Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median puolivuosikatsaus tammi—kesäkuu 2021: Liiketoiminnan vahva kehitys ja yritysostot kasvattivat merkittävästi liikevaihtoa ja liikevoittoa toisella vuosineljänneksellä

Alma Median puolivuosikatsaus tammi—kesäkuu 2021: Liiketoiminnan vahva kehitys ja yritysostot kasvattivat merkittävästi liikevaihtoa ja liikevoittoa toisella vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj                                                   Puolivuosikatsaus                        21.7.2021 klo 8.00 

ALMA MEDIAN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI—KESÄKUU 2021: LIIKETOIMINNAN VAHVA KEHITYS JA YRITYSOSTOT KASVATTIVAT MERKITTÄVÄSTI LIIKEVAIHTOA JA LIIKEVOITTOA TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ.

Taloudellinen kehitys huhti—kesäkuussa 2021:

– Liikevaihto 71,6 (52,6) milj. euroa, kasvua 36,1 %.

– Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 77,6 % (67,3 %)

– Oikaistu liikevoitto 16,6 (9,8) milj. euroa, kasvua 69,2 %.

– Liikevoitto 13,0 (7,0) milj. euroa, kasvua 87,0 %.

– Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,12 (0,04) euroa.

– Alma Career: Rekrytointipalveluiden odotettuakin nopeampi elpyminen kasvatti merkittävästi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

– Alma Talent: Vertailukelpoinen mainonnan liikevaihto palautui vuoden 2019 tasolle. Digitaalinen sisältömyynti ja digitaaliset palvelut jatkoivat vahvaa kasvua.

– Alma Consumer: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta.

– Yritysjärjestelyt muuttivat yhtiön taseasemaa: omavaraisuusaste 29,4 % (71,0 %), gearing 160,0 % (-23,0 %)

Taloudellinen kehitys tammi—kesäkuussa 2021:

– Liikevaihto 129,7 (114,5) milj. euroa, kasvua 13,3 %.

– Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 76,0 % (67,3 %)

– Oikaistu liikevoitto 27,7 (21,0) milj. euroa, kasvua 31,8 %.

– Liikevoitto 23,8 (19,2) milj. euroa, kasvua 24,2 %.

– Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,21 (0,14) euroa.

Avainluvut

milj. euroa 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2020
4—6 4—6 % 1—6 1—6 % 1—12
Liikevaihto 71,6 52,6 36,1 129,7 114,5 13,3 230,2
Markkinapaikat 30,7 19,1 61,2 52,7 43,3 21,6 86,7
Media 26,8 21,4 25,4 49,6 47,5 4,5 94,9
Sisältö, media 12,2 12,8 -4,5 23,9 26,5 -10,0 50,4
– josta digitaalista 31,4 % 24,6 % 31,9 % 22,6 % 25,4 %
Mainonta, media 14,6 8,6 69,5 25,8 21,0 23,0 44,5
– josta digitaalista 76,1 % 78,7 % 77,0 % 73,6 % 74,5 %
Palveluliikevaihto 14,1 12,1 15,8 27,3 23,7 15,6 48,6
– josta digitaalista 69,3 % 52,7 % 67,1 % 53,7 % 53,8 %
Oikaistut kokonaiskulut 55,0 43,0 28,0 103,0 93,8 9,8 186,0
Oikaistu käyttökate 20,8 13,8 50,6 35,4 29,2 21,4 60,8
Käyttökate  17,2 11,0 57,0 31,5 27,3 15,4 58,9
Oikaistu liikevoitto 16,6 9,8 69,2 27,7 21,0 31,8 45,4
% liikevaihdosta 23,2 18,7 21,4 18,4 19,7
Liikevoitto/-tappio 13,0 7,0 87,0 23,8 19,2 24,2 43,1
% liikevaihdosta 18,2 13,2 18,4 16,8 18,7
Tilikauden tulos 9,7 4,2 132,0 17,8 14,4 23,7 33,3
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,12 0,04 232,0 0,21 0,14 49,4 0,33
Digiliiketoiminnan liikevaihto 55,6 35,4 56,9 98,6 77,1 28,0 158,4
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 77,6 67,3 76,0 67,3 68,8

Toimintaympäristö vuonna 2021

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikuttaa ja luo edelleen epävarmuutta vuoden 2021 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan kuitenkin elpyvän vuoteen 2020 verrattuna.

Uuden teknologian käyttöönotto nopeutui koronavirusepidemian synnyttämän poikkeustilan aikana ja kasvatti digitaalisen median ja digitaalisten palveluiden kysyntää. Palveluiden ja niiden muodostamien ekosysteemien digitalisoitumisen odotetaan edelleen kiihtyvän lähivuosina ja kaupankäynnin jatkavan siirtymistään digitaalisille markkinapaikoille. Tämän johdosta myös median rakennemuutoksen odotetaan jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiaan.

Yhtiö julkaisee myös tarkempia segmenttikohtaisia liikevaihto- ja kannattavuustietoja niiden liiketoiminnan luonteen mukaisesti.

Alma Media sai Nettix-yrityskaupan päätökseen 1.4.2021. Nettixin liiketoiminnot raportoidaan osana Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiä toisesta vuosineljänneksestä 2021 alkaen.

Näkymät vuodelle 2021 (muuttumaton, päivitetty 9.7.2021)

Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 45,4 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan huhti–kesäkuussa mainonnan kokonaismäärä Suomessa kasvoi 42,9 % (-38,2 %) 219,9 miljoonaan euroon. Verkkomediamainonta kasvoi 42,8 % (-22,6 %), josta luokiteltu mainonta kasvoi 40,5 % (-25,6 %). Mainonta aikakaus- ja sanomalehdissä kasvoi 28,7 % (-39,5 %). Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 4,2 % (laski 21,9 %) vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä heinäkuussa 2021. Suomen BKT kasvaa Euroopan komission ennusteen mukaan 2,7 % vuonna 2021 ja 2,9 % vuonna 2022. Valtiovarainministeriö ennusti toukokuussa Suomen työttömyysasteeksi 7,8 % ja vuodelle 2022 7,2 %. Tšekissä Euroopan komissio ennustaa BKT:n kasvavan 3,9 % vuonna 2021 ja 4,5 % vuonna 2022. Tšekin keskuspankki arvioi työttömyysasteeksi 3,6 prosenttia vuonna 2021 ja 3,5 prosenttia vuodelle 2022. Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennustaa 4,9 % vuonna 2021 ja 5,3 % vuonna 2022. Slovakian keskuspankin arvion mukaan vuoden 2021 työttömyysaste olisi 7,1 prosenttia ja 6,8 vuonna 2022.

Toimitusjohtajan katsaus

Talouden elpymisen jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden toisella vuosineljänneksellä orgaanisen kasvun ollessa 24 %. Myös yritysostot kasvattivat Alma Median liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa huhti—kesäkuussa. Suhteellinen kannattavuutemme oli ennätystasolla (23 %).

Laskeneiden koronatartuntamäärien ja viranomaisrajoitusten purkamisen myötä Alma Career -segmentin liiketoiminnan palautuminen on ollut hyvin nopeaa kaikissa toimintamaissamme ja segmentin liikevaihto kääntyi keväällä nousujohteiseksi. Asiakaslaskutus oli ennätystasolla vuoden toisella vuosineljänneksellä. Vilkastuneen rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan myös patoutuneen kysynnän realisoitumista. Perinteisen rekrytointi-ilmoittelun lisäksi liikevaihdon kehitys oli vahvaa huhti—kesäkuussa myös digitaalisessa koulutuspalvelu Seduossa ja muissa rekrytoinnin lisäarvopalveluissa. Investoinnit markkinointiin ja henkilöstöön lisäsivät segmentin kuluja.

Alma Talent -segmentissä toisen vuosineljänneksen kehityksessä erityisen hyvää oli mainonnan nopea palautuminen (+55 %) vuoden 2019 vertailukauden tasolle. Myös digitaalinen sisältömyynti jatkoi voimakasta kasvuaan (24 %) kompensoiden printtituotteiden laskun. Segmentin hyvän kehityksen taustalla olivat myös yritysostot ja kasvu markkinapaikkaliiketoiminnoissa sekä digitaalisissa kiinteistötiedon, yritystiedon ja juridiikan palveluissa. Segmentin kulut olivat vertailukauden tasolla. Alma Talentin yrityksille tarjottavien tieto- ja datapalveluiden kehittäminen luo selkeitä skaalaetuja ja näkyy operatiivisen tehokkuuden parantumisena. Alma Talent Palveluiden digiaste on jo lähes 90 %.

Alma Consumer -segmentin liikevaihto kasvoi ja tulos parani merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta huhti—kesäkuussa. Asumisen ja autoilun markkinapaikkojen sekä vertailupalveluiden kysyntä oli vahvaa. Medialiiketoiminnassa erityisesti digitaalinen mainonta kasvoi voimakkaasti Iltalehden yltäessä ennätykselliseen mainosmyyntiin. Lisäksi panostukset alueelliseen mainosmyyntiin vahvistivat Alma Consumerin markkina-asemaa pk-asiakassegmentissä.

Nettixin integrointi osaksi Alma Mediaa ja Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiä on käynnissä. Segmentin uusi organisaatiorakenne ja johtamismalli on luotu. Integraatioprosessin keskeisiä painopistealueita ovat yhteisten toimintamallien sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen.

Olemme tehneet viimeisen puolen vuoden aikana merkittävän määrän yritysjärjestelyitä, yhteensä 241 miljoonalla eurolla, mikä on luonnollisesti vaikuttanut rahoitusasemaamme ja nostanut velkaisuusastettamme. Vakavaraisuutemme paranee kuitenkin ripeästi hyvän tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä.

Olemme kääntäneet katseemme jo koronaepidemian jälkeiseen aikaan ja jatkamme työskentelyä joustavasti monipaikkaisen työn -mallilla. Korona-aika on osoittanut, että almalaiset ovat muuntautumiskykyisiä, joustavia ja erityisen valmiita ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen. Näitä oppeja viemme mukanamme myös uuteen normaaliin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast
Englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/2021-q2-results/register. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä myös soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua puhelinnumeroon +358 9 817 103 10, PIN: 97610181#.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa https://www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset/.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2021:

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 torstaina 21.10.2021 noin klo 8.00. 

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva monikanavainen mediayhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com, Nettiauto sekä Nettimoto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 21.7.2021, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli