Alma Media > Yhteystiedot > Asiakaspalvelu > Uusi Suomi > Uuden Suomen toimituksen yhteystiedot

Uuden Suomen toimituksen yhteystiedot 

Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI 
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C 

Sähköposti: uusisuomi@almamedia.fi 
Uutistoimitus: p. 010 665 101 
Tekninen ylläpito: us.yllapito@almamedia.fi

Puheluiden hinnat: 8,8 snt/min (sis alv 24 %).
Sama hinta soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä ja soitettaessa matkapuhelimesta.

Päätoimittaja 
Jenni Tamminen 
040 352 0907 

Uutispäällikkö 
Teppo Ovaskainen 
040 519 3460

Kehityspäällikkö 
Timo-Jaakko Rautavuori 

Ulkoasupäällikkö 
Lars Holm 

Tuottaja 
Minna Karkkola 

Toimittajat 
Markku Huusko 
Katja Incoronato 

Journalistin ohjeita täydentävät periaatteet Uudessa Suomessa 

Uusi Suomi on sitoutunut totuudenmukaiseen, avoimeen ja moniarvoiseen journalismiin. Tehtävämme on tuottaa monipuolista ja kiinnostavaa sisältöä, jonka laatuun lukijat voivat luottaa.  

Lukijoiden luottamus on ansaittava joka päivä. Noudatamme työssämme  Journalistin ohjeita, jotka asettavat toimittajille lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia. 

Tarkistamme aina saamamme tiedot huolellisesti ennen uutisen julkaisua varmistuaksemme, että tiedot pitävät paikkansa. 

Nopeissa uutistapahtumissa on tavallista, että tiedot ovat aluksi epävarmoja ja täydentyvät. Silloin kerromme lukijalle, että uutinen päivittyy. 

Uutisointimme on puolueetonta eikä meillä ole poliittista agendaa. 

Emme tavoittele journalismillamme taloudellista tai muuta hyötyä, eivätkä toimittajamme tee uutisia lähipiiristään. Emme maksa haastateltavillemme uutisista tai haastatteluista. 

Journalismimme perustuu pääosin julkisiin tai avoimiin lähteisiin. Toisinaan arvioimme yhteiskunnallisen edun vaativan uutisen julkaisua, vaikka se perustuisi nimettömiin lähteisiin. Tällöin edellytämme, että uutisena julkaistava tieto on saatu useasta toisistaan riippumattomasta lähteestä. 

Pyrimme uutisoinnissamme aina virheettömyyteen ja tasapuolisuuteen. Kun virheitä sattuu, korjaamme sen viipymättä ja ilmoitamme samassa yhteydessä, mitä muutoksia juttuun on tehty.  

Mikäli huomaat virheen julkaisemassamme uutisessa, voit ilmoittaa siitä toimitukselle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen uusisuomi@almamedia.fi tai soittamalla numeroon 010 665 101. 

Jos uutisessa esitetään kritiikkiä tunnistettavaa henkilöä tai yhteisöä kohtaan, annamme kritiikin kohteeksi joutuneelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä. Jos henkilöä ei tavoiteta ennen uutisen julkaisua tai hän ei halua kommentoida asiaa, kerromme tämänkin uutisessa. 

Kerromme haastateltavillemme etukäteen, missä yhteydessä heidän lausuntoaan käytetään. Annamme mahdollisuuden tarkastaa sitaatit ennen uutisen julkaisua. 

Emme vaikene hankalista aiheista. Haluamme varmistua, että lukijamme tietävät, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. 

Uuden Suomen oikaisukäytäntö

Uusi Suomi korjaa olennaiset asiavirheet viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.

Oikaisu julkaistaan Uuden Suomen toimituksellisilla verkkosivuilla.

Korjauksen huomioarvo on suhteessa virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimitus julkaisee uuden korjatun jutun, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Lukijat voivat olla yhteydessä Uuden Suomen toimitukseen

Puhelimitse: Uutistoimitus 010 665 101
Sähköpostitse: uusisuomi@almamedia.fi
Kirjeitse: Uusi Suomi, toimitus, PL 189, 00101 Helsinki