Alma Media > Uutinen > Vastuullisuus varmistaa yrityksen tulevaisuuden

Vastuullisuus varmistaa yrityksen tulevaisuuden

Vastuullinen yritys houkuttaa asiakkaita, työnhakijoita, sijoittajia ja yhteistyökumppaneita. 

Vastuullisuus merkitsee yritykselle sitä, että sillä on edellytykset toimia ja olla olemassa vielä 20 vuoden päästä. Näin PwC:n yritysvastuuasiantuntija Sirpa Juutinen tiivistää vastuullisuuden merkityksen.

Vastuullinen toiminta on yrityksille tutkitusti kannattavaa, mutta mitä vastuullisuus merkitsee kuluttajien, työntekijöiden, sijoittajien ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta? Tarkastelimme asiaa viiden vastuullisuutta koskevan väittämän kautta.

PwC:n yritysvastuuasiantuntija Sirpa Juutisen mukaan kuluttajat peräänkuuluttavat yritysten vastuullisuutta.

 

1. Vastuullisuus tuo parempaa tulosta 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan ne pörssiyritykset, joilla vastuullisuus on strategian keskiössä, menestyvät muita yrityksiä paremmin. Vastuullisuus siis näkyy viivan alla, mutta vain tietyin edellytyksin: Vastuullisuuden tulee olla saumaton osa yrityksen strategiaa ja tuotekehitystä.

”Myönteisiä tuloksia saadaan vain siinä tapauksessa, että vastuullisuudessa keskitytään liiketoiminnan kannalta keskeisiin asioihin. Mikäli työtä tehdään epäolennaisten vastuullisuusteemojen kanssa, syntyy kustannuksia ja hyödyt jäävät olemattomiksi”, Sirpa Juutinen korostaa.

Vastuullisuuden tuominen strategian ytimeen merkitseekin usein ostohalukkaampia asiakkaita ja kustannussäästöjä resurssien tehokkaamman käytön kautta. Lisäksi se tukee riskienhallintaa ja brändin rakentumista.

”Parhaimmillaan vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen laventaa yrityksen tuotepalettia ja luo kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Alma Median yritysvastuupäällikkö Kirsi Hantula toteaa

2. Kuluttajat arvostavat vastuullisuutta  

Lokakuun alussa julkaistu IPCC:n ilmastoraportti on saanut monet ajattelemaan omia kulutustottumuksiaan aiempaa tarkemmin. Juutisen mukaan erityisesti nuoremmat kuluttajat peräänkuuluttavat yrityksiltä ilmastovaikutusten lisäksi myös ihmisoikeuksien kunnioittamista, toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja inhimillisiä työskentelyolosuhteita.

Hantulan mielestä ainakin hyvinvoivissa länsimaissa voidaan puhua kuluttajien identiteetin muutoksesta. Tuotteiden ostaminen ja jatkuva kuluttaminen ei tuo enää samanlaista mielihyvää kuin aiemmin. Monet kuluttajat haluavat nyt kiinnittyä brändeihin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiä vastuullisemmin ja kestävämmin.

”Näille kuluttajille on tärkeää olla osa suurempaa, yhteisöllistä tarinaa. Vastuullisesti toimiville, innovatiivisille yrityksille tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Ne voivat vastata vaativien kuluttajien odotuksiin tarjoamalla pitkäikäisiä, kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita, joiden avulla kuluttajat voivat kokea myös tekevänsä hyvää”, Hantula sanoo.

3. Vastuullisuus tukee sisäistä ja ulkoista työnantajakuvaa 

Yhä useampi työntekijä sanoo haluavansa työskennellä yrityksessä tai organisaatiossa, jonka toiminnalla he kokevat olevan merkitystä. Merkitykselliseksi koettu työ sitouttaa osin jopa paremmin kuin palkka.

”Työntekijät haluavat olla ylpeitä työnantajastaan”, Juutinen sanoo.

Työntekijöiden kokemusta  työn merkityksellisyydestä vahvistaa esimerkiksi se, että heidän työnantajansa toimii johdonmukaisesti arvojensa mukaisesti ja vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä. Vastuullisuuden onkin todettu olevan milleniaaleille ja sitä nuoremmille ikäpolville tärkeä kriteeri työpaikkaa valittaessa.

”Varsinkin tilanteessa, jossa tietyistä osaajaryhmistä on kova kilpailu, saattaa vastuullisuudesta muodostua yritykselle tärkeä etu, jonka ansiosta se pystyy houkuttelemaan itselleen parhaat osaajat, ja myös sitouttamaan heidät itseensä pitkäaikaisesti”, Hantula toteaa.

4. Sijoittajat suosivat vastuullisia yrityksiä 

Vastuullisuus on ollut osa sijoittajien päätöksiä jo pitkään, vaikka Juutisen mukaan se, mitä vastuullisuusasioita sijoittajat erityisesti katsovat, vaihteleekin vielä. Silti voidaan sanoa, että vastuullisesta sijoittamisesta on tulossa valtavirtaa.

”Sijoittajien näkökulmasta sijoittaminen vastuullisesti ja kestävästi toimiviin yrityksiin on järkevää, koska pitkäjänteinen vastuullisuuden kehittäminen parantaa yritysten riskienhallintaa ja -ennakointia sekä vahvistaa niiden kannattavuutta”, Hantula toteaa.

Muutosta ajavat paitsi institutionaaliset sijoittajat, jotka usein vaativat sijoituspäätöstensä tueksi kattavaa vastuullisuusdataa, myös valmistella oleva EU-lainsäädäntö.

”Käynnissä oleva kestävän rahoituksen kehittämistyö tulee luomaan yhteisiä pelisääntöjä sijoittamiseen ja rahoitukseen EU:ssa. Regulaatio kirittää myös sijoittajien kiinnostusta vastuulliseen sijoittamiseen”, Juutinen sanoo.

5. Vastuullisesti toimiva yritys saa parhaat yhteistyökumppanit 

Tuotteiden alkuperä ja valmistusolosuhteet kiinnostavat nykypäivän tiedostavia kuluttajia. Merkitystä kuluttajille on myös sillä, millaisten yhteistyökumppaneiden kanssa yritykset tekevät töitä ja millaiset vähittäismyyjät saavat yritysten tuotteita myyntiinsä.

”Asiakkaat voivat olla joskus nopeita tekemään tilanteista omia johtopäätöksiään, erityisesti silloin, kun korvaava toimija on saatavilla”, Juutinen sanoo.

Vastuullisuudella onkin suuri merkitys, kun tarkastellaan toimitusketjuja ja yhteistyökumppaneita erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta. Samalla vastuullinen toiminta varmistaa sen, että yhteistyöhön valikoituvat juuri ne parhaat yhteistyökumppanit. Saman arvomaailman jakavien kumppaneiden kanssa on helppo työskennellä.

”Vastuullisuudesta on tullut joillekin yrityksille olennainen brändietu. Olipa kyse yhdysvaltalaisen Patagonian kaltaisista vastuullisuuden konkareista tai pienistä, kestävyyden nimiin vannovista uusista suomalaisista muotibrändeistä, nämä yritykset kehittävät vastuullisuuttaan pitkäjänteisesti. Niiden teot puhuvat puolestaan niin kiistatta, että siitä muodostuu yrityksen suuri tarina. Kukapa ei haluaisi kytkeytyä osaksi sitä?”, Hantula kysyy.

  • Julkaistu: 14.1.2019, 13:00
  • Kategoria: Uutinen
  • Teema: Kestävä media

Jaa artikkeli

Lue seuraavaksi:

Alma Talk: Vastuullisuuden markkinointi

Vastuullisuus on megatrendi, joka vaikuttaa niin yritysten toimintaan kuin kuluttajien…

Vastuullisuus

Mediayritykset löivät viisaat päänsä yhteen

Suomalaisten lukutaito on rapistumaan päin. Se on huono asia, sillä…

Kestävä media

”Haluaisin jäädä tänne koko päiväksi” – koululaiset lukivat päiväkotilapsille

Into lukemiseen sytytetään jo lapsena ja usein parhaimpina innoittajina lasten…

Kestävä media