Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2024: Liikevaihto vertailukauden tasolla yrityskauppojen tukemana. Oikaistu liikevoitto laski 5,2 % epävarmassa toimintaympäristössä

Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2024: Liikevaihto vertailukauden tasolla yrityskauppojen tukemana. Oikaistu liikevoitto laski 5,2 % epävarmassa toimintaympäristössä

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus              19.4.2024 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—MAALISKUU 2024: 
Liikevaihto vertailukauden tasolla yrityskauppojen tukemana. Oikaistu liikevoitto laski 5,2 % epävarmassa toimintaympäristössä.

Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2024:

 • Liikevaihto 76,2 (75,3) milj. euroa, +1,2 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 82,9 % (81,8 %).
 • Oikaistu liikevoitto 16,1 (17,0) milj. euroa, laskua 5,2 %,
 • 21,2 % (22,6 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto 15,0 (16,5) milj. euroa, laskua 9,1 %.
 • Alma Career: Liikevaihto paikallisin valuutoin viime vuoden tasolla.
 • Alma Marketplaces: Liikevaihto kasvoi yrityskauppojen tukemana. Kannattavuus heikkeni asumisen palveluissa tuotekehityspanostusten ja vaimean asuntomarkkinan johdosta.
 • Alma News Media: Oikaistu liikevoitto kasvoi kustannushallintatoimenpiteiden seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos 0,13 (0,14) euroa.

Avainlukuja

milj. euroa 2024
1—3
2023
1—3
Muutos
%
2023
1—12
Liikevaihto 76,2 75,3 1,2 304,9
  Luokiteltu 30,2 30,7 -1,6 122,4
  Mainonta 14,7 15,7 -6,4 64,9
  Digitaaliset palvelut 13,0 10,5 24,5 43,9
  Sisältö 12,6 12,5 0,8 50,5
  Muut 5,6 5,9 -4,6 23,2
Digiliiketoiminnan liikevaihto 63,1 61,6 2,5 251,2
  Digiliiketoiminta, %       liikevaihdosta 82,9 81,8 82,4
Oikaistut kokonaiskulut 60,1 58,3 3,1 231,8
Oikaistu käyttökate 20,2 21,3 -4,9 91,0
Käyttökate 19,1 20,7 -8,0 90,6
Oikaistu liikevoitto 16,1 17,0 -5,2 73,6
  % liikevaihdosta 21,2 22,6 24,1
Liikevoitto/-tappio 15,0 16,5 -9,1 73,0
  % liikevaihdosta 19,7 21,9 23,9
Tilikauden tulos ennen veroja 13,6 14,6 -6,9 68,5
Tilikauden tulos 10,8 11,7 -7,3 56,4

Uusi segmenttirakenne

Alma Median uudistettu segmenttirakenne astui voimaan 1.3.2024. Alma Media uudisti myös liikevaihdon raportointiaan jakaen liikevaihdon jatkossa luokiteltuun ilmoitteluun, mainontaan, digitaalisiin palveluihin, sisältöihin ja muuhun myyntiin.

Alma Median liiketoimintasegmentit ovat Alma Career, Alma Marketplaces ja Alma News Media.

Vertailutiedot julkistettiin 4.4.2024 uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaisina kaikilta vuosineljänneksiltä ja tammi—joulukuulta 2023. Tämä osavuosikatsaus on raportoitu uudella segmenttirakenteella ja uudistetulla liikevaihtojaolla.

Toimitusjohtajan katsaus:

Panostukset jatkuivat vaisussa toimintaympäristössä

Alma Median liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaisusta toimintaympäristöstä huolimatta hyvin. Liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla 76,2 milj. eurossa. Liikevaihto sai tukea yrityskaupoista, mutta Tšekin korunan heikentynyt kurssi hidasti liikevaihdon kehittymistä. Luokiteltu ilmoitusmyynti ylitti vertailukauden tason (+1,0 %) paikallisin valuutoin.

Mainonnan liikevaihto laski 6,4 % 14,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 5,2 % 16,1 milj. euroon ja oli 21,2 % liikevaihdosta. Panostukset palveluiden kehitykseen erityisesti Marketplaces-segmentin asumisen palveluissa sekä ICT-kulujen nousu painoivat kannattavuutta.

Raportoimme tässä raportissa ensimmäistä kertaa 1.3.2024 voimaan astuneen segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaisesti.

Liiketoimintasegmenttimme ovat nyt Alma Career, Alma Marketplaces ja Alma News Media

Alma Career -segmentin liikevaihto laski 2,7 % 26,9 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 5,8 % 10,4 milj. euroon ja oli 38,7 % liikevaihdosta. Vertailukauden poikkeuksellisen vahvan korunan johdosta paikallisin valuutoin vaikutus liikevaihdon laskuun oli noin miljoona euroa.

Alma Careerin toimintamaissa työmarkkinasuhdanteet vaihtelevat merkittävästi. Merkittävistä toimintamaista Tšekissä tilanne oli kohtalaisen hyvä, ja Slovakiassa ja Kroatiassa vireän rekrytointimarkkinan taustalla oli edelleen työntekijöiden korkea aktiivisuus, kova kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta sekä matala työttömyysaste. Sitä vastoin suhdanne jatkui hyvin haastavana Baltiassa ja Suomessa.

Alma Marketplaces -segmentissä liikevaihto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,5 % 22,9 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 11,1 % 5,8 milj. euroon ja oli 25,5 % liikevaihdosta. Insights-liiketoiminnan jatkuvalaskutteiset palvelut kasvoivat 22 %. Asuntomarkkinan negatiiviset vaikutukset ovat alkaneet näkyä viiveellä asumisen ja palveluiden liikevaihdossa.

Yrityskauppojen myötä kulut kasvoivat segmentissä lähes viidenneksellä. Jatkoimme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kehitysprojekteja määrätietoisesti erityisesti autoilun ja asumisen digitaalisissa palveluissa sekä muissa keskeisissä transaktionaalisen kaupankäynnin hankkeissa.

Alma News Media -segmentin liikevaihto laski 2,9 % 26,4 milj. euroon, mutta oikaistu liikevoitto kasvoi 11,2 % 2,6 milj. euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Aktiivisen kulunhallinnan myötä kulut laskivat 4,3 % ja oikaistu liikevoitto nousi 9,7 %:iin (8,5 %) liikevaihdosta.

Kotimaiselle medialle suhdanne oli haastava, eikä elpymistä presidentinvaalien hetkellisestä piristysruiskeesta huolimatta ole tapahtunut.

Yleinen kiinnostus uutisiin oli kuitenkin kova. Kohdennetun ja personoidun sisällön kehityksen myötä maksullisen Iltalehti Plus -palvelun tilaajamäärä nousi 52 000:n tuntumaan. Vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua yli 56 %:iin liikevaihdosta. Suoramarkkinointi kasvoi vahvasti niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin osalta.

Alma Media on hyvässä asennossa

Rahoitusasemamme on vahva. Velkaantumisasteemme (gearing) oli 59,8 prosenttia ja omavaraisuusasteemme 46,3 prosenttia.

Digitaaliset liiketoimintamallimme ovat kustannustehokkaita, skaalautuvia ja ne ovat mahdollistaneet laajentumisen asiakkaan arvoketjussa meille tärkeillä liiketoiminta-alueilla.

Netwheelsin hankinta raportointikaudella täydentää Alma Median yritysasiakkaille tarjottavia autoilun ja liikkumisen palveluita. Yrityskauppa edesauttaa markkinapaikka- ja järjestelmäliiketoiminnan kehittämistä sujuvoittamalla ajoneuvojen osto- ja myyntiprosesseja sekä tarjoamalla digitaalisia ratkaisuja autoliikkeille, maahantuojille, rahoitusyhtiöille, sovelluskehittäjille ja muille autoalan toimijoille.

Yhteistyöllä ja ainutlaatuisella kilpailuedulla olemme luoneet kokonaisuuden, jonka kasvua tukeva kulttuuri ja vahva osaaminen ovat pohjana myös tulevalle kasvulle.

Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Toimintaympäristö

Euroopan Komissio arvioi tuoreimmassa ennusteessaan EU:n vuoden 2024 talouskasvuksi 0,9 prosenttia ja odottaa inflaation hidastuvan 6,3 prosentista 3,0 prosenttiin vuonna 2024. Suomen inflaatiolukemaksi komissio ennustaa 1,4 % vuonna 2024.

Talouskasvua jarruttavat useat tekijät, kuten kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen ja kohonnut korkotaso. EKP:n odotettu ohjauskorkojen lasku loppuvuonna voisi piristää talouden yleistä kuvaa, sekä tukea kuluttajien luottamusta ja vaikuttaa positiivisesti mm. kestokulutushyödykemarkkinoihin esimerkiksi auto- ja asuntokaupassa.

Vuoden toisella neljänneksellä 2023 työllisyysaste EU-maissa saavutti ennätystason ja EU:n komissio ennustaa työllisyysasteen säilyvän vakaana myös vuoden 2024 aikana. Vahvasta työllisyystilanteesta huolimatta avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt melko korkeana ja työvoimapulasta on kärsitty erityisesti palvelualoilla ja teollisuustuotannossa.

Suomen talouskasvu on jäämässä selkeästi muusta EU-alueesta. Vuoden 2024 kasvuksi komissio odottaa 0,6 %. Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat itäisessä Keski-Euroopassa Tšekki ja Slovakia sekä Kroatia Etelä-Euroopassa. Komissio arvioi, että Tšekin BKT:n kasvuvauhti vuonna 2024 olisi 1,1 %, Slovakiassa 2,3 % ja Kroatiassa 2,6 %. Komissio arvioi Tšekin työttömyysasteeksi 2,5 %, Slovakian 5,4 %, Kroatian 6,2 % ja Suomen 7,3 % vuonna 2024.

Näkymät vuodelle 2024

Alma Media arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan vuoden 2023 tasolla. Vuoden 2023 liikevaihto oli 304,9 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 73,6 milj. euroa.

Taustaa näkymille

Näkymien taustalla on arvio, jonka perusteella yhtiön päämarkkina-alueilla ei tapahdu olennaisia muutoksia vallitsevaan tilanteeseen. Yhtiön toimintamaissa kansantalouksien ennusteita on päivitetty alaspäin heikon alkuvuoden kehityksen johdosta, mikä näkyy myös rekrytointimarkkinoiden kehityksessä.

Kotimaassa kysynnän ja työllisyyden odotetaan heikkenevän ja mainontaan sisältyy edelleen epävarmuutta. Yrityshankinnat kasvattavat yhtiön liikevaihtoa ja liikevoittoa. Konsernin liiketoiminnan hajautuminen sekä maantieteellisesti usealle markkinalle että eri liiketoiminta-alueille, sekä kustannusten määrätietoinen hallinta vakauttavat yhtiön näkymiä haastavissakin markkinaolosuhteissa.

Markkinatilanne Suomen päämarkkina-alueilla

Autoilun markkinakehitys

Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat Suomessa tammi− maaliskuussa 12 % vuodentakaisesta. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 26 %. Käytettyjen henkilöautojen myynti elpyi tammi—maaliskuussa edellisen neljänneksen tapaan, kun myyntimäärät kasvoivat 3,5 % vertailukaudesta.

Asumisen markkinakehitys

Kiinteistövälitysalan keskusliiton (KVKL) mukaan asuntokauppa oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edelleen alamaissa: asuntokauppamäärät putosivat kokonaisuutena 14,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vanhojen asuntojen kauppamäärät olivat 34 % ja uusien asuntojen 83 % alle viimeisten viiden vuoden keskiarvojen.

Medialiiketoiminnan markkinakehitys

Kantar TNS:n mukaan vuoden 2024 tammi—helmikuussa mediamainonnan määrä pysyi yhteensä vertailukauden tasolla. Helmikuussa toimialoista mediamainontaansa lisäsivät eniten kosmetiikan, telepalveluiden, lääkkeiden sekä matkailun ja liikenteen mainostajat. Eniten laski rakennusalan, pukeutumisen, öljy- ja energiayhtiöiden, sekä finanssialan mainonta. Helmikuussa avoimien työpaikkojen ilmoittelu vähentyi 38,1 % ja luokiteltu ilmoittelu 18,1 % vuoden takaiseen nähden.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 7 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Taru Lehtinen, puhelin 010 665 3609

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Taru Lehtinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q1-2024/register. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2024

 • Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 torstaina 18.7.2024 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024 perjantaina 18.10.2024 noin klo 8.00

Alma Media Oyj

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 12 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 305 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 82 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 19.4.2024, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli