Markkinoinnin sanasto ja termit

Digimarkkinoinnin ja mainonnan yleisesti käytettyjä termejä lyhyesti ja selkokielisesti, ole hyvä.

Katso tästä, mitä tarkoittaa..

Alueellinen kohdentaminen tarkoittaa mainonnan näyttämistä vain tietyllä, rajatulla maantieteellisellä alueella. Tämä mahdollistaa tietyn kohderyhmän tavoittamisen, mikä taas parantaa mainonnan hyötysuhdetta. Viestin voi myös räätälöidä eri alueiden kohderyhmille sopivaksi.

Sijaintiin perustuvaa kohdennusta voidaan tehdä desktopissa maa-, maakunta-, kaupunki- ja postinumerotasolla. Mobiilissa voidaan tämän lisäksi kohdentaa hyvin tarkasti GPS-sijainnin avulla. Tällöin määritellään karttapiste ja sen ympärille säde, jonka sisällä mainontaa näytetään.

Banneri tarkoittaa neliön tai suorakaiteen muotoista mainosta erilaisilla verkkosivustoilla ja sovelluksissa. Bannerit voivat olla staattisia kuvia, joissa on tekstiä tai banneriin voi upottaa myös lyhyen videon tai animaation.

Bannerimainonta eli display-mainonta on mainontaa erilaisilla verkkosivustoilla, -alustoilla ja sovelluksissa.

Bannerimainonnalla on mahdollista rakentaa bränditunnettuutta juuri oikeiden kohderyhmien keskuudessa. ​Esimerkiksi bannerimainonta Alman digiverkostossa mahdollistaa mainoksen näkymisen juuri oikeantyyppisessä verkostossa ja oikeantyyppisten sisältöjen yhteydessä.

Bannerimainonta hinnoitellaan näyttöpohjaisesti eli sen mukaan, paljonko näyttöjä mainos saa. Näin ollen isolla budjetilla saa paljon näyttöjä ja pienellä budjetilla vähemmän, mutta sitäkin tärkeämpää on panostaa kohdentamiseen eli siihen, että mainos näkyy halutulle kohderyhmälle.

Tutustu lisää: Display-mainonnan hyödyt ja mahdollisuudet

Brändimainonnan tarkoitus on tuoda brändiä tunnetuksi ja saada se jäämään ihmisten mieleen. Brändimainonta on usein tyyliltään mielikuvia maalailevaa ja tunteita herättävää, ja tarkoitus on saada muodostettua ihmisille haluttu mielikuva brändistä.

Brändimainonta on pitkäjänteistä työtä, jossa tulokset eivät yleensä näy heti vaan vasta pitkän ajan kuluttua, kun brändi on saanut tunnettuutta ja herättänyt ihmisissä kiinnostusta ja luottamusta.

Bränditurvallisuus tarkoittaa kaikkia niitä käytäntöjä ja työkaluja, joilla varmistetaan mediaympäristön turvallisuus brändille, esimerkiksi ettei digitaalista mainontaa esitetä sille epäsuotuisan sisällön yhteydessä. Me Almalla pyrimme siihen, että mainostaja voi olla turvallisin mielin sen suhteen, että sisältö on kokonaisuudessaan soveliasta ja turvallista.

Mainonnan ohjaamista sen kannalta oleellisen sisällön yhteyteen.

Brand Suitability perustuu mainonnan ohjaamiseen turvalliseen ympäristöön entistä kehittyneemmän teknologian keinoin. Tällaista kohdentamista – tai pois kohdentamista epäsuotuisan sisällön yhteydestä – voidaan tehdä eri tavoilla.

Cost per Mille. (Myös CPT, Cost per Thousand.)

Bruttokontaktihinta, eli hinta per tuhat mainosnäyttöä. Näyttöperusteisesti myytävän mainonnan perusyksikkö. Mainontaa ostetaan tuhannen mainosnäytön erissä.

Cost per View. Hinta per katselu. Yksi videomainonnan hinnoittelutavoista.

Datasegmentti on dataan perustuva kohderyhmä, jota voi hyödyntää mainonnan kohdentamisessa.

Kohdentamalla mainontaa oikealle kohderyhmälle voi saada juuri omalle brändille olennaiset yleisöt kiinni, eikä kampanjabudjetti valu ns. hukkakontakteille.

Erilaisia datasegmenttejä on lukuisia ja niiden erilaisia yhdistelmiä lukemattomia. Riippuen mainostajan tavoittelemasta kohderyhmästä, erilaisia datasegmenttejä voi olla esimerkiksi eri harrastuksista kiinnostuneet, auton hankintaa suunnittelevat, sijoittajat, asunnonetsijät, lifestyle-yleisö, kotimaan matkailijat tai vaikka ruuanlaitosta innostuneet.

Lue artikkeli erilaisista yleisöistä: Näin tavoitat suomalaisen kesäkansan

Datasegmentit perustuvat verkkokävijöiden käyttäytymisen. Niiden muodostamiseen ja mallintamiseen käytettävä data kerätään Alman omista digipalveluista, tilaaja- ja rekisteröitymistiedoista sekä erilaisista kyselyistä. Käytämme mainonnan kohdentamiseen aina vain sellaista dataa, joka täyttää tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Alman digitaaliseen verkostoon kuuluu lukuisia uutismedioita, markkinapaikkoja, päättäjämedioita ja kuluttajapalveluita. Alma-verkostossa on mainostajalle saatavilla monipuolisia mainonnan ratkaisuja ja kohdennusmahdollisuuksia.

Kun mainostaa Alman digitaalisessa verkostossa, voi varmistua siitä, että mainos näkyy varmasti kotimaisissa ja turvallisissa verkkoympäristöissä.

Valtakunnallisia kuluttajamedioitamme ovat muun muassa Iltalehti, Etuovi.com, Jobly, Autotalli.com, Kotikokki.net ja Telkku.com. Businessmedioihin kuuluu muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Arvopaperi, Uusi Suomi ja Tekniikka&Talous.

Bannerimainonta eli display-mainonta on mainontaa erilaisilla verkkosivustoilla, -alustoilla ja sovelluksissa.

Katso myös ”Bannerimainonta”

Tutustu lisää: Display-mainonnan hyödyt ja mahdollisuudet

Hakusanamainonta eli Search Engine Advertising tarkoittaa maksullisia tekstimainoksia hakukoneiden tuloksissa.

Tekstimainos voi olla laajennettu mm. puhelulinkeillä, sivustolinkeillä, erilaisilla huomioteksteillä ja kuvilla. Tekstimainos Googlessa eroaa maksuttomasta (luonnollisesta) hakutuloksesta ”Mainos”-etuliitteen perusteella. Mainoksia voi olla hakutuloslistan alussa ja lopussa. Hakusanamainonta tukee verkkosivuston löydettävyyttä ja auttaa erottumaan.

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing tarkoittaa verkkosivuston löydettävyyden parantamista hakukoneissa kuten Googlessa. Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakusanamainonta (SEA) ovat hakukonemarkkinointia. Nämä ovat tehokkaita keinoja houkutella netissä liikkuvat ihmiset yrityksen verkkosivuille.

Lue lisää: Hakukonemarkkinoinnin ratkaisut

Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimization nostaa sivuston näkyviin hakukoneen luonnollisissa hakutuloksissa juuri silloin, kun potentiaalinen asiakas etsii kyseisiä palveluita tai tuotteita.

On paljon, mitä optimoinnilla voi ja kannattaa tehdä parantaakseen verkkosivuston löydettävyyttä. Kannattaa esimerkiksi varmistua siitä, että sivuston titlet ja metatiedot on täytetty, sivustolla on sekä sisäisiä että ulkoisia linkkejä, kuvat on nimetty oikein, sisältö on oikeakielistä ja monipuolista, teksti sisältää juuri niitä avainsanoja, joita asiakkaat käyttävät, otsikot vastaavat sisältöä, ja että sivusto on rakennettu teknisesti oikein.

Inbanner-videomainonnassa mainosvideo voi näkyä millä tahansa mainospaikalla ”in banner” eli mainosbannerissa.
Inbanner-videomainonta voi näkyä millä tahansa normaalilla mainospaikalla esim. paraatin muodossa. Video on osa banneria ja voi täyttää koko bannerin tai vain osan siitä.

Toimituksellisen videosisällön yhteydessä näytettävä videomainos. Pre-roll esitetään ennen videosisältöä, mid-roll sen keskellä, post-roll videosisällön jälkeen.

Kohdentaminen tarkoittaa sitä, että mainosta pyritään näyttämään tietylle kohderyhmälle, joka todennäköisimmin ostaisi mainonnan kohteena olevia tuotteita tai palveluita.

Mainontaa voi kohdentaa esimerkiksi tietylle alueelle, tietystä aihepiiristä kiinnostuneille tai vaikka tiettyyn mediaan, kuten Iltalehteen. Tavoitteistasi riippuen mainoksen voi kohdentaa myös iän, sukupuolen, ammattiryhmän mukaan, näkymään vain tietyllä laitteella tai selaimella, aikaperusteisesti tai jopa sään mukaan.

Katso myös: Kohdentaminen on digimainonnan A ja O
Asiakascase: Kampanja sai alueen asukkaat aktivoitumaan

Mainonnan ohjaamista sopivaan kontekstiin eli halutun sisällön ympärille ja asiayhteydeltään sopivaan ympäristöön.

Konversio on sitä, että saadaan asiakas tekemään haluttu ja ennalta määritelty toiminto. Termiä käytetään yleisesti digitaalisessa markkinoinnissa. Konversio on siis tavoiteteko, jonka haluat, että asiakas tekee.

Konversio verkkosivuilla voi olla esimerkiksi tarjouspyyntölomakkeen lähettäminen, tietyllä sivulla vierailu, artikkelin lukeminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Konversio verkkokaupassa on yleensä tuotteen ostaminen.

Konversio mainoskampanjassa on se, mikä on asetettu kampanjan tavoitteeksi eli vaikkapa kilpailuun osallistuminen, artikkelin lukeminen, esitteen lataaminen tai tarjoukseen tarttuminen.

Mikäli toivottua konversiota ei synny, konversion parantaminen eli konversio-optimointi tähtää siihen, että saadaan maaliin nekin kävijät, jotka jättivät tarjouspyynnön täyttämättä, uutiskirjeen tilaamatta tai tuotteen ostamatta. Eli parannetaan ja kehitetään verkkosivuja tai mainoskampanjaa niin, että asiakkaan polku johtaisi helpommin, nopeammin ja useammin konversioon – ja päätyisi lopulta tietysti myyntiin eli rahaksi kassaan.

Mainonnan kohderyhmä, joka muistuttaa aiemmin tunnistettua kohderyhmää.

Look-alike-yleisö voidaan muodostaa mallintamalla esimerkiksi yrityksen nykyisistä asiakkaista tietyn käyttäytymisen perusteella, ja löytää näin uusia potentiaalisia asiakkaita, kun löydetään hyviä asiakkaita yhdistäviä tekijöitä.

Online-mainonnan automaatiota, jossa hyödynnetään järjestelmiä mainonnan ostamisessa. Järjestelmät tarjoavat työkalut mainonnan ostamiseen, kohdentamiseen ja optimointiin.

Videomainos, joka näkyy toimituksellisen videosisällön ulkopuolella, artikkelin keskellä. Mainos voi näkyä vaaka-, vertikaali- (pysty-) tai neliömuodossa.

Tavoitettava osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä.

Videomainos, joka näytetään varsinaisen videosisällön jälkeen.

Videomainos, joka näytetään ennen varsinaista videosisältöä.

Osuus esim. median yleisöstä, joka kuuluu tavoiteltuun kohderyhmään.

Yksilöllinen sopimus, joka avaa mainostajalle pääsyn suljettuun huutokauppaan. Suljetussa huutokaupassa mainostaja voi ohjelmallisesti ostaa etukäteen sovittuja kohderyhmiä ja mainosformaatteja.

Real Time Bidding. Verkkomainonnan ostomalli, jossa kaupankäynti tapahtuu reaaliajassa mainoshuutokaupan kautta.

Sisältömarkkinointi eli Content Marketing on tapa markkinoida yritystä ja tuotteita laadukkaiden sisältöjen avulla useiden markkinointikanavien kautta.

Tavoitteena on kertoa yrityksen tarinaa niin houkuttelevasti, että kohderyhmä kiinnostuu ja viettää aikaansa sisältöjen parissa. Sisältömarkkinointiin valitaan juuri ne keinot ja kanavat, joissa tavoitetaan sopiva yleisö parhaiten. Sisältömarkkinointi tähtää asiakkaiden sitouttamiseen ja uusien löytämiseen.

Taktinen mainonta tähtää kampanjamaisesti suoraan toimintaan eli nopeaan myyntiin. Alennuskampanjat ovat tyypillistä taktista mainontaa.

Retargeting eli uudelleenkohdentaminen on mainonnan kohdentamista sellaisille kävijöille, jotka ovat aiemmin nähneet mainostajan viestin, klikanneet mainosta tai vierailleet mainostajan sivustolla. Retargeting-kampanjan tavoitteena on usein mainonnan muistamisen tai konversion tehostaminen.

Jos alueellinen kohdentaminen tarkoittaa mainonnan näyttämistä vain tietyllä, rajatulla maantieteellisellä alueella, valtakunnallinen näkyvyys tarkoittaa mainostamista koko Suomen alueella.

Videomainonta tarkoittaa liikkuvan kuvan hyödyntämistä mainonnassa.

Liikkuva kuva voi olla pienikin liike staattisen kuvan päällä, monesta kuvasta rakennettu tai animaatio, mutta video mahdollistaa myös näyttävien ja toiminnallisten erikoisratkaisuiden toteuttamisen, jossa on äänimaisema mukana. Videomainos voi näkyä esimerkiksi tavallisilla bannerimainospaikoilla erilaisissa verkkopalveluissa, suoratoistopalveluissa tai some-kanavissa. Videomainonnan eri muodoilla tavoittaa helposti laajan yleisön tarkasti kohdennettuna.
Alma-verkosto tarjoaa videomainonnan ratkaisuja, jotka toimivat laiteriippumattomasti kaikissa Alman medioissa.

Videomainonnan hyödyt: Vau! – Vaikuttava liikkuva kuva
Videomainonnan ratkaisut: Videomainonnalla voit kertoa tarinoita

 

Perehdy lisää

Markkinoijan tietopankki

Tietopankki sisältää paljon hyödyllistä tietoa. Vastauksia yleisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin markkinoinnista ja mainonnasta saatat löytää osiosta Usein kysytyt kysymykset. Artikkelit-osiossa käsitellään mielenkiintoisia mainostajia koskettavia aiheita. Mitä jokaisen brändistään huolta pitävän yrityksen pitäisi tietää, lue vinkit brändin rakentamiseen.

Lue lisää aiheesta

Uusimmat sisällöt

Ota yhteyttä

Copyright © 2024