Alma Media > Yhteystiedot > Asiakaspalvelu > Talouselämä > Talouselämän toimituksen yhteystiedot

Talouselämän toimituksen yhteystiedot 

Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI 
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C 
Puhelinvaihde: 010 665 101

Puheluiden hinta: 8,8 snt/min (sis. alv 24 %).
Sama hinta soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä ja soitettaessa matkapuhelimesta.

Toimituksen sähköposti: talouselama@almamedia.fi 
Toimittajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@almamedia.fi.

Päätoimittaja 
Jussi Kärki 
puhelin 040 529 8151 

Toimituspäällikkö 
Anni Erkko

Uutispäälliköt 
puhelin 010 665 2378 

Ulkoasupäällikkö 
Lars Holm 

Kehityspäällikkö
Timo-Jaakko Rautavuori 

Toimitussihteeri (ulkoasu)
Lotta Tuomi-Nikula 

Tuottaja
Aleksanteri Pikkarainen

Toimittajat
Riikka Aaltonen 
Katja Boxberg 
Olli Harma
Seija Holtari
Antti Honkamaa
Juulia Jaulimo
Taneli Koponen
Pekka Lähteenmäki
Laura Manninen
Sonja Mänty
Elise Mäki (vapaalla)
Saara Niskanen (vapaalla)
Sanna Pekkonen
Taru Rokka
Mirjami Saarinen
Maija Tamminen
Anna-Kaisa Urpelainen (vapaalla)

Journalistin ohjeita täydentävät periaatteet Talouselämässä 

Talouselämä on sitoutunut totuudenmukaiseen, avoimeen ja moniarvoiseen journalismiin. Tehtävämme on tuottaa monipuolista ja kiinnostavaa sisältöä, jonka laatuun lukijat voivat luottaa.  

Lukijoiden luottamus on ansaittava joka päivä. Noudatamme työssämme  Journalistin ohjeita, jotka asettavat toimittajille lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia. 

Tarkistamme aina saamamme tiedot huolellisesti ennen uutisen julkaisua varmistuaksemme, että tiedot pitävät paikkansa. 

Nopeissa uutistapahtumissa on tavallista, että tiedot ovat aluksi epävarmoja ja täydentyvät. Silloin kerromme lukijalle, että uutinen päivittyy. 

Uutisointimme on puolueetonta eikä meillä ole poliittista agendaa. 

Emme tavoittele journalismillamme taloudellista tai muuta hyötyä, eivätkä toimittajamme tee uutisia lähipiiristään. Emme maksa haastateltavillemme uutisista tai haastatteluista. 

Journalismimme perustuu pääosin julkisiin tai avoimiin lähteisiin. Toisinaan arvioimme yhteiskunnallisen edun vaativan uutisen julkaisua, vaikka se perustuisi nimettömiin lähteisiin. Tällöin edellytämme, että uutisena julkaistava tieto on saatu useasta toisistaan riippumattomasta lähteestä. 

Pyrimme uutisoinnissamme aina virheettömyyteen ja tasapuolisuuteen. Kun virheitä sattuu, korjaamme sen viipymättä ja ilmoitamme samassa yhteydessä, mitä muutoksia juttuun on tehty.  

Mikäli huomaat virheen julkaisemassamme uutisessa, voit ilmoittaa siitä toimitukselle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen talouselama@almamedia.fi tai soittamalla numeroon 010 665 101. 

Jos uutisessa esitetään kritiikkiä tunnistettavaa henkilöä tai yhteisöä kohtaan, annamme kritiikin kohteeksi joutuneelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä. Jos henkilöä ei tavoiteta ennen uutisen julkaisua tai hän ei halua kommentoida asiaa, kerromme tämänkin uutisessa. 

Kerromme haastateltavillemme etukäteen, missä yhteydessä heidän lausuntoaan käytetään. Annamme mahdollisuuden tarkastaa sitaatit ennen uutisen julkaisua. 

Emme vaikene hankalista aiheista. Haluamme varmistua, että lukijamme tietävät, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. 


Talouselämän oikaisukäytäntö

Talouselämä korjaa olennaiset asiavirheet viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.

Oikaisu julkaistaan sekä Talouselämän toimituksellisilla verkkosivuilla että tarpeen ja harkinnan mukaan painetussa lehdessä.

Korjauksen huomioarvo on suhteessa virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimitus julkaisee uuden korjatun jutun, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Lukijat voivat olla yhteydessä Talouselämän toimitukseen

Puhelimitse: Uutispäälliköt 010 665 2378
Sähköpostitse: talouselama@almamedia.fi
Kirjeitse: Talouselämä, toimitus, PL 189, 00101 Helsinki