Digimarkkinointi

Digimarkkinointi tarkoittaa kaikkea digitaalisissa kanavissa tehtävää markkinointia ja mainontaa.

Mitä on digimarkkinointi? 

Digimarkkinointia eli digitaalista markkinointia on esimerkiksi yrityksen kotisivut ja verkkokauppa, läsnäolo some-kanavissa, sähköiset uutiskirjeet, digitaalinen mainonta erilaisilla verkkosivustoilla ja uutismedioissa sekä sisältömarkkinointi.

Digimarkkinointi on siis läsnäoloa, vaikuttamista, kertomista yrityksen tuotteista ja palveluista sekä sitouttamista niissä sähköisissä kanavissa, joissa asiakkaat liikkuvat.

Digitaalisen markkinoinnin hyödyt 

Digimarkkinoinnilla on mahdollista tavoittaa laaja yleisö

Digitaalinen markkinointi mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen käytännössä ympäri maailman. Todellisuudessa tarve on yleensä tavoittaa hieman suppeampi yleisö omalta alueelta. Toisaalta verkkokauppa ei ole paikkaan sidottu, jolloin digimarkkinointia ja -mainontaa kannattaakin tehdä laajemmin.  

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitetaan asiakkaat siellä, missä he päivän aikana liikkuvat, laitteella kuin laitteella.  

Lue lisää: Display-mainonnalla tavoitat yleisöä ympäri Suomen
Asiakascase: Tavoitteeksi asetettiin ”kaikki tuntee Boltin”

Digimarkkinointia on helppo kohdentaa 

Digimarkkinoinnin yksi parhaista eduista on kohdennettavuus eli mitä tahansa digitaalisen markkinoinnin keinoja käytetäänkin, viestit ovat kohdennettavissa halutulle yleisölle. Tämä mahdollistaa sen, että voit pitkäjänteisesti rakentaa brändiäsi ja lisätä tunnettuutta juuri tietyn kohderyhmän keskuudessa. Tarkka markkinointiviestien kohdentaminen parantaa myös uusien asiakkaiden hankintaa, kun viestit näkyvät otolliselle yleisölle eli heille, jotka ovat kiinnostuneita ja jotka etsivät hakukoneista juuri sinun yrityksesi tuotteita ja palveluita. 

Lue lisää: Kohdentaminen on digimainonnan A ja O
Asiakascase: Alueellinen kampanja sai ihmiset liikkeelle

Digitaalinen markkinointi on siis läsnäoloa, vaikuttamista, kertomista yrityksen tuotteista ja palveluista sekä sitouttamista niissä sähköisissä kanavissa, joissa asiakkaat liikkuvat.

Digimarkkinointi mahdollistaa vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa 

Digitaaliset kanavat mahdollistavat vuoropuhelun ja interaktiivisuuden eli vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa helposti ilman, että jokaista kohdataan kasvotusten. Missä tahansa kanavassa asiakas kohdataan, viesti kannattaa miettiä huolella brändin tyyliin sopivaksi ja vastaanottavaa kohderyhmää puhuttelevasti.  

Esimerkiksi säännöllisesti lähetettävä uutiskirje voi olla hyvä tapa lähestyä asiakkaita, sillä se on tilaisuus kertoa uutuuksista, informoida kampanjoista, ja tarjota vaikkapa jotain erityistä kanta-asiakkaille. Kotisivujen yhteydenottolomake voi olla matalan kynnyksen keino asiakkaille ottaa yhteyttä ja kysyä esimerkiksi lisätietoa tuotteista tai saatavuudesta. Some-kanavat sopivat erinomaisesti päivittäiseen sitouttamiseen, kuten keskusteluun, kilpailuihin, arvontoihin, kyselyihin sekä tuotekuvien ja -videoiden esittämiseen. 

Lue lisää: Sisältömarkkinointi tarjoaa kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä
Asiakascase: Testiryhmä lähetettiin minilomalle – syntyi kolme tarinaa kylpylästä

Digimarkkinointia voi mitata

Digimarkkinoinnin hyötynä on myös sen mitattavuus. Esimerkiksi digitaalisen mainonnan toimenpiteitä voidaan mitata ja kerätä arvokasta dataa asiakkaista ja mainonnan tehokkuudesta. Datan keräämisestä saatuja tietoja voi hyödyntää aina seuraavaa markkinointikampanjaa suunnitellessa, kun datan perusteella tiedetään, mikä toimi viimeksi ja mikä ei, missä kanavissa asiakkaat tavoitettiin parhaiten ja millainen viesti kohderyhmää puhutteli eniten. Vuosien varrella kerätyn datan perusteella alkaa olla hyvä pohja asiakasymmärrykselle, mikä taas auttaa tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä liiketoiminnan kasvussa. 

Lue lisää: Miten mainonnan onnistumista voi mitata?
Katso myös: Vinkit onnistuneeseen mainontaan

Digimarkkinointi on parhaimmillaan helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta 

Digimarkkinointia voi yleensä tehdä nopealla aikataululla. Käytettävissä olevista resursseista ja työkaluista, suunnitelmallisuudesta ja toki budjetistakin riippuen, voi useita digimarkkinoinnin toimenpiteitä tehdä nopeasti ja hyvin kustannustehokkaasti. Ja jo pienellä budjetilla pääsee aloittamaan mainontakampanjan digimainonnan asiantuntijan kanssa. 

Tutustu tarjontaamme: Mihin tarpeeseen etsit ratkaisua?

Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Kotisivut ja verkkokauppa

Yrityksen kotisivut ovat yksi digitaalisen markkinoinnin kanavista. Ja yksi tärkeimmistä kanavista onkin. Mikäli yrityksen tietoja ei löydy verkosta, miten asiakkaat löytävät yrityksen ja sen tuotteet ja palvelut? Digimarkkinointi kannattaa aloittaa laadukkaista kotisivuista ja varmistaa hakukoneoptimoinnilla, että kotisivut löytyvät hakukoneista.  

Lue lisää: Laadukkaat verkkosivut tai verkkokauppa yrityksellesi
Asiakascase: Avaimet käteen -tyyppisesti verkkosivut, optimointia ja markkinointisuunnittelua

Display-mainonta eli bannerit

Lataa ilmainen opas: Millainen on hyvä bannerimainos?

Yksi suosittu digitaalisen markkinoinnin kanavista on display-mainonta eli bannerimainonta. Voit nähdä display-mainontaa kaikkialla; verkkosivuilla, uutissivuilla, suosituissa blogeissa ja sovelluksissa.

Bannerimainonta on kustannustehokas kanava tavoittaa laaja yleisö jopa ympäri Suomen, ja bannerimainontaa on helppo kohdentaa juuri tietylle yleisölle ja alueelle.

Bannerimainontaan kannattaa valita juuri sellaiset kanavat, joissa oma kohdeyleisö liikkuu. Voit tavoittaa sopivan yleisön kohdentamalla bannerimainontaa tietyille digiverkostoille ja hakusanoille sekä tiettyjen aihealueiden sisältöjen ja blogien yhteyteen.

Bannerimainos mahdollistaa myös videon käyttämisen mainonnassa, jolloin mainos herättää enemmän huomiota tavalliseen tekstiin verrattuna. Videomainonnan toteuttaminen on nykypäivänä mahdollista kaikenkokoisille mainostajille. Jo lyhyellä, noin 5 sekunnin mittaisella videolla voi tehdä vaikutuksen ja herättää huomion. Videomainokset voivat näkyä millä tahansa tavallisella mainosbanneripaikalla, ja myös videomainontaa voi kohdentaa sopivalle yleisölle.

Kun valitset display-mainontaa Alman digitaalisessa verkostossa, mainontasi tavoittaa tarvittaessa yleisöä ympäri Suomen: sekä kuluttajia että bisnespäättäjiä. Digiverkostoomme kuuluu uutismedioita, kuluttajapalveluita ja markkinapaikkoja.​ Yhteensä näissä medioissa liikkuu viikoittain yli 3 miljoonaa suomalaista, joten löydämme varmasti juuri sinun mainoskampanjaasi sopivan kohderyhmän yleisömme joukosta. 

(Lähde: FIAM)

Lue lisää: Display-mainonta on tehokasta digimainontaa
Katso myös: Videomainontaa tv-mainonnan tapaan
Asiakascase: 14 viikon paraatipaikka vauhditti sesonkia

 

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi ei itsessään ole kanava, vaan tapa markkinoida yritystä ja tuotteita laadukkaiden sisältöjen avulla useiden markkinointikanavien kautta. Tavoitteena on kertoa yrityksen tarinaa niin houkuttelevasti, että kohderyhmä kiinnostuu ja viettää aikaansa sisältöjen parissa, kuten vaikkapa blogia tai artikkelia lukien, videoita katsellen, kuvia selaillen tai podcastia kuunnellen. Sisältömarkkinointiin valitaan juuri ne keinot ja kanavat, joissa tavoitetaan sopiva yleisö parhaiten. 

Lue lisää: Sisältömarkkinointi houkuttaa ja koukuttaa asiakkaat
Asiakascase: Kohdennetut sisältömarkkinoinnin artikkelit kasvattivat tunnettuutta

Hakukoneet

Kun yrityksellä on kotisivut, on aika panostaa hakukonelöydettävyyteen. Lähes 80 % ostopoluista alkaa digitaalisesti eli verkosta etsitään tietoa tuotteista ja niitä tarjoavista yrityksistä ja myymälöistä ennen varsinaista ostotapahtumaa. Löydettävyyteen voi panostaa hakukoneoptimoinnilla (SEO, Search Engine Optimization) ja hakukonemainonnalla (SEM, Search Engine Marketing). 

Lue lisää: Hakukonemarkkinointi houkuttelee ihmiset verkkosivuillesi
Asiakascase: Löydettävyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Sähköposti

Myös sähköpostitse tehtävä markkinointi voi olla tärkeä kanava yrityksille. Viikoittaiset uutiskirjeet tai tarjouspostitukset ovat suhteellisen kustannustehokas tapa muistuttaa asiakkaita tuotevalikoimasta, mutta vastaanottajalistan kerääminen saattaa olla työlästä ja listan ajan tasalla pitäminen viedä aikaa. Toisaalta sähköpostimarkkinointia voi personoida eri vastaanottajaryhmien mukaan, mikäli on selvillä, mistä tuoteryhmistä he ovat kiinnostuneita ja mistä aihealueista he haluavat vastaanottaa viestejä.

Some-kanavat

Muita digimarkkinoinnin kanavia ovat muun muassa sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ja TikTok. Some-kanavissa yritystilin perustaminen on monesti ilmaista, joten kannattaa hyödyntää tätä löydettävyyden mahdollisuutta olennaisilla kanavilla, joissa oma asiakaskunta liikkuu. 

Mitä on digimainonta?

Digitaalinen mainonta eli digimainonta on digitaalisissa kanavissa tehtävää mainontaa. Vaihtoehtoja on runsaasti, joten kannattaa tutustua digimainonnan tarjontaan ja valita omalle yritykselle sopivimmat keinot ja kanavat.

Digitaalista mainontaa on esimerkiksi bannerimainonta eli display-mainonta, videomainonta, some-mainonta, mainonta hakukoneissa eli hakusanamainonta (SEM, Search Engine Marketing) sekä sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan keinot erilaisilla verkkosivustoilla.

Digimainonnalla on helppo tavoittaa haluttu kohderyhmä, sillä mainontaa voi kohdentaa esimerkiksi maantieteellisesti pienelle alueelle, mikäli haluat tavoittaa vain lähialueesi ihmiset. Toisaalta digimainontaa voi tehdä hyvinkin laajalla alueella, vaikka valtakunnallisesti koko Suomessa. Tällöin kannattaa kuitenkin asettaa muita kohdennuksen kriteerejä. Digimainontaa voi kohdentaa paikannuksen lisäksi esimerkiksi iän, sukupuolen, perhekoon tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kohdentaminen kannattaa, sillä silloin mainosviestisi tavoittaa todennäköisemmin tuotteistasi kiinnostuneen otollisen yleisön.

Lue lisää: Kohdentaminen on digimainonnan A ja O

Lataa ilmainen opas

Millainen on hyvä bannerimainos?

Tämä ilmainen opas auttaa sinua varmistamaan, että bannerimainoksesi on toimiva ja tuloksellinen, sekä tarjoaa konkreettisia vinkkejä bannerimainoksen tekemisen tueksi.

Lataa banneriopas täältä » 


Lyhyesti: mitä on digitaalinen markkinointi?

Digimarkkinointi tarkoittaa kaikkea digitaalisissa kanavissa tehtäviä toimenpiteitä, markkinointia ja mainontaa.

Digitaalinen markkinointi on osallistumista, läsnäoloa, vaikuttamista, kertomista yrityksen tuotteista ja palveluista sekä asiakkaiden sitouttamista sähköisissä eli digitaalisissa kanavissa.

 • Yrityksen omat kotisivut ja verkkokauppa.
 • Display-mainonta eli bannerit.
 • Videomainonta.
 • Sisältömarkkinointi.
 • Sosiaalisen median kanavat (esim. Facebook, Instagram).
 • Hakukoneet (esim. Google).
 • Sähköposti (esim. uutiskirjeet, sähköpostimarkkinointi). 
 • Yleisö voidaan tavoittaa paikasta riippumatta.
 • Viestit voidaan kohdentaa halutuille kohderyhmille.
 • Vuorovaikutteisuus asiakkaiden kanssa on helppoa.
 • Toimenpiteitä voidaan mitata, jolloin datan avulla voi tehdä parempia toimenpiteitä.
 • Digimarkkinointia voi tehdä nopealla aikataululla ja kustannustehokkaasti.

Digitaalinen markkinointiviestintä tarkoittaa kaikkea tavoitteellista viestintää ja kommunikaatiota digitaalisissa kanavissa. Markkinointiviestintää on esimerkiksi myynti, mainonta, markkinointi ja tiedottaminen. Markkinointiviestinnän tavoitteena on saada uusia asiakkaita, sitouttaa nykyasiakkaita, lisätä myyntiä ja vaikuttaa mielikuviin yrityksestä.   

Jotta pääset parhaisiin tuloksiin, kannattaa digitaalista markkinointiviestintää tehdä suunnitelmallisesti. Tässä auttaa esimerkiksi digimarkkinointisuunnitelma. 

Lue lisää: Markkinoinnin suunnittelu

Tiesitkö?

Digimarkkinointi

Digitaalista markkinointia on esimerkiksi yrityksen kotisivut ja verkkokauppa, läsnäolo some-kanavissa, sähköiset uutiskirjeet, digitaalinen mainonta erilaisilla verkkosivustoilla ja uutismedioissa sekä sisältömarkkinointi.

Lue lisää aiheesta

Uusimmat sisällöt

Ota yhteyttä

Copyright © 2024