Alma Media > Mainostajalle > Konteksti apuna mainonnan tehostamisessa

Konteksti apuna mainonnan tehostamisessa

Mainos pärjää parhaiten sille ominaisessa ympäristössä. Mutta miten tunnistetaan brändille sopiva paikka? Millainen on hyvä konteksti ja mitä arvoa sillä on mainonnalle?

Näihin kysymyksiin löydät vastauksen alta.

Kontekstin arvo mainonnalle

Parhaimmillaan mainokset täydentävät lukukokemusta, pahimmillaan ne häiritsevät asiakkaan arkea. Oikean kontekstin valitseminen auttaa mainosta palvelemaan kuluttajaa, tuoden parhaan mahdollisen hyödyn markkinoijalle.

IAS:n tutkimuksen mukaan 60 % kuluttajista kokee muistavansa paremmin kontekstuaalisesti relevantin mainoksen. Samaan aikaan jopa kolme neljästä haluaa nähdä mainoksia, jotka sopivat yhteen katselemansa sisällön kanssa ja kokevat tällaiset mainokset haluttavampina.2

Konteksti vaikuttaa siihen, kuinka asiakkaasi havainnoivat ja huomioivat brändiäsi. 72 % kuluttajista sanoo sivuston sisällön vaikuttavan siihen, kuinka he suhtautuvat sivuilla näytettäviin mainoksiin.2

Millainen on hyvä konteksti?

Hiljattain tuottamamme neurotutkimus osoittaa mediabrändin laadun ja uskottavuuden tärkeyden mainonnalle.

Usein jo pelkkä median valinta on riittävä kohdennus onnistuneelle mainoskampanjalle, mutta tämän lisäksi voidaan todeta, että laadukkaat sisällöt, joihin kuluttajat syventyvät kasvattavat myös niiden rinnalla näytettävien mainosten huomioarvoa.1

Hyvä konteksti on yhteydessä myös mediabrändin laatumielikuvaan. Brändiin liitetään mielikuvia ja ominaisuuksia riippuen siitä, missä se esiintyy. On eri asia, näkyykö mainos Optio-lehden sivuilla vai satunnaisessa ruokablogissa.

Näin asialehtien artikkelien uskottavuus ja niihin syventyminen vaikuttavat positiivisesti myös mainonnan tehoon, erityisesti muistamisen osalta.

Tuore tutkimuksemme paljastaa, että sopiva konteksti muodostuu, kun mainostettava tuote ja media tai artikkeliympäristö edustavat samaa merkityksellisyystasoa. Elintarvikebrändin haluttavuus kasvaa enemmän, kun sitä näytetään esimerkiksi lltalehden etusivulla tai arkisen uutisartikkelin yhteydessä, kuin esimerkiksi sijoitusartikkelin yhteydessä Arvopaperissa.

Kohderyhmän ymmärtäminen entistä tärkeämpää

Mediavalinnan ja mainoksen kontekstin yhteys tarkoittaa sitä, että kohderyhmän käyttäytymisen ja kiinnostuksen kohteiden ymmärtäminen muodostuu entistä oleellisemmaksi.

Ymmärrys kampanjan avainkohderyhmästä auttaa sinua tunnistamaan parhaat paikat mainoksellesi. Kampanjoiden valmistelussa kannattaakin panostaa segmentointiin, asiakasprofiilin kirkastamiseen ja omien asiakkaiden tuntemukseen. Näin varmistat, että mediapanostuksesi tuovat sinulle parhaan mahdollisen tuloksen.

Luonnollisesti, jos tarkka kohderyhmä on tiedossa, kannattaa kohdentamisessa hyödyntää myös Alman kattavia datakohdennusmahdollisuuksia.

Lähteet:
1. Inspirans Oy & Exakti Intelligence & Alma Media 2021
2. Power of Context, IAS, 08/2021

  • Julkaistu: 14.1.2022, 13:01
  • Kategoria: Mainostajalle
  • Teema: konteksti

Jaa artikkeli