Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n hallitus päätti uusista jaksoista avainhenkilöiden osakepohjaisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Alma Media Oyj:n hallitus päätti uusista jaksoista avainhenkilöiden osakepohjaisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Alma Media Oyj               Pörssitiedote    14.2.2020 klo 9.00

ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUSISTA JAKSOISTA AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPOHJAISISSA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMISSÄ

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Hallitus on lisäksi päättänyt uuden jakson alkamisesta suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä, joka on suunnattu keskijohdolle ja valituille avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmät perustettiin ja niistä tiedotettiin alunperin joulukuussa 2018.

Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressit Alma Median osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujille pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa avainresursseja yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

Ylimmän johdon lisäosakeohjelman uusi jakso (matching share plan, MSP 2020)

Lisäosakeohjelmassa (MSP 2020) osallistuja saa kiinteämääräisenä palkkiona maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kolmivuotisen rajoitusjakson jälkeen. Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat MSP 2020 -ohjelmaan tekemällä edellytetyn osakesijoituksen, kiinteän lisäosakekertoimen nojalla suoritettavien lisäosakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 130 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina). Kiinteämääräiset lisäosakkeet suoritetaan keväällä 2023.

MSP 2020 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat suoritusperusteiset lisäosakkeet maksetaan osallistujille kolmivuotisen suoritusjakson jälkeen keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. 

MSP 2020 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Alma Median osakkeen suhteelliseen kokonaistuoton kehitykseen (TSR), Alma Median digitaalisen liiketoiminnan kasvuun ja Alma Median osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti. Tällöin, jos kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt osallistuvat MSP 2020 -ohjelmaan tekemällä edellytetyn osakesijoituksen, 2020-ohjelman nojalla maksettavien suoriteperusteisten osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 260 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina).

MSP 2020 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Alma Media-konsernin johtoryhmään kuuluvat henkilöt.

MSP 2020 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Alma Median osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman uusi jakso (performance share plan, PSP 2020)

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (PSP 2020) alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina.

PSP 2020 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Alma Median suhteelliseen osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR), Alma Median digitaalisen liiketoiminnan kasvuun sekä osallistujien liiketoiminta-alueen liikevoittoon (EBIT).

PSP 2020 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 55 henkilöä.

Jos PSP 2020 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 226 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina).

PSP 2020 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Alma Median osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 2,0 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Kumpaankin yllä mainittuun ohjelmaan sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työsuhde Alma Media-konserniin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Alma Media soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Alma Mediassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 11 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 800 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi. 

  • Julkaistu: 14.2.2020, 09:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli