Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median jatkuvien toimintojen oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2019

Alma Median jatkuvien toimintojen oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2019

Alma Media Oyj                                                                 Pörssitiedote                                      31.3.2020 klo 13.00

ALMA MEDIAN JATKUVIEN TOIMINTOJEN OIKAISTUT TALOUDELLISET TIEDOT VUODELTA 2019

Alma Media oikaisee konsernituloslaskelmansa ja segmenttien tulokset vuodelta 2019 alueellisen liiketoiminnan ja painoliiketoiminnan myymisen seurauksena. Alma Media raportoi myydyn liiketoiminnan lopetettuna toimintona tilinpäätöksessä 2019. Myytävä liiketoiminta on raportoitu aiemmin pääosin Alma Consumer segmentissä. Divestoinnin jälkeen jäljelle jäävät, arvioidut ja kiinteät tukipalveluihin liittyvät kulut, on kohdistettu jatkuville toiminnoille.

Lisätietoja: Juha Nuutinen, Talous- ja rahoitusjohtaja, Alma Media, puh 010 665 3873

Jatkuvien toimintojen vertailuluvut esitetään alla olevissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Alma Media konserni, jatkuvat toiminnot

AVAINLUVUT 2019 2019 2019 2019 2019
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Liikevaihto 62,1 64,1 58,2 65,8 250,2
Sisältöliikevaihto 15,8 16,0 14,9 17,5 64,2
Sisältöliikevaihto, painettu 12,7 12,8 11,6 13,8 50,9
Sisältöliikevaihto, digi 3,1 3,2 3,3 3,7 13,2
Mainosmyynnin liikevaihto 36,7 38,6 34,8 38,3 148,5
Mainosmyynti, painettu 4,1 4,1 3,4 4,7 16,3
Mainosmyynti, digi 32,6 34,5 31,4 33,6 132,2
Palveluliikevaihto 9,6 9,5 8,5 10,0 37,6
Oikaistut kokonaiskulut 50,7 52,2 44,8 53,4 201,1
Oikaistu käyttökate 15,9 16,2 17,6 16,5 66,1
Käyttökate 15,9 16,1 17,6 16,6 66,2
Oikaistu liikevoitto 11,5 11,9 13,5 12,5 49,4
Oikaistu liikevoitto % 18,5 18,6 23,2 19,0 19,8
Liikevoitto/-tappio 11,5 11,8 13,6 12,6 49,5
Liikevoitto % 18,5 18,4 23,3 19,2 19,8
Tilikauden tulos 9,1 9,3 11,8 10,2 40,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,09 0,09 0,12 0,11 0,41
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 1498 1538 1546 1536 1530
Digiliiketoiminnan liikevaihto 40,8 43,0 40,1 42,8 166,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 65,8 67,1 68,8 65,1 66,6
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2019 2019 2019 2019 2019
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Alma Markets 25,0 25,6 24,9 24,6 100,0
Alma Talent 26,2 26,1 22,3 28,3 102,9
Alma Consumer 10,9 12,3 11,2 12,8 47,2
Segmentit yhteensä 62,0 64,0 58,4 65,7 250,1
Kohdistamattomat toiminnot 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,2
Yhteensä 62,1 64,1 58,2 65,8 250,2
OIKAISTU LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 2019 2019 2019 2019 2019
1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Alma Markets 8,7 9,8 10,6 8,6 37,7
Alma Talent 3,8 3,3 2,9 4,8 14,8
Alma Consumer 1,0 2,0 1,3 1,8 6,2
Segmentit yhteensä 13,5 15,1 14,9 15,3 58,7
Kohdistamattomat -2,0 -3,1 -1,3 -2,8 -9,2
Konserni yhteensä 11,5 11,9 13,5 12,5 49,4
OIKAISTUT ERÄT 2019 2019 2019 2019 2019
milj. euroa 1—3 4—6 7—9 10—12 YTD
Alma Markets
Myyntivoitot ja -tappio 0,1 0,1
Kohdistamattomat
Myyntivoitot ja -tappio -0,1 0,2 0,0
Liikevoiton oikaistut erät -0,1 0,1 0,2 0,1
Oikaistut erät tuloksessa ennen veroja -0,1 0,1 0,2 0,1
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2019 2019 2019 2019 2019
1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Alma Markets 8,7 9,8 10,7 8,6 37,7
Alma Talent 3,8 3,3 2,9 4,8 14,8
Alma Consumer 1,0 2,0 1,3 1,8 6,2
Segmentit yhteensä 13,5 15,1 14,9 15,3 58,7
Kohdistamattomat -2,0 -3,3 -1,3 -2,6 -9,2
Yhteensä 11,5 11,8 13,6 12,6 49,5

Liiketoimintasegmenttien taloudelliset tiedot, jatkuvat toiminnot

Esitetyt segmenttitiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä rakennetta sisältäen jatkuviin toimintoihin kuuluvat digitaalisten markkinapaikkojen Alma Markets, talousmedian ja ammattilaisille sekä yrityksille suunnattujen palveluiden tarjoaja Alma Talent ja valtakunnalliseen kuluttajamedialiiketoimintaan keskittyvä Alma Consumer poissulkien lopetetut toiminnot.

Alma Markets avainluvut 2019 2019 2019 2019 2019
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Liikevaihto 25,0 25,6 24,9 24,6 100,0
Mainosmyynnin liikevaihto 22,8 23,4 22,8 22,3 91,3
Palveluliikevaihto 2,2 2,2 2,1 2,2 8,7
Oikaistut kokonaiskulut 16,3 15,9 14,3 16,0 62,5
Oikaistu käyttökate 9,9 11,0 11,8 9,8 42,5
Käyttökate 9,9 11,0 11,9 9,8 42,6
Oikaistu liikevoitto 8,7 9,8 10,6 8,6 37,7
Oikaistu liikevoitto % 34,7 38,2 42,7 35,0 37,7
Liikevoitto/-tappio 8,7 9,8 10,7 8,6 37,7
Liikevoitto % 34,7 38,2 43,0 35,0 37,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 682 687 680 696 686
Digiliiketoiminnan liikevaihto 25,0 25,6 24,9 24,6 100,0
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alma Talent avainluvut 2019 2019 2019 2019 2019
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Liikevaihto 26,2 26,1 22,3 28,3 102,9
Sisältöliikevaihto 11,7 11,8 10,1 13,0 46,6
Sisältöliikevaihto, painettu 8,7 8,6 6,8 9,3 33,5
Sisältöliikevaihto, digi 3,0 3,1 3,3 3,7 13,1
Mainosmyynnin liikevaihto 7,5 7,6 6,4 8,6 30,2
Mainosmyynti, painettu 3,5 3,4 2,8 4,0 13,7
Mainosmyynti, digi 4,1 4,2 3,6 4,6 16,4
Palveluliikevaihto 6,9 6,8 5,8 6,7 26,2
Oikaistut kokonaiskulut 22,4 22,9 19,5 23,4 88,2
Oikaistu käyttökate 5,1 4,5 4,1 6,1 19,9
Käyttökate 5,1 4,5 4,1 6,1 19,9
Oikaistu liikevoitto 3,8 3,3 2,9 4,8 14,8
Oikaistu liikevoitto % 14,6 12,5 12,9 17,1 14,4
Liikevoitto/-tappio 3,8 3,3 2,9 4,8 14,8
Liikevoitto % 14,6 12,5 12,9 17,1 14,4
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 481 494 497 486 489
Digiliiketoiminnan liikevaihto 9,8 10,3 9,5 10,8 40,3
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 37,3 39,3 42,5 38,2 39,2
Alma Consumer avainluvut 2019 2019 2019 2019 2019
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Liikevaihto 10,9 12,3 11,2 12,8 47,2
Sisältöliikevaihto 4,0 4,2 4,8 4,5 17,6
Sisältöliikevaihto, painettu 4,0 4,2 4,8 4,5 17,5
Sisältöliikevaihto, digi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Mainosmyynnin liikevaihto 6,4 7,7 5,7 7,4 27,2
Mainosmyynti, painettu 0,9 0,9 0,7 0,8 3,2
Mainosmyynti, digi 5,6 6,8 5,1 6,6 24,0
Palveluliikevaihto 0,4 0,4 0,7 0,9 2,4
Oikaistut kokonaiskulut 9,9 10,2 9,8 11,0 41,0
Oikaistu käyttökate 1,1 2,2 1,5 2,0 6,8
Käyttökate 1,1 2,2 1,5 2,0 6,8
Oikaistu liikevoitto 1,0 2,0 1,3 1,8 6,2
Oikaistu liikevoitto % 8,8 16,5 12,1 14,3 13,1
Liikevoitto/-tappio 1,0 2,0 1,3 1,8 6,2
Liikevoitto % 8,8 16,5 12,1 14,3 13,1
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 173 186 200 187 187
Digiliiketoiminnan liikevaihto 6,0 7,2 5,7 7,5 26,4
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 55,0 58,3 51,1 58,5 55,9
KONSERNIN INVESTOINNIT milj. euroa 2019 2019 2019 2019 2019
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Alma Markets 0,4 5,9 0,3 0,3 6,8
Alma Talent 0,2 0,0 0,1 0,1 0,4
Alma Consumer 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3
Segmentit yhteensä 0,6 5,9 4,7 0,4 11,6
Kohdistamattomat 0,4 0,2 0,2 0,3 1,0
Yhteensä 1,0 6,1 4,9 0,7 12,6
INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT
(milj. euroa)
2019 2019 2019 2019 2019
1-3 4-6 7-9 10-12 YTD
Käyttöomaisuus 1,0 0,3 0,6 0,7 2,5
Yritysostot 0,0 5,8 4,3 0,0 10,2
Yhteensä 1,0 6,1 4,9 0,7 12,6
POISTOT
(milj. euroa)
2019 2019 2019 2019 2019
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 3,0 2,9 2,6 2,5 11,0
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1,4 1,4 1,4 1,4 5,7
Yhteensä 4,4 4,3 4,0 4,0 16,7

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset mediat, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 11 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 800 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi. 

  • Julkaistu: 31.3.2020, 13:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli