Alma Media > Ehdot > Alma-tunnus käyttöehdot

ALMA-TUNNUKSEN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan, kun käyttäjä (”Asiakas”) ottaa käyttöön Alma-tunnuksen jossakin Alma Media Oyj -konserniin kuuluvan yhtiön digitaalisessa palvelussa (Alma Media Oyj tytäryhtiöineen ”Palveluntarjoaja”).

Alma-tunnus on käyttäjätunnus, jolla pääsee kirjautumaan Palveluntarjoajan eri medioihin, palveluihin, sovelluksiin ja keskustelupalstoihin (”Palvelu”). Alma-tunnus mahdollistaa sujuvan siirtymisen Palveluntarjoajan Palvelusta toiseen.

Asiakkaan tulee tutustua näihin ehtoihin huolellisesti ennen Alma-tunnuksen käyttöönottoa. Luomalla Alma-tunnuksen Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan. Näiden ehtojen lisäksi Asiakkaan tulee sitoutua noudattamaan kulloinkin käyttämänsä Palvelun käyttöehtoja ja mahdollisia sopimusehtoja. Ehdot löytyvät kustakin Palvelusta.

2. Tunnuksen käyttöoikeus

Alma-tunnus on henkilökohtainen. Tunnuksen luominen edellyttää vähintään 15 vuoden ikää. 15-17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta edellytetään Palvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla. Asiakas voi halutessaan luoda useamman Alma-tunnuksen eri sähköpostiosoitteita hyödyntäen.

Asiakas sitoutuu pitämään salassa Alma-tunnuksen ja siihen liittyvän salasanan sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Mikäli Asiakas epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille, Asiakas sitoutuu ilmoittamaan siitä Palveluntarjoajalle välittömästi. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea Alma-tunnuksen käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Alma-tunnuksen käyttöönotto edellyttää sähköpostiosoitteen vahvistamista. Jos Asiakas ei ole vahvistanut sähköpostiosoitetta vuorokauden kuluessa, Asiakasta muistutetaan vahvistamisesta. Jos asiakas ei muistutuksesta huolimatta vahvista sähköpostiosoitetta 7 vuorokauden kuluessa, vahvistamaton Alma-tunnus poistetaan.

Jos Asiakas ei kirjaudu Palveluihin Alma-tunnuksella 46 kuukauteen, Asiakasta muistutetaan Alma-tunnuksen olemassaolosta. Käyttämätön tunnus poistetaan 48 kuukauden kuluttua edellisestä kirjautumisesta. Alma-tunnuksen käytöstä syntyvät lokitiedot säilytetään asiakkuuden ajan, sekä 2 kuukautta Alma-tunnuksen poistamisen jälkeen. Nämä sisältävät pääasiassa teknistä kirjautumistietoa.

Asiakas voi halutessaan myös itse pyytää Alma-tunnuksen poistamista. Tunnuksen poistamisen jälkeen tiettyyn sähköpostiosoitteeseen liittyvää Alma-tunnusta ei voi käyttää enää missään Palvelussa.

Tunnuksen poistamisesta huolimatta Palveluihin voi jäädä näkyviin Asiakkaan tuottamaa sisältöä, esimerkiksi keskustelupalstoilla julkaistuja tekstejä siten, että niitä ei voida yhdistää Asiakkaaseen henkilökohtaisesti.

3. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Alma-tunnukseen liittyviä tietoja käytetään kirjautumiseen, tilausasioiden hallinnointiin, tuotekehitykseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojakuvauksen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoa osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja.

    4. Muut ehdot

    Alma-tunnus tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin on saatavilla”. Palveluntarjoaja ei vastaa tunnuksen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai häiriöistä. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, rajoittaa tai poistaa Alma-tunnuksen toimintoja.Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Alma-tunnuksesta tai Palvelun käytön estymisestä Alma-tunnuksen virheen tai
    häiriön vuoksi.


    Päivitetty 30.10.2020