Alma Media > Mainostajalle > Alma Talk > Alma Talk: Markkinoinnin trendit 2021

Alma Talk: Markkinoinnin trendit 2021

Epävarmat ajat jatkuvat. Onneksi markkinoinnin ammattilaiset oppivat päivä päivältä toimimaan paremmin ympäristössä, jossa suunnittelusykli lyhenee ja markkinoinnin mikro- ja makrotrendien ymmärtämisen tärkeys korostuu.

Lue millaiset trendit nousivat esiin vuoden ensimmäisessä Alma Talk tilaisuudessa ja katso webinaaritallenne.


Loading the player...


Luottamus on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Epävarmoina aikoina asiakkaiden luottamus on elintärkeää. Luottamusta kasvattaakseen on tärkeä ymmärtää kohdeyleisön arvomaailmaa.

Kauppalehden toimittaja Piritta Palokangas näkee vaikuttajat siltana brändien ja asiakkaiden välillä. Trendit ohjaavat markkinointia lähestymään koko ajan pienempiä, niin sanottuja nanovaikuttajia. Mitä pienempi vaikuttajan ympärille muodostunut yhteisö on, sitä läheisemmäksi seuraajat kokevat tämän, mikä tuo myös brändin lähemmäs kuluttajaa.

Piritta nostaa tulevina trendeinä sisältömarkkinoinnin luottamuksen rakentajana ja yhteisöllisyyden rakentamisen brändin ympärille.

Palokangas korostaa myös bränditurvallisen kontekstin merkitystä luotettavuuden kasvattamisessa: ”On entistä tärkeämpää miettiä omat arvot brändille ja varmistaa että ympäristö jossa se näkyy on turvallinen”

”Alasta riippumatta se menestyy, johon luotetaan.”

– Piritta Palokangas, toimittaja, Kauppalehti


Datan hyödyntäminen vaatii vastuullisuutta

Markkinoijan maailma on kompleksi, eikä tämä tule lähitulevaisuudessa ainakaan datan osalta helpottumaan. Tämä korostuu vuonna 2021, sillä tulevaisuudessa tullaan hyödyntämään yhä useampia datalähteitä, joiden kokoaminen ja ymmärtäminen vaatii uutta osaamista ja resursseja.

Datan hyödyntäminen ja yhdistäminen useista eri lähteistä tulee olemaan tärkeässä roolissa, jos asiakasta halutaan palvella yksilöllisesti suuressa kanavavalikoimassa. Tämä vaatii yrityksiltä vastuullisuutta, ja luottamus korostuu myös datan hyödyntämisessä. Yrityksen rooli vastuullisena datankäyttäjänä, viestintä ja läpinäkyvyys tulevat auttamaan kuluttajien vakuttamisessa.

Web-analyytikko Santeri Kallio Qurusta nostaa vastuullisen datan käytön vuoden 2021 ykköstrendiksi. Tiukentuvien standardien tarkka noudattaminen tulee tänäkin vuonna olemaan markkinoinnin fokuksessa.

”Konkreettinen toimi, minkä voi heti tehdä, on ilmoittaa mitä dataa kerätään”, Santeri vinkkaa. Luottamuksen kannalta on tärkeää tehdä selväksi, mitä tietoa kerätään ja että sitä käytetään johonkin järkevään.

”Ihminen tulee tulevaisuudessakin olemaan tulkki kaikelle datalle.”    

– Santeri Kallio, web-analyytikko, Quru    


Sisältömarkkinoinnin kasvu jatkuu

Vaikka nykyään tuntuu, että kaiken takaa löytyy dataa, on markkinointi paljon enemmän kuin joukko kuin yksipuolisia mittareita. Markkinoinnin sisällöt tuottavat helposti mitattavien asioiden lisäksi paljon muutakin, kuten esimerkiksi kokemuksia ja luotettavuutta.

Sisältömarkkinointi on ottanut suuren loikan viime vuonna, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2021.

Median käyttö on vakiintunut uudelle, korkeammalle tasolle. Media kulutetaan nykyään yhdeksän ja puoli tuntia päivässä, mikä on tärkeä tekijä sisältömarkkinoinnin tehon taustalla. Kuluttajat ja päättäjät viettävät aikaa itselleen relevanttien asioiden parissa, jotka tänä päivänä ovat usein sisältömarkkinointia.

Asiakkaan polun mallintaminen on auttanut yrityksiä tunnistamaan yhteyden sisältöjen ja lopullisen tavoitteen kanssa. Viime vuonna nähtiin, että tulosta toivat myös sisällöt, jollaisia ei ole ennen kokeiltu. Jatkossa tullaan näkemään aiempaa enemmän esimerkiksi podcasteja, videosisältöjä, virtuaalisia tapahtumia ja 3D-sisältöjä.

Sisällöt tarjoavat ainutlaatuisen tavan luoda suhdetta kuluttajiin ja päättäjiin, osaltaan kasvattaen luottamusta brändiin. Mainostajat ovatkin viime aikoina hyödyntäneet ansiokkaasti Alman asiantuntemusta lukijasuhteen rakentamisessa omien sisältömarkkinointikonseptien luomiseen.

”Ennen kaikkea hyvin tehty sisältömarkkinointi kiinnostaa kuluttajaa.”

– Hanna Repo, Sisältömarkkinointijohtaja, Alma Media


Vuosi 2021 on tuonut tarpeen tehostamiselle

Epävarmat ajat saavat yritykset kiristämään markkinointibudjettejaan. Tämä kasvattaa painetta tehostaa toimintaa, esimerkiksi kasvattamalla digin osuutta mediapanostuksissa.

Datan ja automaation lisääntyminen linkittyvät tarpeeseen vapauttaa resursseja ja ohjata tekemistä oikeisiin asioihin.

Avauksen liiketoiminnanjohtaja Saija Ekman korostaa, kuinka juuri nyt on tärkeää saada asioita nopeasti aikaan. Useimmilla yrityksillä on markkinoinnissa vielä paljon toistuvia, rutiininomaisia tehtäviä, jotka saataisiin jo käytössä olevilla palveluilla ja työkaluilla automatisoitua.

Saija korostaa, ettei muutaman toimenpiteen automatisointi riitä, vaan personoitu asiakaskokemus vaatisi satojen konkreettisten käyttötilanteiden tunnistamista.

”Automaatiossa on vielä paljon potentiaalia hyödyntämättä.”

– Saija Ekman, liiketoiminnanjohtaja, Avaus


Kontekstin rooli kasvaa kohdentamisessa

Evästekohtaisen kohdennuksen poistuessa markkinoijan tulee entistä tarkemmin miettiä, missä kontekstissa haluaa näkyä.

Kontekstiin kohdentamisen myötä markkinoinnin pöydälle palaa myös bränditurvallisuus. On tärkeää määrittää brändille sopiva ja turvallinen ympäristö näkyä. Kontekstiin kohdentaminen helpottaa tätä työtä, mainostajan hallitessa tarkemmin ympäristöä jossa brändi näkyy.

Myös sosiaalisen median rooli kauppapaikkana tulee korostumaan tulevina vuosina. SOME on kuitenkin arvaamaton ja haavoittuva, mikä kannustaa brändejä rakentamaan myyntiä entistä enemmän omilla alustoillaan.

Mainontaa on tehtävä siinä kontekstissa, missä ihmiset ovat. Suomalainen kuluttaa mediaa 9 tuntia ja 27 minuuttia päivässä, ja median käyttö on entistä päällekkäisempää.1 Tämä tarjoaa mainostajalle uusia mahdollisuuksia, mutta tekee samalla oikean median valinnasta haastavaa.

Lyhyesti; Markkinoinnin tulee nyt kehittää itseään ja mennä eteenpäin. Alkanut koronakriisi tarjoaa tilaisuuden myös lopettaa asioita, jotka ovat ylimääräisiä, datan tarjotessa apua päättämään mikä kannattaa ja mikä ei.

Lähteet:

1. Kantar TNS, Mediamainonnan muutokset 2021

  • Julkaistu: 18.2.2021, 07:00
  • Kategoria: Alma Talk, Mainostajalle

Jaa artikkeli