Alma Media > Mainostajalle > Viewability on tehokas mittari verkkomainonnan kehittämiseen

Viewability on tehokas mittari verkkomainonnan kehittämiseen

Viewability mittaa, miten verkkomainonta näkyy käyttäjän ruudulla. Jos mainos ei näy, sillä tuskin saavutetaan haluttua tulosta. Miten mainoksista saadaan suurin hyöty?

Digitaalisen mainonnan kehitys on ollut huimaa viime vuosina. Esimerkiksi ohjelmallinen mainonta, monipuolinen liikkuvan kuvan ja äänen käyttö sekä sisältömarkkinoinnin uudet mahdollisuudet ovat tuoneet mainostajille jatkuvasti uusia keinoja kohderyhmiensä tavoittamiseen.

Samaan aikaan digitaalisten medioiden käyttö on kasvanut vauhdilla ja vuonna 2020 se kiihtyi entisestään. Median sisältöjen kulutuksen ja mainonnan määrän kasvu onkin nostanut esiin mainostajan kannalta tärkeän kysymyksen: nähdäänkö verkossa oleva mainos ja saavutetaanko sille asetetut tavoitteet?

 

Viewabilitya kehittämällä parempiin tuloksiin

Mainonnan viewability on mittari, jonka avulla voidaan tarkastella, miten mainonta näkyy käyttäjille verkkosivustolla, sekä kuinka kauan mainosten parissa viihdytään. Viewabilitya voidaan parantaa teknisellä optimoinnilla, ja sen hyödyntäminen kertookin kampanjan laadukkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Manager, Ad Tech Markus Povelainen Alma Medialta kertoo, että viewability on merkittävä mainosaineiston ja -ympäristön toiminnan tehokkuuden mittari sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa. Kampanjoiden viewabilityn tarkasteleminen tarjoaa paitsi mainostajalle tietoa tämän kampanjoista, myös julkaisijalle arvokasta dataa mainonnan teknisen laadun kehittämiseen yhä paremmaksi.

 

Mainoksen tekninen laatu on hyvän viewabilityn edellytys

Povelaisen mukaan mainosten suunnittelussa tulisi huomioida samaan aikaan sekä viestinnälliset tavoitteet että toteutuksen tekniset vaatimukset.

– Optimaalisesti luotu mainos puhuttelee kohderyhmää ja mahdollistaa kampanjalle hyvän viewabilityn.

Povelainen muistuttaa, että Alma Media on panostanut viewabilityn kehittämiseen jo vuosia ja on siinä markkinan edelläkävijä. Kehitystyössä on tärkeää tunnistaa, miten käyttäjä käyttää palvelua ja optimoida palvelu vastaamaan erilaisia käyttötarpeita.

Miten Alma Media sitten on kehittänyt viewabilitya?

– Seuraamme ja optimoimme viewabilitya aktiivisesti palveluittain ja mainospaikoittain. Yksi konkreettinen esimerkki on mainosaineistojen tekninen validointi, joka osaltaan varmistaa kampanjoiden onnistumisen, Povelainen kertoo.

 

Onko mainos rakennettu oikein?

Iso vastuu mainoksen näkyvyydestä on mainonnan julkaisijalla, eli medialla. Silti mainostajakin voi vaikuttaa oman mainoksensa näkyvyyteen.

– On tärkeää, että mainostaja kiinnittää huomiota siihen, että aineisto on rakennettu oikein, tuotepäällikkö Sina Reunala Alma Median digimainonnan kehityksestä korostaa.

– Aineistoa ladattaessa sen kokoon vaikuttavat muutkin elementit kuin kuva tai video. Huomio pitäisi kiinnittää muun muassa ensilatauksen painoon, ladattavien resurssien sekä seurantapikseleiden määrään, Reunala jatkaa.

Reunalan mukaan oikein rakennetulla mainoksella varmistetaan, että mainos myös näkyy käyttäjän ruudulla ja näin antaa kampanjalle mahdollisuuden saavuttaa hyvät tulokset.

 

Sisältömarkkinoinnin avulla tehdään tarinoista menestystarinoita

Sisältömarkkinointi on viime vuosina kasvattanut voimakkaasti suosiotaan. Siinä viewability ei ole muodostunut yhtä merkittäväksi haasteeksi, sillä sisältömarkkinoinnin viestien pariin hakeudutaan aktiivisesti ja kiinnostava sisältö halutaan kuluttaa kokonaan. Sisältömarkkinoinnin ratkaisut siis tuovat mainostajalle kaivattua näkyvyyttä tehokkaasti.

– Julkaisemme medioissamme kaupallisen yhteistyön artikkeleita toimitusjärjestelmän kautta. Nämä artikkelit näkyvät uutisvirrassa samalla alustalla kuin toimituksellinenkin sisältö, sisältömarkkinointijohtaja Hanna Repo Alma Brand Studiosta kertoo.

Alma Median kaupallisen yhteistyön artikkeleissa lukijaa houkutellaan esimerkiksi iskevillä otsikoilla.

– Otsikko on tärkeä elementti, sillä se näkyy selaajalle aina kokonaan. Latautumisviivettä, sijoitteluun tai sivuston toimintaan liittyviä haasteita ei ole, Repo toteaa.

 

Kehitystyö jatkuu edelleen

Kaiken kaikkiaan viewabilitya voidaan pitää huomionarvoisena mainosaineiston ja -ympäristön mittarina, jota sekä mainostajan että mainonnan julkaisijan on hyvä pyrkiä kehittämään. Almalla viewabilitya optimoidaankin aktiivisesti, mikä osaltaan parantaa mainonnan teknistä toteutumista – oli kyseessä sitten display-mainonta, liikkuva kuva tai sisältömarkkinoinnin kampanja. 

 

Mainostajan checklist

  • Muista kysyä mediakumppaniltasi, miten viewability on otettu huomioon.
  • Varmista, että mainoksesi on kilotavuiltaan mieluummin kevyt kuin raskas.
  • Tee mielenkiintoista sisältöä mainokseen, jotta sitä halutaan pysähtyä katsomaan.
  • Käytä liikkuvaa kuvaa ja rohkeita värejä.
  • Julkaistu: 6.4.2021, 16:55
  • Kategoria: Mainostajalle

Jaa artikkeli