Alma Media > Uutinen > Tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan joustoa ja jatkuvaa kouluttautumista

Tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan joustoa ja jatkuvaa kouluttautumista

Yksittäinen yliopistotutkinto ei tulevaisuuden työelämässä riitä, vaan kouluttautumisesta tulee jatkuvaa. Myös kulttuurien tuntemus, teknologiataidot ja kriittinen asenne ympäröivään tietoon ovat tärkeitä taitoja.

Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja teknologian kehitys muovaavat työelämää lähivuosikymmeninä.

Futuristi Elina Hiltusen mukaan tulevaisuuden kansalaisille teknologiataidot kuuluvat perusosaamiseen. Fyysinen työ automatisoituu entisestään, mutta myös tietotyö muuttuu teknologiakehityksen myötä, Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva puolestaan toteaa. Tulevaisuudessa tekoäly voi tehdä osan esimerkiksi toimittajien, juristien ja lääkäreiden töistä.

Toisaalta väestön ikääntymisen myötä työpaikkoja myös vapautuu. Joillekin aloille voi syntyä jopa työvoimapulaa. Esimerkiksi hoitoalan työt ovat nykyisellään paikkariippuvaisia, joten jos ala pysyy nykyisenkaltaisena, myös työpaikat ovat Suomessa. Robotit voivat auttaa potilaiden nostamisessa, mutta eivät korvaa ihmisammattilaisia. Tulevaisuudessa työntekijän täytyy olla valmis joustamaan, sekä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, sanoo Hiltunen. Työpaikat eivät ole samalla tavalla kiinteitä ja pysyviä kuin nykyään.

– Oppiminen ei ole enää sitä, että mennään kuudeksi vuodeksi yliopistoon, vaan se on jatkuvaa, Hiltunen sanoo.

Hän uskoo, että ihmisten erilaiset oppimistavat otetaan aiempaa paremmin huomioon. Tekoäly voi auttaa tässäkin. Se voi tunnistaa erilaisia oppimistapoja sekä auttaa kehittämään opiskelumateriaaleja, joiden avulla kukin yksilö sisäistää uuden tiedon parhaiten.

Dufvan mielestä olisi syytä miettiä, miten koulutus järjestetään niin, että oman osaamisen kehittäminen on elämän kaikissa vaiheissa mahdollista. Verkko-oppiminen on jo nyt joustava tapa opiskella, mutta sitä käyttävät lähinnä korkeakoulutetut. Tarvitaanko uusia koulutusinstituutioita? Voivatko vaikkapa työmarkkinajärjestöt tarjota uusia keinoja päivittää osaamista ja kouluttautua?

Tulevaisuudessa kulttuuritaidot kielitaitoa tärkeämpää

Kyky suhtautua kriittisesti ympäröivään tietoon on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Hiltunen huomauttaa, että tietoa pystytään manipuloimaan ja valheita esittämään uskottavassa muodossa paremmin kuin nykyään.

Laaja tietämys asioista auttaa suhtautumaan myös tietotulvaan kriittisesti, Dufva muistuttaa.

Tulevaisuuden työelämässä työntekijä tarvitsee Hiltusen mukaan myös esimerkiksi kulttuuritaitoja. Kielitaito on hänen mielestään vähemmän tarpeellista, sillä kielenkääntäjät kehittyvät nopeasti. Hiltunen uskoo niiden olevan 10–20 vuodessa niin kehittyneitä, että suomalainen voi vaikkapa opiskella hindiksi osaamatta kieltä.

Kiinnostus ja ymmärrys uusia teknologioita kohtaan on tärkeää yrityksille ja työntekijöille.

Tulevaisuudessa ihmiset voivat tehdä enemmän keikkaluontoista työtä ja toimia yrittäjinä. Yrittäjyystaitoja on hyvä hallita, vaikkei päätyisikään perustamaan omaa yritystä.

– Omatoimisuus ja mahdollisuuksien etsiminen ovat tärkeitä taitoja, Hiltunen sanoo.

Lisäksi täytyy löytää keinoja sietää stressiä, sillä työ ja vapaa-aika eivät välttämättä ole toisistaan erillään. Tietotyö ei kuluta kehoa, mutta mielenterveysongelmat ja työuupumus ovat uhkana, jos työstä ei osaa irrottautua.

Muutokset voi nähdä bisnesmahdollisuutena

Yritysten kannattaa seurata teknologian kehitystä ja olla sille avoimia. Esimerkiksi robotit voivat lisätä yritysten kilpailukykyä, koska ne päihittävät ihmisen tarkkuudessa.

– Uudenkaupungin autotehtaalla ei olisi yhtään ihmistä töissä ilman robotteja, Hiltunen sanoo.

Teknologiaan liittyy toki myös riskejä. Jos liiketoiminta rakentuu sen varaan, yritys on sen pettäessä pulassa. Yritysten pitää tietää, miten toimia ongelmatilanteissa, eikä suojausjärjestelmissä kannata säästellä.

Dufvan mielestä sekä työntekijöillä itsellään että yrityksillä ja valtiolla olisi hyvä ottaa jonkinlainen rooli työntekijöiden valmentamisessa tuleviin muutoksiin. Selkeitä malleja siitä, millainen roolijako toimii parhaiten, ei kuitenkaan ole vielä olemassa.

Työelämän muutoksissa yritysten pitäisi pitää koko ajan silmät ja korvat auki sen suhteen, mitä ympärillä tapahtuu. Lisäksi on tärkeää miettiä, miten ylläpitää oman henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.

– Hyvinvoiva henkilöstö on kaikille parempi: se on tuottavampi, ja henkilölle itselleen on tietenkin mukavampaa olla hyvinvoiva kuin pahoinvoiva.

Sekä Hiltusen että Dufvan mielestä yritysten ja työntekijöiden kannattaa nähdä tulevat muutokset mahdollisuutena.

Hiltunen toteaa huonojen teknologioiden, kuten hiilenpolton, tuoneen mukanaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Toisaalta hyvät teknologiset innovaatiot voivat olla ainoa ratkaisu ongelmiin.

– Työelämässä voitaisiin ottaa tilanteen korjaaminen bisnesmahdollisuutena. Suomessa asiat ovat hyvin luonnon suhteen, mutta vaikkapa Intiassa ja Kiinassa on hirveät ilmansaasteet. Tätä kautta voisi tulla kansainvälistä liiketoimintaa, Hiltunen sanoo.

Sekään, että robotit vievät ihmisiltä työpaikkoja, ei välttämättä ole huono asia. Ne voivat vähentää työtaakkaa ja auttaa ihmisiä keskittymään merkitykselliseltä tuntuviin tehtäviin, sanoo Dufva.

– Tämä ei ole mikään menetetty mahdollisuus. Voimme itse vaikuttaa työn tulevaisuuteen. Luultavasti ei ole kuitenkaan mahdollista pitää työelämää samanlaisena, kuin se on nyt. 

  • Julkaistu: 9.1.2018, 00:00
  • Kategoria: Uutinen
  • Teema: Ihmiset

Jaa artikkeli

Lue seuraavaksi:

Haaga-Helian 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakso toi harjoittelijan Alman myyntitiimiin

Alma on toiminut jo pitkään Haaga-Helian virallisena kumppanina, tehden erilaista…

Töissä Almalla

Alma Media otti traineet osaksi digitiimejä – kuusi vuotta hiotussa Developer & Designer -ohjelmassa tähdätään vakituiseen työpaikkaan

Alma Median juuret ovat suomalaisten sanomalehtien historiaa, mutta tänä päivänä se…

Töissä Almalla

Alman kansainvälinen mentorointiohjelma kehittää esihenkilöiden osaamista ja tuo sparrailuapua arjen keskelle

Alma on onnistunut muutoksessa perinteisestä printtimediasta kansainväliseksi digitaalisia palveluita tarjoavaksi…

Töissä Almalla