Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                      18.7.2018 klo 8.00 

Alma Median osavuosikatsaus tammikesäkuu 2018:

LIIKEVAIHTO LASKI MYYTYJEN LIIKETOIMINTOJEN JOHDOSTA. OIKAISTU LIIKEVOITTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ.

Taloudellinen kehitys huhtikesäkuussa 2018:

 •  Liikevaihto 88,9 (93,7) milj. euroa, laskua 5,1 %. 
 •  Oikaistu liikevoitto 12,9 (13,2) milj. euroa, 14,5 % (14,1 %) liikevaihdosta, laskua 2,7 %. 
 •  Liikevoitto 17,4 (15,0) milj. euroa eli 19,6 % (16,0 %) liikevaihdosta, kasvua 15,7 %. 
 •  Osakekohtainen tulos 0,15 (0,13) euroa. 
 •  Alma Markets: Liiketoiminnan kannattava kasvu jatkui. 
 •  Alma Talent: Kannattavuus Suomessa vahvistui, mutta Ruotsin medialiiketoiminnan heikko kehitys jatkui.
 •  Alma Consumer: Painetun median myynnin lasku heikensi kannattavuutta. 

Taloudellinen kehitys tammikesäkuussa 2018:

 •  Liikevaihto 181,1 (184,2) milj. euroa, laskua 1,7 %.
 •  Oikaistu liikevoitto 25,1 (25,8) milj. euroa, 13,9 % (14,0 %) liikevaihdosta, laskua 2,8 %.
 •  Liikevoitto 30,3 (26,4) milj. euroa eli 16,7 % (14,3 %) liikevaihdosta, kasvua 14,6 %.
 •  Osakekohtainen tulos 0,26 (0,23) euroa.
AVAINLUVUT  2018  2017  Muutos  2018  2017  Muutos  2017 
milj. euroa  4—6  4—6  % 1—6  1—6  % 1—12 
Liikevaihto  88,9  93,7  -5,1  181,1  184,2  -1,7  367,3 
Sisältöliikevaihto  27,7  31,3  -11,5  58,7  63,4  -7,4  125,8 
Sisältöliikevaihto, painettu  23,6  27,3  -13,3  50,3  55,3  -9,0  109,3 
Sisältöliikevaihto, digi  4,1  4,1  0,6  8,4  8,2  3,0  16,5 
Mainosmyynnin liikevaihto* 46,8  48,4  -3,4  93,1  92,7  0,4  185,8 
Mainosmyynti, painettu  12,8  17,0  -24,4  26,8  32,7  -18,1  62,8 
Mainosmyynti, digi  33,2  30,7  8,1  65,0  58,7  10,7  120,5 
Palveluliikevaihto* 14,4  13,9  3,5  29,2  28,1  4,1  55,7 
Oikaistut kokonaiskulut  76,2  80,5  -5,3  156,3  158,5  -1,4  320,8 
Oikaistu käyttökate  16,9  17,2  -1,9  33,3  33,8  -1,5  67,4 
Käyttökate   21,4  19,0  12,5  38,4  34,4  11,9  66,9 
Oikaistu liikevoitto  12,9  13,2  -2,7  25,1  25,8  -2,8  51,1 
% liikevaihdosta  14,5  14,1  13,9  14,0  13,9 
Liikevoitto/-tappio  17,4  15,0  15,7  30,3  26,4  14,6  46,6 
% liikevaihdosta  19,6  16,0  16,7  14,3  12,7 
Tilikauden tulos  13,8  12,2  12,9  24,2  21,1  14,8  36,7 
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu)  0,15  0,13  11,0  0,26  0,23  13,1  0,39 
Digiliiketoiminnan liikevaihto  43,2  39,4  9,6  84,8  76,6  10,8  156,6 
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta  48,6  42,1  46,9  41,6  42,6 

*) Vertailutietoa on oikaistu mainosmyynnin liikevaihdon ja palveluliikevaihdon välillä.

Toimintaympäristö vuodelle 2018 

Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan vahvasti vuonna 2018. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian, kansantalouksien arvioidaan kasvavan 3–4 %. Median rakennemuutos jatkuu vuonna 2018mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa, ja painetun median kysyntä laskee. 

Näkymät vuodelle 2018 (muuttumaton) 

Alma Media arvioi vuoden 2018 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2017 tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2017 tasosta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 51,1 milj. euroa. 

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla 

Vuoden 2018 huhti–kesäkuussa mainonnan kokonaismäärä laski Suomessa Kantar TNS:n mukaan 2,5 (4,8) % ja verkkomediamainonta kasvoi Suomessa toisella kvartaalilla 2,9 (1,7) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä Suomessa laski 12,5 (10,6) %. Suomen aikakauslehtien mainonnan määrä laski huhti–kesäkuussa 9,7 (8,7 %). Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski Suomessa vuoden 2018 toisella kvartaalilla 14,8 (10,2) %.

Vuoden 2018 tammi–toukokuussa mainonnan kokonaismäärä kasvoi Ruotsissa Sveriges Mediebyråerin mukaan 5,6 (3,6) %. Samalla ajanjaksolla verkkomediamainonta Ruotsissa kasvoi 5,4 % (10,8 %) ja ammattilehtien mainonnan määrä laski 19,8 (9,0) %. 

Alma Median päämarkkinamaat itäisessä Keski-Euroopassa ovat Tšekki ja Slovakia. Euroopan Komission ennusteen mukaan bruttokansantuote (BKT) kasvaa vuonna 2018 Tšekissä 3,4 %. Tšekin keskuspankki CNB arvioi BKT:n kasvavan 3,9 % vuonna 2018. Slovakiassa BKT kasvaa Euroopan Komission ja keskuspankki NBS:n mukaan 4,0 % vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median huhti–kesäkuun 2018 oikaistu liikevoitto oli vertailukauden hyvällä tasolla, liikevaihtoa laskivat lähinnä yritysmyynnit. Toisella neljänneksellä liiketoimintomme kehittyivät hyvin eri tahtiin. Vahvin kasvun ja tuloksen ajuri oli jälleen Alma Markets. Positiivista oli myös Alma Talentin Suomen liiketoiminnan vakaa liikevaihdon kehitys ja parantunut kannattavuus. Haasteet kuitenkin jatkuvat Ruotsissa. Median rakennemuutos heijastui Alma Consumerin tulokseen painetun median jatkaessa laskuaan.

Suomen talous on korkeasuhdanteessa, mutta kotimaan mainosmarkkina on edelleen laskussa ja kilpailu kansainvälisten alustatoimijoiden kanssa on kiristynyt. Kotimaisen mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan huhti–kesäkuussa 2,5 prosenttia.

Alma Markets –segmentin vahva operatiivinen tuloskehitys jatkui toisella neljänneksellä, liikevaihto kasvoi 18 prosenttia liikevoittomarginaalin ollessa 36 prosenttia. Erinomaisen kehityksen taustalla olivat hyvän markkinakehityksen tukemana niin ulkomaiset rekrytointipalvelut kuin kotimaan markkinapaikat. Segmentin kuluja kasvattivat muun muassa lanseeraus- ja markkinointipanostukset uuteen rekrytointimobiilipalveluun Puolassa. Palvelun käyttäjämäärien kehitys on vakiintunut hyvälle kasvu-uralle ja se on siirtymässä kokeiluvaiheesta rekrytointiasiakkaille maksulliseksi palveluksi.

Alma Talentin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto parani 15 prosenttia Suomessa aiemmin toteutettujen rakennejärjestelyjen ja hyvän kulukurin ansiosta. Ruotsin liiketoimintojen kehitys oli heikkoa ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Alma Talentin keskeisenä tavoitteena on edetä ripeästi kohti digitaalisia median ja palveluiden liiketoimintamalleja. Raportointikaudella niin digisisältömyynti, digitilaukset kuin digimainosmyyntikin kasvoivat.

Keväällä muodostetun, kuluttajamediaan keskittyneen liiketoimintasegmentin, Alma Consumerin liikevaihtoa laski muun muassa Lapin lehtiliiketoiminnan myynti. Tulosta heikensivät edelleen jatkunut painetun median mainosmyynnin ja Iltalehden irtonumeromyynnin lasku sekä toisaalta myös odotettua heikompi ohjelmallisen ostamisen myyntikehitys digitaalisessa mainonnassa. Uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tulo loi kevään aikana yleisesti hetkellistä epävarmuutta ohjelmallisen ostamisen markkinalla.

Mediatoimialan toimintaympäristön uudeksi vaikuttavaksi muutosvoimaksi on viime vuosina noussut lainsäädäntö. Koko alkuvuoden aikana uusi tietosuoja-asetus ja siihen valmistautuminen näkyi intensiivisesti kaikkien Alman mediatuotteiden ja palveluiden tekemisissä, muun muassa palveluiden tietojenhallinta- ja käsittelyprosessien dokumentoinnissa, henkilötietojen siirtoon tai luovutukseen liittyvien tietojenkäsittelysopimusten uusimisessa, vaikutustenarviointien teossa sekä henkilöstön koulutuksessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 18.7.2018 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0360 (osallistumiskoodi: 072627) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2018 seuraavasti:

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2018 torstaina 25.10.2018 noin klo 8.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 250 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 18.7.2018, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli