Alma Media > Yhteystiedot > Asiakaspalvelu > Tekniikka&Talous > Tekniikka&Talouden toimituksen yhteystiedot

Tekniikka&Talouden toimituksen yhteystiedot 

Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI 
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C

Lähetä juttuidea toimitukselle

Lähetä palaute lehdestä

Toimituksen sähköposti: tekniikka&talous@almamedia.fi 
Toimittajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@almamedia.fi 

Päätoimittaja 
Harri Junttila 
040 342 4685 

Toimituspäällikkö 
Mikko Virta 
040 775 0345 

Uutispäällikkö (verkko) 
Marko Laitala 
040 342 4412 

Kehityspäällikkö 
Timo-Jaakko Rautavuori 

Kuvapäällikkö 
Timo Pylvänäinen 
040 342 4454 

Ulkoasupäällikkö 
Lars Holm 

Toimittajat 

Annastiina Airaksinen
050 349 4158

Tuomas Kangasniemi 
010 665 5822 

Tuula Laatikainen 
040 342 4306 

Rosa Lampela 
050 515 0279 

Mikko Pulliainen 
050 375 7740 

Harri Repo 
040 342 4302

Janne Tervola 
040 342 4304 

Eeva Törmänen 
040 342 4416 

Sofia Virtanen 
040 342 4309 

Journalistin ohjeita täydentävät periaatteet Tekniikka&Taloudessa 

Tekniikka&Talous on sitoutunut totuudenmukaiseen, avoimeen ja moniarvoiseen journalismiin. Tehtävämme on tuottaa monipuolista ja kiinnostavaa sisältöä, jonka laatuun lukijat voivat luottaa.  

Lukijoiden luottamus on ansaittava joka päivä. Noudatamme työssämme  Journalistin ohjeita, jotka asettavat toimittajille lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia. 

Tarkistamme aina saamamme tiedot huolellisesti ennen uutisen julkaisua varmistuaksemme, että tiedot pitävät paikkansa. 

Nopeissa uutistapahtumissa on tavallista, että tiedot ovat aluksi epävarmoja ja täydentyvät. Silloin kerromme lukijalle, että uutinen päivittyy. 

Uutisointimme on puolueetonta eikä meillä ole poliittista agendaa. 

Emme tavoittele journalismillamme taloudellista tai muuta hyötyä, eivätkä toimittajamme tee uutisia lähipiiristään. Emme maksa haastateltavillemme uutisista tai haastatteluista. 

Journalismimme perustuu pääosin julkisiin tai avoimiin lähteisiin. Toisinaan arvioimme yhteiskunnallisen edun vaativan uutisen julkaisua, vaikka se perustuisi nimettömiin lähteisiin. Tällöin edellytämme, että uutisena julkaistava tieto on saatu useasta toisistaan riippumattomasta lähteestä. 

Pyrimme uutisoinnissamme aina virheettömyyteen ja tasapuolisuuteen. Kun virheitä sattuu, korjaamme sen viipymättä ja ilmoitamme samassa yhteydessä, mitä muutoksia juttuun on tehty.  

Mikäli huomaat virheen julkaisemassamme uutisessa, voit ilmoittaa siitä toimitukselle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tekniikka&talous@almamedia.fi tai soittamalla numeroon 010 665 101. 

Jos uutisessa esitetään kritiikkiä tunnistettavaa henkilöä tai yhteisöä kohtaan, annamme kritiikin kohteeksi joutuneelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä. Jos henkilöä ei tavoiteta ennen uutisen julkaisua tai hän ei halua kommentoida asiaa, kerromme tämänkin uutisessa. 

Kerromme haastateltavillemme etukäteen, missä yhteydessä heidän lausuntoaan käytetään. Annamme mahdollisuuden tarkastaa sitaatit ennen uutisen julkaisua. 

Emme vaikene hankalista aiheista. Haluamme varmistua, että lukijamme tietävät, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. 

Tekniikka&Talouden oikaisukäytäntö

Tekniikka&Talous korjaa olennaiset asiavirheet viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.

Oikaisu julkaistaan sekä Tekniikka&Talouden toimituksellisilla verkkosivuilla että tarpeen ja harkinnan mukaan painetussa lehdessä.

Korjauksen huomioarvo on suhteessa virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimitus julkaisee uuden korjatun jutun, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Lukijat voivat olla yhteydessä Tekniikka&Talouden toimitukseen

Puhelimitse: Toimituspäällikkö Mikko Virta, 040 775 0345 
Sähköpostitse: tekniikka&talous@almamedia.fi 
Kirjeitse: Tekniikka&Talous, toimitus, PL 189, 00101 Helsinki