Alma Media > Alma Media, medioiden tilausehdot

Alma Media, medioiden tilausehdot

Näitä tilausehtoja sovelletaan Alma Talent Oy:n (y-tunnus 0869288-1, käyntiosoite Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki, jäljempänä ”AT”) medioiden tilauksiin sekä

Alma Media Suomi Oy:n (y-tunnus 0869290-2, käyntiosoite Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki, jäljempänä AMS) Iltalehti Plus -tilauksiin sekä Konepörssi -lehden tilauksiin.

AT ja AMS molemmat jäljempänä myös ”Julkaisija”.

1. Tilaustyypit

Medioita on mahdollista tilata 1) yhdistelmätilauksina, joka sisältää painetun lehden sekä kyseisen julkaisun digitaalisen palvelun käyttöoikeuden; tai 2) digitilauksina. Uusi Suomi ja Iltalehti Plus ilmestyvät ainoastaan digitaalisena. Konepörssillä vain painettu lehti on maksullinen.

2. Tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi jatkuvana ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Tilaus laskutetaan kampanjan mukaisissa laskutuskausissa tai sovituissa laskutuskausissa, ja lasku erääntyy aina kunkin laskutusjakson alussa.

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilausjakson alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää tilausta siirtymällä määräaikaisen tilauksen jälkeen toistaiseksi jatkuvan kestotilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä medioiden asiakaspalveluun. Maksuttomien tai eritysedullisten tutustumistilausten ehdot, kuten maksuttomuus tai erityisalennus, ovat voimassa vain määräajan. Mikäli tilaaja haluaa jatkaa tilausta maksuttoman tai erityisedellisen tutustumiskauden jälkeen, sovelletaan tilaukseen tutustumiskauden jälkeen normaaleja tilausehtoja.

Digitilauksissa sovelletaan myös erillisiä Alma Media -konsernin uutis-, hyöty- ja ajanvietesisältöjen sopimus- ja käyttöehtoja, joiden kulloinkin voimassa oleva versio on saatavilla osoitteesta www.almamedia.fi/ehdot (”Käyttöehdot”). Käyttöehdot sisältävät mm. tilauksiin näiden tilausehtojen lisäksi sovellettavat vastuunrajoitukset. Mikäli näiden tilausehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä tilausehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan myös printtilehtien tilauksiin soveltuvin osin.

3. Tilausten alkamisaika

Itsepalvelussa tehdyt tilaukset tulevat voimaan tilaushetkellä.

Kauppalehdessä arkena ennen klo 16 tehty lehtitilaus pyritään toimittamaan seuraavana arkipäivänä ja viimeistään kolmen (3) arkipäivän sisällä. Muissa lehdissä printtilehden tilaus pyritään saamaan alkamaan seuraavasta mahdollisesta ilmestymispäivästä.

Tilausten toimittamiseksi tilaaja on velvollinen antamaan tilauksen yhteydessä oikean nimensä sekä oikeat yhteystiedot: digitilauksissa sähköpostiosoitteen ja yhdistelmätilauksissa lisäksi jakeluosoitetiedot.

4. Tilauksen maksaminen

Tilauslaskut voi vastaanottaa postitse lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna, verkkolaskuna, korttimaksuna, sähköpostilaskuna tai MobilePay- tai Siirto-laskuna. Jos kuluttaja tekee tilauksen verkossa ja valitsee maksutavan, joka merkitsee maksunlykkäystä, AT:n tai AMS:n tulee todentaa kuluttajan henkilöllisyys maksutavan hyväksymisen yhteydessä käyttämällä vahvaa tunnistusmenetelmää.

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta.

Postitse toimitettavasta tilauslaskusta veloitamme kulloinkin voimassa olevan laskutustapalisän. Laskutustapalisää ei hyvitetä.

Itsepalvelussa tehdyn digitilauksen ensimmäinen tilausjakso maksetaan tilauksen yhteydessä maksukortilla, MobilePayllä tai muulla itsepalvelussa tarjolla olevalla maksutavalla. Samalla tilaaja valtuuttaa seuraavien tilausjaksojen veloittamisen samalla maksutavalla siihen asti, kunnes tilaus on irtisanottu tai muuten päättynyt. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu, ei onnistu, AT tai AMS voi halutessaan vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi sähköpostilaskuun tai paperilaskuun.

Tilaaja vastaa siitä, että tilauksen maksamiseen kiinnitetty maksutapa on voimassa. AT tai AMS muistuttaa tilaajaa ennakkoon, jos tilaukseen kiinnitetyn maksukortin voimassaoloaika on päättymässä. AT:lla ja AMS:lla on oikeus katkaista tilaus, jos tilausmaksua ei saada veloitettua.

Mikäli tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin laskuumme on merkitty, siirrämme liikasuorituksen seuraavaan tilausjaksoon tai jatkamme tilausta kyseisen summan arvosta. Tilaajan niin halutessa maksamme liikasuorituksen takaisin vähennettynä käsittelymaksulla ja pankin veloittamalla kululla.

Ulkomaille postitetuista lehdistä AT velottaa lehden hinnan lisäksi postimaksulisän, joka määrittyy kohdemaittain kulloinkin postin kanssa sovitun hinnan mukaisesti.

Vähintään kuukaudeksi tilattavien mediatilausten arvonlisäverokanta on 10 %.

5. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää AT:n yhdistelmätilauksensa tai Konepörssin-lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta medioiden asiakaspalveluun. Kauppalehdessä arkena ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viimeistään 3 arkipäivän sisällä. Muissa lehdissä tilaus pyritään saamaan tilapäisesti keskeytettyä seuraavasta mahdollisesta ilmestymispäivästä.

Lyhimmillään tilapäinen jakelunkeskeytys tai osoitteenmuutos voi kestää seuraavasti: jatkuvan tilauksen vähintään viikon ja enintään kahden kuukauden pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Jakelunkeskeytyksiä voi tehdä kalenterivuoden aikana enintään yhteensä kahdeksi kuukaudeksi siten, että keskeytysaika hyvitetään laskutuksessa. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilauksia ei voi tilapäisesti keskeyttää, jollei verkkopalvelussa nimenomaisesti muutoin mainita.

Tilauksen keskeytyksen ja osoitteenmuutoksen voi tehdä helposti medioiden itsepalvelussa. Muuttuneet jakelu- ja osoitetiedot on ilmoitettava viipymättä asiakaspalveluun.

6. Kestotilauksen laskutuskauden muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

7. Tilauksen irtisanominen ja peruminen

Tilauksen peruuttamiseen sovelletaan kuluttajien osalta Käyttöehtojen kappaletta 8. Mikäli tilaajalla on oikeus käyttää peruutusoikeuttaan ja hän käyttää peruutusoikeuttaan, peruutusta edeltävänä aikana (enintään 14 vrk) mahdollisesti saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

Lukuun ottamatta ensimmäistä tilauskautta tai määräaikaisia tilauksia tilaaja voi irtisanoa tilauksensa missä vaiheessa tilausta tahansa Käyttöehtojen kohdan 22 mukaisesti. Mahdolliset kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson. Ylijäävä tilausmaksu palautetaan tilaajalle edellyttäen, että tilaaja toimittaa AT:lle tai AMS:lle tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Kesken laskutusjakson voi tilauksen perua medioiden asiakaspalvelussa. Tilausten itsepalvelussa tilauksen voi perua vain maksetun laskutusjakson loppuun.

8. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin tilausjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa https://www.almamedia.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/  tai kyseisen median verkkopalvelussa.

9. Vastuu lehden toimittamisesta

Kauppalehti ilmestyy pääsääntöisesti arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Kauppalehti jaetaan varhaiskannossa tai päiväjakelussa riippuen paikallisesta jakelutoimijasta sekä toimitusosoitteesta.

Postinumeroalueilla 97000-99999 ei jaeta Kauppalehteä ilmestymispäivänä Postin supistuneen palvelun vuoksi. Jakeluviive on näillä postinumeroalueilla 1–2 arkipäivää. 

Muut lehdet jaellaan Postin kullakin jakelualueellaan soveltamiensa jakeluaikataulujen puitteissa. Niiden ilmestymisaikataulut löytyvät www.almamedia.fi/mainostajat/julkaisuaikataulut sivuilta tai kyseisen julkaisun omilta verkkosivuilta.

Jakelussa voi olla paikallisia sekä muun muassa säätilasta aiheutuvia poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Jakelu suoritetaan kyseisen kantoluokan sekä postilain ja viestintäviraston määräysten mukaiseen postilaatikkoon. Mikäli lehti jää julkaisijasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä AT asiakaspalveluun tai varhaisjakelun jakelupäivystykseen. Varhaisjakelun jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät lehdestä ja osoitteesta https://www.almamedia.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/tai kyseisen julkaisun omilta verkkosivuilta.

Julkaisijan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Julkaisija pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneistä lehdistä vastaavalla määrällä. Julkaisijalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä julkaisija edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehdissä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Julkaisija ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä medioiden asiakaspalveluun.

Julkaisija on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

11. Asiakaspalvelun yhteystiedot

Medioiden asiakaspalvelu

PL 830, 00101 Helsinki

Alma Talentin mediat: kl.asiakaspalvelu@almatalent.fi

Iltalehti Plus: digitilaus@iltalehti.fi

Konepörssi: ammattimediat@koneporssi.com

Alma Talentin mediat, puhelin 010 665 8110*

Puhelun hinta kotimaasta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)