Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Siemens

Siemensin sisältöyhteistyö Kauppalehti Studiossa oli menestys

Siemens on sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon palveluita ja ratkaisuja toimittava yhtiö, jonka teknologiaratkaisuja on sijoitettuna monipuolisesti yhteiskunnan eri alueille, esimerkiksi energiajärjestelmien, liikenteen sekä teollisuuden aloille. Sen teknologioilla voidaan ratkaista monia yritysten ja yhteiskunnan haasteita kuten kilpailukyvyn kasvattamista tai ympäristön parempaa huomioimista, ja digitalisaatioratkaisuilla voidaan tuottaa uudenlaista arvoa yhteiskunnan eri alueilla.

Siemens halusi tehdä tunnetuksi uusia mahdollisuuksia

Kesällä ja syksyllä 2018 toteutetussa kampanjassa Siemensin tunnettuutta haluttiin kasvattaa erityisesti liike-elämän päättäjien keskuudessa. Ratkaisuksi tähän valikoitui pohjoismaisissa medioissa toteutettu sisältöyhteistyö, joka Suomessa päätettiin toteuttaa Kauppalehdessä.

Sisältömarkkinointia pohjoismaisena yhteistyönä

Kampanjalla Siemens halusi osoittaa olevansa paras yhteistyökumppani yritysten digitaaliseen murrokseen. Tätä silmällä pitäen haluttiin edistää Siemensin tunnettuutta ja tavoittaa kampanjan avulla erityisesti liike-elämän ylintä johtoa, päätöksentekijöitä sekä mielipidejohtajia.

Siemens oli jo aiemmin tehnyt noin vuoden ajan sisältöyhteistyötä norjalaisen Dagens Naeringsliv-talousmedian kanssa, ja keväällä 2018 toimintaa haluttiin laajentaa myös muihin Pohjoismaihin.

Tältä pohjalta käynnistettiin pohjoismaisissa talousmedioissa sisältömarkkinoinnin yhteistyökokeilu, jossa artikkeleita julkaistiin eri maissa, kulloinkin paikallisesti lokalisoituna.

Suomessa toteutus julkaistiin neljän kuukauden mittaisena kumppanuutena Kauppalehti Studiossa, Kauppalehden yhteistyökumppaneille suunnitellussa sisältömarkkinoinnin julkaisuympäristössä, jonka kautta nämä voivat julkaista omia sisältöjään Kauppalehden yleisöt tehokkaasti tavoittavassa kontekstissa.

Kumppanuuteen kuuluvista sisällöistä osa oli Suomen markkinoille lokalisoituja pohjoismaisia artikkeleita, osan tuotti Siemensille alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella Alman Luovat Ratkaisut -tiimi.

Koska kumppanuuden keskeisenä tavoitteena oli laajentaa Siemensin uusien ratkaisujen tunnettuutta, päätettiin sisältökonseptissa esitellä erilaisia innovaatioita asiakkaille toteutettujen ratkaisujen kautta ja tuoda näin Siemens osaksi laajemmin tunnettuja tarinoita. Artikkeleiden toteutus oli toimituksellinen, ja jutut sekä niiden otsikointi suunniteltiin mediaympäristöön sopiviksi.

Lukijamäärätavoite ylittyi jopa yli 7-kertaisesti

Sisältöyhteistyön tulokset ylittivät kaikki sille asetetut odotukset. Kumppanuuden aloitusvaiheessa asetettu 2 500 lukijan artikkelikohtainen tavoite oli todella kunnianhimoinen suhteessa Kauppalehti Studion artikkeleiden keskimäärin saavuttamaan 800 lukijaan. Heti ensimmäisestä julkaisusta lähtien kävi kuitenkin selväksi, että tavoitteet ylitettäisiin moninkertaisesti, kun lukijat löysivät sisältöjen pariin ja viettivät niiden parissa aikaa.

Kiinnostavimmaksi osoittautunut artikkeli Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaasta saavutti yli 18 500 lukukertaa ja 17 400 yksittäistä lukijaa. Myös kaikki muut kumppanuuden puitteissa julkaistut artikkelit keräsivät neljä- ja viisinumeroisia lukijamääriä. Keskimäärin eniten aikaa, yli 5 minuuttia, lukijat käyttivät Norjan lentoliikenteen tulevaisuudesta kertovaan artikkeliin joka julkaistiin heinäkuun puolivälissä.

Kohderyhmää puhuttelevilla, aidosti kiinnostavilla artikkeleilla olikin erittäin suuri merkitys tulosten kannalta. ”Kampanja on todentanut, että laadukas sisältö kiinnostaa päättäjiä ja laajempaakin yleisöä”, kommentoi Karoliina Peippo, Siemens Suomen viestintäpäällikkö. ”Tuotantoprosessi Alman ja erityisesti nimetyn yhteyshenkilömme kanssa on sujunut loistavasti – arvostamme suuresti proaktiivista otetta, jolla yhteistyötä on hoidettu sekä tapaa, jolla meidät on pidetty hyvin ajan tasalla tuotantoprosessin etenemisestä. On mahdollista, että jatkamme samankaltaista yhteistyötä tulevaisuudessakin”, Peippo korostaa.

 

Tuotantoprosessi Alman ja erityisesti nimetyn yhteyshenkilömme kanssa on sujunut loistavasti – arvostamme suuresti proaktiivista otetta, jolla yhteistyötä on hoidettu sekä tapaa, jolla meidät on pidetty hyvin ajan tasalla tuotantoprosessin etenemisestä.
Kirsi Rejman, Viestintäjohtaja, Siemens Suomi

 

Pohjoismainen sisältöyhteistyö ylsi yhdeksän finalistin joukkoon Siemensin sisäisessä, globaalissa viestintäkonferenssissa joulukuussa 2019 Münchenissä. Sisältöyhteistyö tuli toiselle sijalle omassa kategoriassaan #customerimpact. Hakemuksia kilpailuun tuli kaikkiaan 170.

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>