Alma Media > Mainostajalle > Alma Talk > Alma Talk: Markkinoinnin trendit 2022

Alma Talk: Markkinoinnin trendit 2022

Alkuvuonna 2022 muutosnopeus on ollut huimaa. Tämä on pakottanut markkinointipäättäjän suuntaamaan strategiaansa toistuvasti, uusien käänteiden seurauksena. Budjetit ovat heilahdelleet muutosten mukana, mikä aiheuttaa aaltoja läpi markkinointialan.

Etä- ja monipaikkainen työ ja kotona vietetyn ajan vaikutus median kulutukseen on yksi niistä harvoista asioista, jotka eivät ole hetkeen muuttuneet. Tästä esimerkkinä, videoiden katsomiseen käytetty aika on kasvanut pandemian aikana merkittävästi.

Suurta kasvua on ollut myös monen toimialan verkkokaupoilla. Mainostajille tämä tarkoittaa, että uudessa normaalissa menestyminen vaatii aiempaa tuloksellisempia ja paremmin mitattavia mainosratkaisuja.

Katso webinaaritallenne tai lue alta, mikä muu on muuttunut ja minkä trendien Alma Talkin panelistivieraat uskovat korostuvan tulevana vuonna.

Tulevan vuoden markkinointitrendit:

Helmikuun Alma Talk keskustelutilaisuudessa puhuttiin tulevan vuoden trendeistä. Kysyimme ennen tilaisuutta Alma Talkin seuraajilta näkemyksiä tulevaan vuoteen, ja nämä viisi teemaa korostuivat:

Markkinointibudjetit paisuvat

Yli puolet vastaajista näki, että markkinointibudjetit tulevat kokonaisuudessaan kasvamaan tulevana vuonna ja yli 70% kokee että ne tulevat pysymään vähintään samoina.

Digitaalinen mainonta ottaa isompaa siivua

Suuri osuus uusista investoinneista ohjataan digitaalisiin kanaviin, ja esimerkiksi display-mainonnan osuus budjeteissa kasvaa. Tähän ryhmään luonnollisesti kuuluu kohdentaminen ja datan hyödyntäminen.

Myös videomainonnan osuus kasvaa, ja se on nähty myös Alma Medialla. Samassa suhteessa odotetaan nousua myös SOMEn puolelle.

Sisältömarkkinoinnista lisää kasvua

Puolet vastaajista myös arvio sisältömarkkinoinnin ja pidemmän formaatin mainossisältöjen ottavan isompaa roolia tulevan vuoden tekemisessä. Tämä on perusteltua, sillä pidemmän formaatin tarina verkossa tarjoaa voimakkaampia tapoja vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

Bränditekemisen merkitys kasvaa

Kaksi kolmesta vastaajasta näki bränditekemisen merkityksen kasvavan, kun taktisella puolella tähän uskoi vain joka toinen.

Kotikonttorien viestitulvassa, brändin luomat tunteet, ajatukset ja mielikuvat muodostuvat kokonaiskuvassa ensiarvoisen tärkeiksi taktisen tekemisen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Brändi tulee olemaan tärkeä yrityksen kasvun väline myös jatkossa.

Vastuullisuus on tullut jäädäkseen

Yksimielisimpiä oltiin siitä, että vastuullisuuden rooli markkinoinnin toimenpiteissä ei ole menossa mihinkään. Kolme neljästä vastaajasta koki, että sen merkitys päinvastoin kasvaa tänä vuonna. Avoimissa kommenteissa painotettiin kuitenkin tekojen aitoutta, ja kuinka viherpesua tulee välttää kaikissa sen muodoissa.

Lähde: AMR kysely, 2/22Alma Talkin panelistivieraat nostivat osin samoja, osin uusia tulevan vuoden trendejä. Lue alta, mitä kolmen toimiston edustajat näkevät tulevan vuoden tärkeimpinä markkinointitrendeinä:

Some, virtuaalitodellisuus ja vaikuttajat

Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurion tuore some-markkinoinnin trenditutkimus paljastaa, kuinka Tiktokin dominanssi kanavapaletissa kiihtyy. Yhtiön Creative Director, Jari Lähdevuori kannustaa tutkimaan mitä kanavalla voisi olla annettavana sinun brändillesi tänä vuonna.

Jari nostaa mielenkiintoiseksi kehityssuunnaksi myös metaversen ja web 3.0 liittyvät mahdollisuudet. Löytyisikö seuraava markkinointi-ilmiö esimerkiksi virtuaalitodellisuudesta, NFT-avatareista, tai pelillisistä ympäristöistä?

Vaikuttajamarkkinointi on muutoksessa. Vaikuttajista on tulossa rahallisia transaktiota tekeviä entiteettejä; kuin brändejä kaupan hyllylle. On mahdollista, että aiemmin vaikuttaja-yhteistyökumppaneista tuleekin varteenotettavia kilpailijoita.

Jari Lähdevuori, Creative Director, Kurio

Data, yksityisyyden suoja ja automaatio

Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto OIKIOn toimitusjohtaja, Heikki Yrjölä painottaa datan merkityksen jatkavan kasvuaan. Data on muodostunut ajankohtaiseksi viimeisillekin mattimyöhäisille, jotka ovat koronan myötä joutuneet hyppäämään digimarkkinoinnin maailmaan.

Edistyneemmät yritykset tuovat 2022 markkinoinnin tietovarastot osaksi business intelligence dataa, ja näin osaksi yrityksen toiminnanohjausta, saaden tasa-arvoisempaa asemaa muiden toimintojen kanssa.

Linjaukset yksityisyyden suojan ympärillä tulevat tarkentumaan. Tällä hetkellä käyttökokemus on tavallaan rikki, ja markkina odottaa yhteisiä pelisääntöjä, joka auttaa yrityksiä ja ihmisiä.

Heikki Yrjölä, CEO, OIKIO Digital Performance Agency

Teknologinen kehitys lisä mahdollisuuksia automaatioon. Erityisesti tekoälyn hyödyntämine markkinoijan työn tehostamisessa, mikä tulee tarjoamaan enemmän aikaa luovaan ja strategiseen ajatteluun.

Aitous, asiakaskokemus ja digitaalisuus

Hasan & Partnersin Executive Creative Director, Tobias Wacker korosti puheenvuorossaan brändin aitouden, asiakaskokemuksen ja oikein tehdyn digitaalisen tärkeyttä.

Kuten keskustelutilaisuutta edeltänyt kyselytutkimuskin paljasti, uskottavan brändin tulee olla aito. Viestien rinnalle tarvitaan tekoja, ja 2022 ihmiset tunnistavat herkästi ”woke-washingin”.

Onnistunut asiakaskokemus vaatii muutakin, kuin asioiden tekemisen helpoksi. Alustatalous ja globaali kilpailu pakottavat miettimään mitä lisäarvoa brändi tuo yhtälöön. Mitä vahvuuksia, ja mikä rooli yrityksellä on asiakaskokemuksen parantamisessa.

Tobias Wacker, Executive Creative Director, Hasan & Partners

Digitaalisuus ei ole enää itseisarvo, vaan se tulee tehdä oikein. Ei maksimoida näkyvyyttä kaikissa kanavissa, vaan valitaan ne, jotka tukevat ja sopivat liiketoiminnan tavoitteisiin.


Vuosi 2022 tuo varmasti mukanaan vielä paljon muutoksia. Katso webinaaritallenteesta, millaisia ennustuksia Helmikuun Alma Talkissa tehtiin ja kuuntele kolmen toimistojättiläisen paneelikeskustelu tulevan vuoden trendeistä:

Loading the player...

  • Julkaistu: 17.3.2022, 16:37
  • Kategoria: Alma Talk, Mainostajalle
  • Teema: brandit-ja-markkinointi

Jaa artikkeli