Alma Media > Tietoa meistä > 404 > 404 > Paikallinen Tyrvään Sanomat

Paikallinen Tyrvään Sanomat

”- Kuka kertoo meidän asiat? – Tyrvään Sanomat.” Tämä yksinkertainen slogan sisältää Tyrvään Sanomien perustehtävän.

”Iso, yksityinen terveydenhuoltoalan toimija tunnustelee toimintaedellytyksiä Sastamalassa.”
”Pettynyt yrittäjä suomii ärtyneenä kunnallista päätöksentekoa.”
”Rohkea pariskunta pelastaa ripeällä toiminnallaan Seuratalon tulipalolta.”
 
Kolme julkaistua juttua paikallislehti Tyrvään Sanomien yhdestä ainoasta numerosta kertovat elävästi, miten paikallislehti kantaa omalla arkityöllään kulttuurista vastuutaan. Mikä viestin edellä mainitut asiat kertoisi, ellei paikallislehti? Ne ovat tärkeitä aiheita, mutta tuskin ylittäisivät maakuntalehtien tai muiden isojen tiedotusvälineiden uutiskynnystä. Ilman paikallislehteä viehättävä tarina rohkeista tulipalon sammuttajista jäisi kertomatta, pettyneen yrittäjän purkaus ja perustelut kuulematta ja tieto yrityselämän aikeista välittämättä muille yrittäjille tai vaikkapa työpaikkaa etsiville.

Paikallislehteäkin koskevat talouteen, ympäristöön ja henkilökuntaan liittyvät vastuut, mutta nimenomaan kulttuurisen vastuun merkitys korostuu. Paikallislehti on yhteisönsä äänitorvi; lukijalla pitää olla varmuus siitä, että seuraamalla paikallislehteä pysyy kärryillä paikkakuntansa elämänmenosta, sen tärkeistä uutisista, epäkohdista ja kehitysaskelista. Eikä vain uutisista, vaan yhtälailla paikallislehti kokoaa lukijalle yhteisön muiden asukkaiden kuulumiset. Mittarina voi ajatella, että kun paikallislehti hoitaa tehtävänsä hyvin, paikkakunnan elämänmenoon pääsee sisälle äiti, joka juuri on muuttanut paikkakunnalle perheineen ja siitä pysyy yhä kärryillä vanhus, joka ei enää kykene liikkumaan ihmisten ilmoilla.

 Tehtävänsä hyvin hoitava, yhteisölleen tarpeellinen paikallislehti ruokkii omalla perustoiminnallaan levikkialueensa elinkeinoelämää ja paikkakunnan kaikkinaista virkeyttä lisäämällä vuorovaikutusta, huolehtimalla tiedonkulusta ja tekemällä ihmisiä toisilleen tutuiksi. Ellei paikallislehteä olisi, mitä paikkakunnan ihmiset, yritykset ja muut toimijat tietäisivät toistensa aikeista, hankkeista, toiveista ja tarpeista? Tiedonkulku jäisi huoltoaseman baarin huhujen ja väittämien varaan.
 
Paikallisesti merkittävä rooli ei lankea lehdelle kuitenkaan itsestään. Se edellyttää tekijöiltä halua ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä lukijoiden tuntemista ja kiinnostuksen osoittamista heitä kohtaan. Se edellyttää rohkeutta nostaa esiin asioita, joista mieluummin vaiettaisiin, mutta jotka asukkailla on oikeus tietää.
 
Paikallisen median on syytä tunnistaa ja tuntea myös vastuunsa vaikuttajana: mitä se päästää esiin, mihin se ei tartu ja miksi ei? Mikä saa huomiota ja missä valossa, mitä ei nähdä tärkeäksi eikä osata tai viitsitä kaivaa esiin?
 
Vastuu epäkohtien rohkeasta käsittelystä kuuluu paikallislehdelle, mutta paikallislehdellä on vastuu myös toisin päin: olla paikkakuntansa puolestapuhuja, tuoda esiin myönteisiä asioita. Ettei lehden sisältö olisi vain negatiivisuuden sävyttämää narinaa siitä, kuinka juuri täällä meillä ei ole mikään hyvin.

Minna Ala-Heikkilä 
Päätoimittaja
Tyrvään Sanomat