Alma Media > Uutinen > Turvallisesti verkossa

Turvallisesti verkossa

Lainsäädäntö asettaa selvät rajat käyttäjädatan hyödyntämiselle, kertoo Alma Median digijohtaja Santtu Elsinen.

Datasta on tullut medialiiketoiminnan perusta. Samaan aikaan esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden käyttäjädataan liittyvät kohut ovat herättäneet levottomuutta kuluttajissa. Miten vastuullisesti toimiva media-alan yritys toimii tällaisessa ympäristössä?

Toimintamme lähtökohta on tietenkin lainsäädäntö ja viranomaisen ohjeistukset. Näiden lisäksi noudatamme toimialan omia suosituksia. Toimimme mahdollisimman läpinäkyvästi ja kerromme selkeästi, miksi tietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja keille tietoja voidaan luovuttaa. Kunnioitamme kuluttajan oikeuksia ja täytämme rekisterejä koskevat pyynnöt niin nopeasti kuin mahdollista. Kehitämme palveluitamme siten, että luotettavalla tavalla tunnistautuneet kuluttajat voivat tulevaisuudessa suoraan nähdä heitä koskevat tiedot itsepalvelujärjestelmästä.

On tärkeä huomata, että vaikka asiakasdata on meille tärkeää muun muassa palvelujen kehittämisen kannalta, yksittäisen asiakkaan tietojen myynti kolmansille ei ole liiketoimintamme ydin. Eroamme tässä olennaisesti sosiaalisen median toimijoista.

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR takaa kuluttajille laajat oikeudet datan käytössä. Millaisista oikeuksista on kyse?

Kuluttajalla on oikeus saada selvää ja läpinäkyvää informaatiota tietojen käsittelystä. Heillä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja vaatia itseään koskevat virheelliset tai vanhentuneet tiedot korjattaviksi. Omien tietojen käsittelyä voi myös vastustaa sekä vaatia käsittelyn rajoittamista. Kuluttajalla on myös tietyin edellytyksin oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja myös oikeus tulla unohdetuksi, jos tietojen säilyttämiselle ei ole enää oikeutettua perustetta. Rekistereissä oleville tiedoille on määritettävä elinkaari, jonka päättyessä tiedot poistetaan järjestelmistä. Lisäksi tietojen kerääminen esimerkiksi verkkokäyttäytymisestä vaatii kuluttajan informoimista ja osittain myös hänen suostumustaan.

Miten tietosuoja-asetus on vaikuttanut Alma Median toimintaan?

Valmistauduimme asetuksen voimaantuloon huolellisesti: päivitimme järjestelmiämme ja tietosuojasopimuksia sekä koulutimme henkilöstöämme. Asetuksen tullessa voimaan ohjelmallisesti ostetun mainonnan kysyntä laski koko Euroopassa hetkellisesti yleisen epätietoisuuden takia. Sittemmin ohjelmallinen myynti on palautunut lähelle normaalia tasoa. Käytännössä asetus on muun muassa lisännyt kuluttajilta pyydettävien suostumusten määrää esimerkiksi paikannus- ja evästetietojen hyödyntämisen osalta.

Digitalisaation kasvaessa tietoturvauhat kasvavat. Mitä Alma Media on tehnyt näiden uhkien havaitsemiseksi?

Seuraamme jatkuvasti tilannetta ja olemme lisänneet teknistä kyvykkyyttämme muun muassa haittaohjelmien ja virusten torjunnan, tietojen kalastelun sekä pääsynhallinnan alueilla. Verkkopalveluiden teknistä tietoturvaa ja valvontaa on parannettu, jotta mahdollisista häiriö- ja hyökkäystilanteista toipuminen sujuisi tehokkaasti. Sähköpostin kautta tapahtuvaa tietojen kalastelua ja laskuhuijausyrityksiä tapahtuu usein, joten käyttäjien kouluttaminen ja aktiivinen tiedotus on tärkeää.

Miten asiakas tietää, että hänen mainoksensa julkaistaan turvallisessa käyttöympäristössä?

Kustantajan vastuu palveluissamme julkaistusta sisällöstä on selvästi tiukempi kuin sosiaalisen median palvelutarjoajien tai keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuut. Emme julkaise epämääräistä, kiellettyä tai laitonta sisältöä tai mainontaa, kuten esimerkiksi uhkapelimainoksia. Mainonnan ostajalle turvallinen käyttöympäristö tarkoittaa mediaympäristöä, joka toimii vastuullisesti niin sisällön kuin teknologiankin osalta.

  • Julkaistu: 24.1.2019, 13:00
  • Kategoria: Uutinen
  • Teema: Kestävä media

Jaa artikkeli