Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Fluent Progress

Monipuoliset mediaratkaisut nostivat Fluent Progressin kampanjan seuraavalle tasolle

Mobiilin työn tuotannonohjausjärjestelmiä rakennus- ja infra-alalle tarjoava Fluent Progress halusi kasvattaa tunnettuuttaan monikanavaisella kampanjakokonaisuudella. Ostetun median ratkaisuksi valittu monipuolinen toteutus Kauppalehdessä ja Tekniikka&Taloudessa tuottikin tuloksia useilla eri mittareilla, kirvoittaen ylistäviä kommentteja.

Tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen

Alma Median innostunut ja ennakkoluuloton asenne nosti entisestään koko kampanjatiimimme tekemisen meininkiä.”

 – Marjo Danielsson, toimitusjohtaja, Fluent Progress Oy

Marjo Danielsson Fluent Progress

Monikanavaisesti toteutetun kampanjan tavoitteena oli nostaa paitsi koko yrityksen, myös erityisesti sen Fluent Planner, Fluent Fix ja Fluent Go! -sovellukset käsittävän Fluent Construction -tuotannonohjausjärjestelmän tunnettuutta tavoitellussa kohderyhmässä. Kampanjalla haluttiin tavoittaa rakennusyhtiöiden ylintä johtoa ja päällikkötasoa.

Monikanavaisessa kokonaisuudessa ostetun median kanaviksi valittiin Kauppalehti ja Tekniikka&Talous

Fluent Progress toteutti kampanjan monikanavaisena kokonaisuutena, jossa viestinnän ja markkinoinnin välineinä käytettiin niin omaa, ostettua kuin ansaittuakin mediaa. Kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä myös linkitettiin kampanjan aikana ristiin keskenään. Mainostaja niin ikään rytmitti myyntinsä toimenpiteitä samaan aikatauluun, ja ennen markkinointiviestinnän aloittamista kirkastettiin tuotteistuskulmat Fluent Construction -tuoteperheen osalta.

Ostetun median kumppaniksi Fluent Progress halusi toimijan, joka tavoittaisi halutun kohderyhmän mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tähän tarpeeseen parhaaksi ratkaisuksi todettiin Alma Talentin päättäjäyleisöjä tavoittavat mediat. Yhteistyössä Alman edustajan kanssa mainostaja pääsikin kartoittamaan ja ideoimaan kokonaisuuteen sopivaa ostetun median pakettia, johon lopulta valittiin Kauppalehti sekä Tekniikka&Talous.

Sisältömarkkinointiartikkelit:

Molemmissa medioissa kampanjan näkyvyys maksimoitiin videobannereilla ja sisältömarkkinoinnin artikkeleilla. Lisäksi Tekniikka&Taloudessa julkaistiin printtimainontaa, ja sisältömarkkinoinnin artikkeleita lukeneille myös re-targetoitiin sekä desktop- että mobiilimainontaa. Ostettua kampanjaa myös tuettiin mm. mainostajan omia medioita hyödyntämällä sekä muulla ulkoisella viestinnällä.

Erinomaiset tulokset useilla eri osa-alueilla

Kampanja nosti selkeästi Fluent Progressin sekä Fluent Construction -tuoteperheen tunnettuutta kohderyhmässä. Mainostaja sai huomattavan määrän yhteydenottoja, ja useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa keskusteluissa päästiin etenemään myös pidemmälle. Kampanja kiinnitti myös rakennusalan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kiinnostuksen, minkä seurauksena Fluent Progress pääseekin lähiaikoina julkistamaan myös uusia, kiinnostavia uutisia.

Lisäksi mainostaja osallistui myös International Public Relations Networkin (IPRN) järjestämään 45 maan PR-toimistojen tapaamiseen, jossa kampanja pääsi finalistien joukkoon Project of the Year -kategoriassa.

Kampanjan voidaankin todeta olleen todella onnistunut useiden eri osa-alueiden, kuten luovien ratkaisujen ja kertyneen datan kautta tarkasteltuna. Mainostaja kommentoikin tiedostavansa entistä paremmin pitkäjänteisen tekemisen merkityksen markkinoinnissa, ja aikovansa jatkossakin panostaa tunnettuuden kasvattamiseen innovatiivisia, monikanavaisia ratkaisuja hyödyntäen.

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>