Alma Media > Mainostajat > Alma mainostajalle > Tutkimustieto mainostajan tukena

Tutkimustieto mainostajan tukena

Alma Media tuottaa mainostajan avuksi tutkimustietoa, jonka avulla voidaan ohjata mainonnan toteutuksia oikeaan suuntaan, kohderyhmä tehokkaasti tavoittaen. Mainonnan suunnittelutyökalujen perustan muodostavat TNS Mind Päättäjä, Mind Kuluttaja ja Kansallinen Mediatutkimus (KMT), joiden avulla päästään kiinni eri medioiden yleisömääriin, erilaisten kohderyhmien käyttäytymiseen sekä suhtautumiseen niin B2B- kuin B2C-mainostajiin. Alma Mediassa tehdään lisäksi useita erilaisia mittauksia, jotka tukevat mainostajaa pääsemään tavoitteisiinsa.

Mainonnan huomioarvotutkimuksia tehdään Alman medioissa julkaistuista printti- ja verkkokampanjoista säännöllisesti. Niiden avulla mainostaja saa arvokasta palautetta mainonnastaan suoraan yleisöltä.

Mainonnan esitestauksella Alma voi auttaa mainostajaa selvittämään vetoavimman tavan viestiä jo ennen kampanjaan investoimista.

Verkkomainonnan vaikutusta brändimielikuvaan on mahdollista selvittää vertaamalla brändimittareita kohderyhmässä, joka on nähnyt mainontaa kampanjan aikana sekä kohderyhmässä, joka ei ole nähnyt mainontaa.

Räätälöityjä tutkimusprojekteja voidaan toteuttaa mainostajalle, kun lähtökohtana on jokin muu kuin edellä mainitut tutkimukset. Alma on toteuttanut mm. tutkimuksia, joissa selvitetty tunnettuuden rakentumista tai brändiposition muodostumista Alma Median yleisöissä.

Alma Businessmediat Vaikuttajayhteisö on Alman oma päättäjäpaneeli, joka koostuu Alma Businessmedioiden yleisöistä eli ainutlaatuisesta yhdistelmästä päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Alma Businessmediat Vaikuttajayhteisö mahdollistaa poikkeuksellisen suoran yhteyden suoraan päättäjäyleisön ytimeen.


Kysy lisää tutkimuksista mediamyynnin yhteyshenkilöltäsi!

Alma mainostajalle

Lue lisää >>