Alma Media > Yhteystiedot > Asiakaspalvelu > Arvopaperi > Arvopaperin toimituksen yhteystiedot 

Arvopaperin toimituksen yhteystiedot 

Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI 
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C 


Puhelinvaihde:  010 665 101

Puheluiden hinnat: 8,8 snt/min (sis. alv 24 %).
Sama hinta soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä ja soitettaessa matkapuhelimesta.

Rahatoimituksen sähköposti: rahatoimitus(at)almamedia.fi

Vastaava päätoimittaja 
Arno Ahosniemi 
040 588 6834 

Pörssitoimituksen päällikkö 
Ninni Myllyoja 
040 342 4286 

Uutispäällikkö 
Lauri Sihvonen 
050 413 4474 

Uutispäällikkö 
Maija Vehviläinen 
050 314 6930

Kehityspäällikkö 
Timo-Jaakko Rautavuori 

Ulkoasupäällikkö 
Lars Holm 

Toimitussihteeri (ulkoasu) 
Armi Niemelä 

Toimittajat
Alexandra Huhta
Sami Kontola
Henri Koponen
Henri Linnainmaa
Jukka P. Lehtinen 
Anton Rinta-Jouppi
Antti Mustonen
Rono Nihtinen
Ahti Terhemaa
Jyri Tuominen
Henrik Wacker

Journalistin ohjeita täydentävät periaatteet Arvopaperissa 

Arvopaperi on sitoutunut totuudenmukaiseen, avoimeen ja moniarvoiseen journalismiin. Tehtävämme on tuottaa monipuolista ja kiinnostavaa sisältöä, jonka laatuun lukijat voivat luottaa.  

Lukijoiden luottamus on ansaittava joka päivä. Noudatamme työssämme  Journalistin ohjeita, jotka asettavat toimittajille lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia. 

Tarkistamme aina saamamme tiedot huolellisesti ennen uutisen julkaisua varmistuaksemme, että tiedot pitävät paikkansa. 

Nopeissa uutistapahtumissa on tavallista, että tiedot ovat aluksi epävarmoja ja täydentyvät. Silloin kerromme lukijalle, että uutinen päivittyy. 

Uutisointimme on puolueetonta eikä meillä ole poliittista agendaa. 

Emme tavoittele journalismillamme taloudellista tai muuta hyötyä, eivätkä toimittajamme tee uutisia lähipiiristään. Emme maksa haastateltavillemme uutisista tai haastatteluista. 

Journalismimme perustuu pääosin julkisiin tai avoimiin lähteisiin. Toisinaan arvioimme yhteiskunnallisen edun vaativan uutisen julkaisua, vaikka se perustuisi nimettömiin lähteisiin. Tällöin edellytämme, että uutisena julkaistava tieto on saatu useasta toisistaan riippumattomasta lähteestä. 

Pyrimme uutisoinnissamme aina virheettömyyteen ja tasapuolisuuteen. Kun virheitä sattuu, korjaamme sen viipymättä ja ilmoitamme samassa yhteydessä, mitä muutoksia juttuun on tehty.  

Mikäli huomaat virheen julkaisemassamme uutisessa, voit ilmoittaa siitä toimitukselle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rahatoimitus(at)almamedia.fi tai soittamalla numeroon 010 665 101. 

Jos uutisessa esitetään kritiikkiä tunnistettavaa henkilöä tai yhteisöä kohtaan, annamme kritiikin kohteeksi joutuneelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä. Jos henkilöä ei tavoiteta ennen uutisen julkaisua tai hän ei halua kommentoida asiaa, kerromme tämänkin uutisessa. 

Kerromme haastateltavillemme etukäteen, missä yhteydessä heidän lausuntoaan käytetään. Annamme mahdollisuuden tarkistaa sitaatit ennen uutisen julkaisua. 

Emme vaikene hankalista aiheista. Haluamme varmistua, että lukijamme tietävät, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. 

Arvopaperin oikaisukäytäntö

Arvopaperi korjaa olennaiset asiavirheet viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.

Oikaisu julkaistaan sekä Arvopaperin toimituksellisilla verkkosivuilla että tarpeen ja harkinnan mukaan painetussa lehdessä.

Korjauksen huomioarvo on suhteessa virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimitus julkaisee uuden korjatun jutun, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Lukijat voivat olla yhteydessä Arvopaperin toimitukseen

Puhelimitse: 010 665 101

Sähköpostitse: rahatoimitus(at)almamedia.fi

Kirjeitse: Arvopaperi, toimitus, PL 189, 00101 Helsinki