Herkkyysanalyysi

Taulukko kuvaa muun muassa mediamainonnan ja keskimääräisten palkkakustannusten muutosten vaikutusta Alma Median liikevoittoon.

Tekijä

Muutos (%)

Vaikutus liikevoittoon (milj. euroa)

Mediamainonta+1+1.2
Valuuttakurssi (CZK)+/-1+/-0.2
Keskimääräiset palkat+1-0.9
Rahoituksen keskikorko+1-0.1

Tiedot päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa annetut muutosten euromääräiset vaikutukset ovat bruttomääräisiä, menneisiin vuositason lukuihin pohjautuvia arvioita. Esimerkiksi mainonnan määrän vähetessä merkittävästi lasku johtaa säästöihin (mm. lehtien tuotantokustannusten laskiessa), jolloin euromääräinen vaikutus liikevoittoon ei ole lineaarinen. Näitä säästöjä ei ole kyseisissä tunnusluvuissa arvioitu.