Alma Media > Mainostajat > Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

Arvonnan järjestäjä:

Yritys: Alma Media Suomi Oy

Osoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 0869290-2

Myöhemmin ”Järjestäjä”


Järjestäjä järjestää arvonnan hallinnoimallaan sivulla tai tilillä. Osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki pyydetyt tiedot. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan.

Arvonta suoritetaan arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan 7 arkityöpäivän kuluessa.

Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

Arvonnan suorittaa Alma Media Suomi Oy. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 7 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla, tileillä tai printtimedioissa.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

Alma Media -konsernin työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.

Lisätietoja: Alma Media Tietosuojakuvaus  (linkki: https://www.almamedia.fi/tietosuoja/)

Arvonnan säännöt luotu 7.3.2022.