöjä Alman medioissa kuluttaneille

Kysy lisää kohdentamisen vaihtoehdoista mediamyynnistä

Kohdennusmahdollisuudet Almassa

 1. Sosio-demografia
 2. Käyttäytymispohjainen
 3. Kontekstuaalinen
 4. Retargetointi
 5. Alma Businessmediat Teemat
 6. Aikakohdennus – viikonpäivät ja tunnit
 7. Käyttöjärjestelmä
 8. Laite (valmistaja, malli)
 9. Operaattori
 10. Selain
 11. Frekvenssi
 12. Sää
 13. Reseptin raaka-aine (Kotikokki)
 14. Alueellinen kohdentaminen

Käyttäytymiseen perustuva kohdentaminen ja datasegmentit

Data kerätään Alman omista digipalveluista, tilaaja- ja rekisteröitymistiedoista ja erilaisista kyselyistä. Mainonnan kohdentamiseen käytetään vain sellaista dataa, joka täyttää tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Segmenttejä hyödynnetään mainonnan kohdentamiseen eri aktivointikanavien kautta. Kaikista kampanjoista on tarjolla kampanjaraportti, jossa on mukana kampanjan tavoittama yleisö.

Alta löydät Alman myynnissä olevat datasegmentit. Kuvan yläreunasta voit valita itseäsi kiinnostavan teeman, jolloin aukeavat ko. teemaan liittyvät yleisösegmentit. Viemällä hiiren harmaiden pallojen päälle näet segmentin nimen, kuvauksen sekä koon. Kuvauksen perässä sulkeissa olevat numerot kertovat miten ko. segmentti on muodostettu käyttöuseuden ja ajan suhteen. Pallojen koko puolestaan kertoo segmentin koosta.

Sama informaatio segmenteistä on löydettävissä sivun alaosan listauksesta. Listauksessa voit hakea segmenttejä kategorian tai teeman mukaan tai vapaalla haulla.

Lisätietoja segmenttien hyödyntämisestä ohjelmallisessa ostamisessa programmatic@almamedia.fi. Suoramyynnin osalta ota yhteyttä omaan myyjääsi.