Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osakepohjaisen kannustinjärjestelyn vuonna 2018 alkava ohjelma (LTI 2015 IV)

Alma Median osakepohjaisen kannustinjärjestelyn vuonna 2018 alkava ohjelma (LTI 2015 IV)

Alma Media Oyj                         Pörssitiedote                               14.2.2018 klo 8.20

ALMA MEDIAN OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELYN VUONNA 2018 ALKAVA OHJELMA (LTI 2015 IV)

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015 -järjestely).

LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

Vuoden 2018 kannustinjärjestelyn (LTI 2015 IV) ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen LTI I:n , vuonna 2016 alkaneen LTI II:n  sekä vuonna 2017 alkaneen LTI III -osakepalkkio-ohjelman ehtoja. Vuoden 2018 kannustinjärjestelyn (LTI 2015 IV) ansaintajakso on vuosille 2018–2022.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella.

Vuonna 2018 alkavassa lisäosakeohjelmassa osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen. Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan sijoittaen enimmäismäärän osakkeita, ensimmäisten lisäosakkeiden määrä on yhteensä enintään 203 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään verot).

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Vuonna 2018 alkavassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti. Tällöin, jos kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan sijoittamalla enimmäismäärän osakkeita, suoriteperusteisten osakkeiden kokonaismäärä on enintään 406 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään verot).

Muita tietoja

Vuonna 2018 alkavaan osake-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 54 henkilöä.

Hallitus arvioi, että uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyllä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. Alma Media Oyj:n yhtiökokous on 22.03.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi. Vastaavaa valtuutusta on ehdotettu 14.03.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Petri Niemisvirta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, p. 010 516 7200

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 250 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 14.2.2018, 08:20
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli