Brändin rakentaminen ja kehittäminen

Jos sinulla on yritys, sinulla on myös brändi.  

Mikä brändi on?

Brändi on yksinkertaisimmillaan se mielikuva, joka ihmisillä on yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista. Mielikuvaan vaikuttaa muun muassa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut, yrityksen asiakaslupaus, visuaalinen identiteetti sekä tapa viestiä itsestään. Brändi on sitä vahvempi, mitä lähempänä yrityksen oma mielikuva on asiakkaan muodostamaa mielikuvaa. 

Mitä brändi ei ole? Brändi ei ole vain yrityksesi logo, mutta logolla usein ilmennetään brändiä. Logo tai liikemerkki on se tunnus, josta yrityksen, tuotteen tai brändin voi tunnistaa. Tunnus voi olla kuva, symboli, nimen kirjoitusasu tai jokin graafinen elementti.

Lataa ilmaiseksi: Yrityksen brändiopas

Brändin rakentaminen  

Miten brändiä rakennetaan? Mitkä asiat vaikuttavat siihen, millainen brändikuva yrityksestä syntyy? Millainen on hyvä brändi? Tutustu muutamiin seikkoihin, mitä brändin rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon.  

Voiko brändimielikuvaan vaikuttaa?

Brändi syntyy ihmisten mielikuvissa kaikesta nähdystä, koetusta ja kuulluista asioista yrityksen tai sen tuotteiden parissa. Esimerkiksi huono asiakaspalvelu on omiaan luomaan huonoa mielikuvaa koko yrityksestä. Huonolaatuiset tai odotukset alittavat tuotteet jätetään todennäköisesti seuraavan kerran kaupan hyllylle, ja valitaan toisen brändin tuote. Huonoista kokemuksista kerrotaan ehkä herkemmin tuttavapiirissä kuin onnistuneista, ja muiden kokemuksilla sekä kuulopuheilla voi olla suuri merkitys oman mielikuvan muodostuksessa.  

On toki olemassa myös brändejä, joiden tarkoituskaan ei ole olla se kaupan paras ja laadukkain, mutta oleellisinta on, että mielikuvat kohtaavat.  

Se, millainen mielikuva sinulla itselläsi on yrityksestäsi, voi erota täysin siitä, mikä käsitys ihmisillä oikeasti on. Tähän mielikuvaan voi ja kannattaa vaikuttaa esimerkiksi suunnitelmallisella brändimarkkinoinnilla sekä pitkäjänteisellä brändin rakentamisella.  

Lue lisää: Miten brändiä rakennetaan?
Asiakascase: Jatkuva mainonta rakentaa imagoa tehokkaasti

  
Ole rohkeasti oma, erilainen brändi – sillä kaikki muut ovat jo varattuja  

Yritätkö olla, kuten muut brändit ja haluaisit brändisi sulautuvan joukkoon? Silloin et saa itsellesi kilpailuetua, vaan joudut taistelemaan samoista asiakkaista kuin muut, ja pidemmän korren saattaa vetää se, jolla on suurin markkinointibudjetti tai joka oli alalla ”ensin”.   

Oman kilpailuedun ja toimintaidean hoksaaminen ja brändilupauksen sanoittaminen ohjaavat kaikkea bränditekemistä ja auttavat liiketoimintaasi kasvamaan. Tunnista oman brändisi vahvuudet ja erottautumistekijät!  

Lue lisää: Keinot erottautua kilpailijoista
Katso myös: Näin brändisi herättää huomiota

  

Koolla ei ole väliä   

Yrityksen koko ei ole este brändin rakentamiselle. Päinvastoin! Olipa yrityksesi pieni, suuri tai jotain siltä väliltä, kaikenkokoisten yritysten kannattaa panostaa brändiinsä. Jokaisella yrityksellä on oma asiakaskuntansa, joita todennäköisesti halutaan palvella hyvin, ja heidät halutaan pitää asiakkaina pitkään.   

Mikäli onnistut luomaan kiinnostavan brändin, toimivat tuotteet ja palvelut, löytämään oikean asiakaskunnan, sitouttamaan asiakkaat ja yllättämään heidät positiivisesti kerta toisensa jälkeen, yrityksen koko on sivuseikka.  

Lue lisää: Näin asiakkaat löytävät verkkosivuillesi

  

Määrittele (unelma)tavoitteesi  

Kun lähdet rakentamaan brändiäsi, mieti, mitä haluat saavuttaa. Haluatko, että brändisi nousee ykkösnimeksi omalla paikkakunnallasi, koko maakunnassa tai haluatko tulla tunnetuksi valtakunnallisesti ympäri Suomen? Haluatko tulevaisuudessa tavoitella kansainvälisiä markkinoita? Mieti myös, millainen toivottu asiakaskuntasi on, mitä asioita he arvostavat ja millainen markkinointi heitä puhuttelee.  

Jo tavoitteiden asettaminen auttaa rakentamaan brändin ympärille suuntaviivoja, joiden avulla on helpompi suunnitella toimenpiteitä. Aseta lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnittele markkinointia sen mukaan.  

  
Tunnista asiakkaasi ja puhu heille  

Kun tiedät oman brändisi vahvuudet ja kilpailuedut ja olet asettanut tavoitteet, alkaa hahmottua, millaista asiakaskuntaa sinun kannattaisi tavoitella ja ketkä ovat kiinnostuneita käyttämään tuotteitasi ja palveluitasi.  

Jos yrität tarjota kaikkea kaikille, päädyt olemaan hajuton ja mauton brändi, joka ei oikeasti puhuttele ketään. Kun opit tuntemaan asiakkaasi, pystyt puhuttelemaan ja koskettamaan juuri heitä.  

Lue lisää: Kohdentaminen on digimainonnan A ja O
Asiakascase: Kiinnostavat artikkelit puhuttelivat oikeaa kohderyhmää

Jos yritykselläsi ei vielä ole brändiä, on aika luoda sellainen!

Tärkeää!

Muista kuitenkin, että vaikka kuinka kiillottaisit pintaa nokkelalla brändimainonnalla ja upeilla mielikuvilla, tärkeintä on ydin: millainen brändi ja yritys on sisältäpäin. Mikään brändi ei menesty ilman uskollisia asiakkaita.

Brändiä rakentaa käytännössä kaikki tahaton ja tarkoituksellinen sekä sanaton ja sanallinen viestintä, mikä tapahtuu yrityksen sisällä ja ulkopuolella nähtynä, luettuna, kuultuna ja koettuna. 

Brändimarkkinointi  

  
Mitä brändimarkkinointi on?   

Kaikki toimenpiteet, joita teet brändisi eteen, on brändimarkkinointia. Käytännössä brändimarkkinointia on siis itse myyntityö, asiakaspalvelu, mainonta, viestintä, markkinointi ja tiedottaminen. Kaikki ulospäin näkyvät toimenpiteet luovat ja rakentavat brändiä. Toisin sanoen teet brändimarkkinointia ihan koko ajan – tavalla tai toisella.  

Asiakascase: Näin perheyritys Kuusilinna teki brändiään tunnetuksi

Brändimarkkinointia on muun muassa: 

 • Myyntityö ja tapaamiset
  Kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse, Teamsin ym. kanavien kautta.
 • Vuorovaikutus
  Vuorovaikutus kenen tahansa työntekijän, kuten asiakaspalvelun kanssa. 
 • Mainonta
  Esimerkiksi hakukoneissa, somessa, verkkosivustoilla ja lehdissä.
 • Markkinointi
  Esimerkiksi kotisivut, verkkokauppa ja uutiskirjeet.
 • Viestintä ja tiedottaminen
  Esimerkiksi uutiset, lehdistötiedotteet, yhteistyökumppaneiden välinen kommunikointi.

Miksi brändimarkkinointia pitäisi tehdä?  

Jos kaupan hyllyllä on kaksi samankaltaista tuotetta, joiden brändiä ei tunneta eikä kummastakaan ole vielä kokemuksia tai mielikuvaa, todennäköisesti mukaan valikoituu tuote hinnan mukaan.   

Mitä paremmin yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi tunnetaan ja erotut kilpailijoista, ja mitä vahvempaa vetoa brändiisi tunnetaan, sitä todennäköisemmin potentiaaliset asiakkaat valitsevat ostopäätöksen hetkellä juuri sinun tuotteesi tai palvelusi useampien samankaltaisten joukosta.   

Brändimarkkinoinnilla erotut kilpailijoista, luot omaa tarinaasi, vahvistat asiakkaiden mielikuvia ja uskoa hyviin ostopäätöksiin valittuaan sinun tuotteesi sekä sitoutat asiakkaat pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.  

Lue lisää: Tarinankerronnalla top of mindiin

  

Erotu, herätä mielenkiinto, luo mielikuvia, sitouta, luo tarve  

Brändimarkkinointia tarvitaan, jotta yrityksesi saa asiakkaita ja liiketoimintasi on kannattavaa.

Brändimarkkinoinnin tavoitteena on erottaa oma brändisi kilpailijoista. Jos asiakkaat eivät osaa erottaa samankaltaisia tuotteita tai brändejä toisistaan, tuote valitaan yleensä hinnan mukaan. Mitä sitoutuneempi asiakas on tiettyyn brändiin, siitä ollaan valmiita maksamaan jopa enemmän kuin kilpailevan brändin tuotteesta.  

Brändimarkkinointia kannattaa ajatella jatkuvana työnä, johon panostaminen ei useinkaan näy heti, mutta se tuo hedelmää ennemmin tai myöhemmin.  

Lue lisää: Mitä brändillesi tapahtuu, jos lopetat mainostamisen?

  

Brändimarkkinointi uudelle yritykselle  

Uuden, aloittavan yrityksen on tärkeää päästä yleisön tietoisuuteen ja saada tunnettuutta, jotta kauppa alkaa käydä. Brändimarkkinointi vaatii jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista vaikuttamista. 

Brändimarkkinointi on yritykselle tärkeää, jotta 

 • yrityksesi olemassaolosta tiedetään
 • tuotteesi ja palvelusi löydetään
 • yrityksesi koetaan luotettavaksi
 • ihmisistä tulee asiakkaita, jotka palaavat ostamaan yhä uudelleen
 • brändiisi syntyy tunneside
 • tunneside säilyy.

Mitä haluat brändimarkkinoinnilla tavoittaa?

Haluan lisätä yritykseni tunnettuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa
Haluan vaikuttaa mielikuvaan yrityksestäni ja erottua sitä kautta kilpailijoista
Haluan tehdä vaikutuksen ja saada tuotteilleni huomiota
Haluan yritykseni löytyvän helposti verkosta ja verkkopalvelun tuottavan minulle lisää myyntiä

Yksi hyvä kampanja ei riitä pitämään yllä toivottuja mielikuvia, mutta yksi huono kokemus voi riittää murentamaan  hyvänkin mielikuvan. 

Brändimainonta  

  
Mitä brändimainonta on?   

Brändimainonnan tarkoitus on tuoda brändiä tunnetuksi ja haluttavaksi. Lisäksi brändimainonnalla yritetään tietoisesti vaikuttaa ihmisten mielikuviin yrityksestä ja brändistä, jotta ostoaikeissa oleva ensimmäisenä ajattelisi juuri sinun brändisi tuotetta. Toimiva brändimainonta herättää tunteita.  

Mainonta mahdollistaa brändiviestin kertomisen laajalle yleisölle. Mainonta voi olla hauskaa, koskettavaa, syvällistä, tarinallista, viihdyttävää, informatiivista tai inspiroivaa, vuorovaikutteista ja aktivoivaa. Ennen kaikkea brändimainonnan tulisi olla mainostavalle brändille sopivaa, oikeaa kohderyhmää puhuttelevaa, ja sen tulisi saada aikaan toivottu vaikutus.  

Lue lisää: Vinkit onnistuneeseen mainontaan

  

Mitä eroa on brändimainonnalla ja taktisella mainonnalla?  

Brändimainonnan ja taktisen mainonnan tavoitteet ja tyyli ovat erilaiset. Taktinen mainonta on yleensä määrätietoinen mainos, joka aktivoi toimintaan lyhyellä aikavälillä, kuten esimerkiksi alennusmyyntikampanja, joka sanoo ”osta heti tästä”. Brändimainonta taas vetoaa tunteisiin, on enemmän pehmittelevää, mielikuvia maalailevaa ja tyyliltään sellaista, joka tekee brändiä houkuttelevaksi.  

Taktinen mainonta on myös tyypillisesti luonteeltaan lyhytkestoista, kun taas brändimainontaa tehdään tietoisesti pidemmällä aikajänteellä, kun halutaan olla toistona paljon esillä ja jäädä ihmisten mieleen.  

  

Milloin valita brändimainonta?  

Brändimainonta ja taktinen mainonta eivät sulje toisiaan pois, päinvastoin. Molempia tarvitaan ja molempia kannattaa tehdä, mutta missä suhteessa?   

Mainontakeinon valinta riippuu tavoitteistasi ja siitä, missä vaiheessa yrityksesi on: onko sinulla aloittava yritys, joka tarvitsee saada ihmisten tietoisuuteen, onko yrityksesi jo jonkin aikaa toiminut ja tarvitsee uusia asiakkaita, oletko tekemässä brändiuudistusta, lanseeraatko uusia tuotteita, valloitatko uutta toimialaa, vaihtuuko nimi – tai jotain muuta? Yleisesti sanotaan, että brändimainonnan ja taktisen mainonnan suhde tulisi olla noin 60–40. Brändimainonta luo tukevan pohjan taktisen mainonnan onnistumiselle.  

Brändimainonta sopii esimerkiksi:  

 • kun uusi yritys aloittaa toimintansa
 • uuden tuotteen lanseeraamiseen 
 • asiakaskunnan kasvattamiseen
 • mielikuvien rakentamiseen ja muokkaamiseen yrityksestäsi
 • asiakkaiden sitouttamiseen.

Kannattaa pitää mielessä, että kaikki brändin rakentamiseen ja mielikuvien luomiseen liittyvien markkinointitoimien tulokset eivät välttämättä näy heti. Brändityö on sinnikästä ja pitkäjänteistä tekemistä, ja muutokset tapahtuvat hitaasti tai vasta pitkän ajan päästä. Kun ajatellaan suuria, tunnettuja brändejä, eivät nekään olleet suuria ja tunnettuja brändejä perustettaessa.  

Tärkeää on, että mitä tahansa teet, tee sitä suunnitelmallisesti, odota tuloksia, tarkastele niitä, ja ota oppia seuraavaa kertaa varten.   

 Katso myös: Asiakkaan ostopolku – brändimarkkinointi vaikuttaa mielikuviin

Miten brändin kannattaa mainostaa?   

Tai ehkä ensimmäisenä pitäisi kysyä: missä? Nimittäin oikeassa paikassa oikeaan aikaan mainostaminen ei aina ole sattumaa. Mainoksen kiinnittäminen mummolan puuliiterin seinään voi olla yhtä kannattavaa kuin renkaidenvaihtomainos päiväkotilapsille. Kannattaa siis miettiä, missä potentiaaliset asiakkaat liikkuvat; millaisia verkkopalveluita he käyttävät, ovatko he aktiivisia somessa, mitä lehtiä lukevat, ja varmistaa näin oikeat kanavat mainontaan.  

Kun sopivat kanavat on löydetty ja määritetty, voi alkaa pohtia, mitä mahdollisuuksia eri kanavissa on mainostaa.  

Brändimainonnan kanavat – digiä vai printtiä? 

Digimainontaa on muun muassa display- eli bannerimainonta, natiivimainonta eli sopivaan ympäristöön upotettua maksettua sisältömainontaa, videomainonta, somemainonta ja hakusanamainonta. Lähes kaikkea digimainontaa voi kohdentaa näkymään tiettyjen kriteereiden mukaan vain tietylle kohderyhmälle ja vain tietyllä alueella, mikä tehostaa mainonnan vaikutusta.    
  
Myös printtimainonta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tavoittaa halutut kohderyhmät. Printti ja digi tavoittavat eri lukijoita, joten yhdistämällä printti- ja digimainonnan tavoitat suuremman yleisön.  

Aloita brändimarkkinointi nyt!

Haluatko rakentaa yrityksesi brändiä tai ehkä kirkastaa brändisi imagoa? Brändimarkkinointi auttaa tekemään brändiäsi tunnetuksi. Ota yhteyttä niin löydämme sinun brändillesi sopivat brändimarkkinoinnin keinot sekä tarpeisiisi sopivat yleisöt.

Lyhyesti: mitä on brändi, brändimarkkinointi ja -mainonta?

Brändi on yksinkertaisimmillaan se mielikuva, joka ihmisillä on yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista.

Mielikuvaan vaikuttaa muun muassa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut, yrityksen asiakaslupaus, visuaalinen identiteetti sekä tapa viestiä itsestään. Brändi on sitä vahvempi, mitä lähempänä yrityksen oma mielikuva on asiakkaan muodostamaa mielikuvaa. 

Brändi ei ole vain yrityksesi logo, mutta logolla usein ilmennetään brändiä. Logo tai liikemerkki on se tunnus, josta yrityksen, tuotteen tai brändin voi tunnistaa. Tunnus voi olla kuva, symboli, nimen kirjoitusasu tai jokin graafinen elementti. 

Brändimarkkinointia on muuan muassa:

 • Myyntityö ja tapaamiset
  Kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse, Teamsin ym. kanavien kautta.
 • Vuorovaikutus
  Vuorovaikutus kenen tahansa työntekijän, kuten asiakaspalvelun kanssa.
 • Mainonta
  Esimerkiksi hakukoneissa, somessa, verkkosivustoilla ja lehdissä.
 • Markkinointi
  Esimerkiksi kotisivut, verkkokauppa ja uutiskirjeet.
 • Viestintä ja tiedottaminen
  Esimerkiksi uutiset, lehdistötiedotteet, yhteistyökumppaneiden välinen kommunikointi.

Brändimainonnan tarkoitus on tuoda brändiä tunnetuksi ja haluttavaksi. Lisäksi brändimainonnalla yritetään tietoisesti vaikuttaa ihmisten mielikuviin yrityksestä ja brändistä, jotta ostoaikeissa oleva ensimmäisenä ajattelisi juuri sinun brändisi tuotetta. Mainonta mahdollistaa brändiviestin kertomisen laajalle yleisölle.

Mainostaminen on tapa hankkia lisää asiakkaita, muistuttaa nykyasiakkaita olemassaolostasi, herättää huomiota, vauhdittaa myyntikampanjoita, lanseerata uusia tuotteita ja tasata sesonkien välisiä hiljaisia hetkiä. Mainonta on yksi tehokkaimmista tavoista kasvattaa yrityksesi liikevaihtoa.

Mitä pienempi yritys ja brändi on, sen isompi rooli mainonnalla on, sillä yritys ei tee tulosta ilman asiakkaita.

Mainostamiseen pätee hyvin toteamus ”poissa silmistä, poissa mielestä”. Jos yleisö ei altistu mainonnalle, muistijälki voi hiipua ja yrityksesi voi unohtua asiakkaiden mielestä kokonaan. Ilman mainontaa voit menettää nykyisetkin asiakkaat kilpailijalle, joka mainostaa tehokkaasti.

Joku voi ajatella, että ”yritykselläni on tarvittava asiakaskunta nyt enkä tarvitse lisää asiakkaita”. Entä kun asiakaskunta vaihtuu; löytyy parempi tai halvempi tuote ja asiakkaat siirtyvät kilpailijalle; ihmiset muuttavat eivätkä käytä enää vanhan alueen palveluita; jossain on saatavilla parempaa palvelua ja kanta-asiakkuus siirtyy muualle. Asiakkaan tekemää ostopäätöstä kannattaa vahvistaa, että hän on tehnyt hyvän päätöksen valitessaan juuri sinun yrityksesi. Ja esimerkiksi jatkuvalla mainonnalla olet asiakkaan mielessä jatkossakin. Omaa markkina-asemaansa kannattaa pitää yllä, jotta sitä ei menetä kilpailijalle.

Mainontaa voi tehdä kaikenkokoisilla budjeteilla moneen eri tarpeeseen tavoitteista riippuen. Brändimainonnalla voit vaikuttaa mielikuviin, joita ihmisillä on yrityksestäsi. Mainonnalla voit myös ohjata aktiivisesti liikennettä sivustollesi, verkkokauppaan tai fyysiseen myymälään ostoksille. Voit myös tehdä pitkäntähtäimen kasvua ja bränditunnettuutta jatkuvalla mainonnalla. Jos taas haluat yrityksesi löytyvän verkosta helpommin, mainonnalla saa nopeasti apua löydettävyyteen.

Kiinnostuitko brändimarkkinoinnista?

Kerro meille lisää markkinoinnin tarpeistasi, niin löydämme yhdessä sopivimmat ratkaisut.

Ota yhteyttä!

Lue lisää aiheesta

Uusimmat sisällöt

Ota yhteyttä

Copyright © 2024