Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2016:Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat odotetusti kolmannella vuosineljänneksellä

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2016:Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat odotetusti kolmannella vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                      28.10.2016 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2016:

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT ODOTETUSTI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2016:

 •  Liikevaihto 80,9 (68,0) milj. euroa, kasvua 18,9 %.
 •  Oikaistu liikevoitto 9,1 (7,6) milj. euroa, 11,2 % (11,1 %) liikevaihdosta, kasvua 20,1 %.
 •  Liikevoitto 8,9 (6,0) milj. euroa eli 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta, kasvua 48,1 %.
 •  Osakekohtainen tulos 0,07 (0,04) euroa.
 •  Alma Markets: Vahva kasvu ulkomailla ja kotimaassa jatkui.
 •  Alma Talent: Kannattavuus pysyi ennakoidusti vertailukauden tasolla.
 •  Alma News & Life: Verkkomainonta kasvoi erityisesti ohjelmallisen ostamisen kasvun myötä.
 •  Alma Regions: Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2016:

 •  Liikevaihto 259,6 (212,9) milj. euroa, kasvua 21,9 %.
 •  Oikaistu liikevoitto 24,5 (16,3) milj. euroa, 9,4 % (7,6 %) liikevaihdosta, kasvua 50,6 %.
 •  Liikevoitto 20,5 (16,8) milj. euroa eli 7,9 % (7,9 %) liikevaihdosta, kasvua 22,2 %.
 •  Osakekohtainen tulos 0,15 (0,13) euroa.
 •  Velkaantumisaste kauden lopussa oli 51,0 % ja omavaraisuusaste 44,1 %.
AVAINLUVUT  2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 2015
milj. euroa 7—9 7—9 % 1—9 1—9 % 1—12
Liikevaihto 80,9 68,0 18,9 259,6 212,9 21,9 291,5
Sisältöliikevaihto 30,1 25,3 18,8 95,1 75,4 26,0 104,1
     Sisältömyynti,   painettu 26,4 23,8 10,9 84,3 70,8 19,1 97,0
     Sisältömyynti,   verkko 3,7 1,6 139,4 10,8 4,7 128,5 7,1
Mainosmyynnin liikevaihto 38,8 33,4 15,9 125,1 107,3 16,5 148,2
     Mainosmyynti,   painettu 14,8 14,0 5,5 50,6 48,6 4,3 66,2
     Mainosmyynti,   verkko 24,0 19,4 23,7 74,6 58,8 26,9 82,0
Palveluliikevaihto 12,1 9,3 30,2 39,5 30,2 30,8 39,2
Oikaistut kokonaiskulut 72,0 60,6 18,8 235,6 197,0 19,6 268,7
Oikaistu käyttökate 13,6 11,0 23,8 38,0 26,6 42,9 37,4
Käyttökate 13,4 10,8 23,7 33,9 28,4 19,3 34,5
Oikaistu liikevoitto 9,1 7,6 20,1 24,5 16,3 50,6 23,4
% liikevaihdosta 11,2 11,1 9,4 7,6 8,0
Liikevoitto (-tappio) 8,9 6,0 48,1 20,5 16,8 22,2 17,7
% liikevaihdosta 11,0 8,8 7,9 7,9 6,1
Tilikauden tulos 6,5 3,7 77,9 15,0 11,8 27,1 12,1
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja   laimennettu) 0,07 0,04 62,9 0,15 0,13 9,2 0,13
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 32,3 24,5 31,7 97,7 74,8 30,6 104,2
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 40,0 36,1 37,6 35,1 35,7

Näkymät vuodelle 2016

Alma Media muutti 14.9.2016 antamassaan tiedotteessa näkymiä vuodelle 2016. Yhtiö ennakoi vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2015 tasosta. Näkymät vuodelle 2016 ovat 14.9.2016 julkistetun tiedotteen mukaisesti: 

Suomen kansantalouden arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vain vähän vuonna 2016. Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin vuonna 2015.

Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2016; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee.

Loppuvuodesta 2015 toteutunut Talentum-yrityskauppa kasvattaa Alma Median liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2016. Alma Media arvioi vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 23,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 19 prosenttia 80,9 milj. euroon. Parantuneen operatiivisen tuloksen taustalla oli edellisten vuosineljännesten tapaan Alma Marketsin ja Alma News & Lifen vahva kasvu. Oikaistu liikevoitto kasvoi 20 prosenttia 9,1 milj. euroon.  

Alman Keski-Euroopan toimintamaissa suotuisana jatkunut talouskasvu tuki Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnan hyvää kehitystä. Lisäksi segmentin liikevaihto kasvoi Suomessa asumisen, autoilun ja rekrytoinnin palveluissa. Alma Marketsin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja liikevoitto parani 28 prosenttia.  

Alma Talentin kannattavuus pysyi ennakoidusti vertailukauden tasolla. Liikevaihdon kehityksessä näkyi Talentumista hankittujen liiketoimintojen kausiluonteisuus. Uuden liiketoimintakokonaisuuden rakentaminen eteni suunnitellusti ja integraation kustannushyödyt olivat odotusten mukaisia. Syyskuussa Alma Talentin monipuolinen mediaperhe sai uuden jäsenen, kun ostimme Uuden Suomen liiketoiminnot. 

Verkkomainonnan vahvana jatkuva kasvu ja digitaalisen mainonnan ostotavan muutos ohjelmalliseksi heijastuvat selkeästi Alma News & Lifen kehityksessä. Segmentin digimainonnan myynti kasvoi lähes 40 prosenttia. Yksikön oikaistu liikevoitto kolminkertaistui vertailukaudesta 1,8 miljoonaan euroon. 

Alma Regionsin kulunut vuosineljännes oli vaikea sekä sisältö- että mainosmyynnille, minkä seurauksena segmentin liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Toimenpiteet, joilla asiakkaiden siirtymistä digitaalisuuteen edistetään, jatkuvat. 

Digitaalisesta liiketoiminnasta tulee jo 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta ja kaksi kolmasosaa liikevoitosta. Muutos analogisesta digitaaliseen on ollut tänä vuonna edelleen kiihtyvää asiakastarpeiden ja asiakkaan käyttökokemuksen ohjatessa kehitystä. Raportointijaksolla esimerkkeinä Alman digikehityksestä ovat muun muassa kokonaisvaltainen digimainonnan jakelujärjestelmän uudistaminen ja keskeinen roolimme suomalaisten  mediayhtiöiden digitaalisen mainonnan  (Automated Guaranteed) markkinapaikan perustamisessa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelma uudistaa postilakia sisältää kaupallisen median näkökulmasta monia ongelmakohtia. Uudistus ei aja yksittäisen kuluttajan, loppuasiakkaan etua. Esitys on näkemyksemme mukaan myös EU:n postidirektiivin vastainen. Postin siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun vaikuttaisi kielteisesti tilattavien aikakauslehtien, valtakunnallisten ja alueellisten sanomalehtien ja paikallislehtien jakeluun. Päivittäisen postinjakelun voidaan katsoa kuuluvan kansalaisen peruspalveluun ja palvelutason heikentäminen vaikuttaisi kansalaisen perustuslailliseen oikeuteen vapaasta tiedonsaannista. Alma Median näkemyksen mukaan velvoitteen mukainen jakelu on kyettävä tuottamaan nykyistä tehokkaammin muun muassa yhdistämällä jakeluverkkoja ja hankkimalla jakeluja ostopalveluina.  

Suomalaiset yritykset tarvitsevat maailmanluokan markkinointiosaamista pärjätäkseen kilpailluilla ja yhä kansainvälisemmillä markkinoilla. Markkinointi on yksi kasvun moottoreista. Alma on yhdessä monen muun alan toimijan kanssa jakanut tietoa markkinoinnin vaikuttavuudesta ja sen tärkeydestä taloudellisen menestyksen saavuttamisessa. Syyskuussa julkaistu Mainosbarometri ennakoi markkinointi-investointien kasvua monen mollivoittoisen vuoden jälkeen. On mielenkiintoista nähdä löytyykö yrityksiltä rohkeutta muuttaa aikomukset todellisiksi teoiksi – markkinointipanosten kasvattaminen olisi yksi keskeinen keino parantaa suomalaisten yritysten ja Suomen kilpailukykyä. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 28.10.2016 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358(0)9 6937 9543 (osallistumiskoodi: 2070711) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2017 seuraavasti:

– Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2016 perjantaina 10.2. noin klo 9.00

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017 perjantaina 28.4. noin klo 9.00.

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017 perjantaina 21.7. noin klo 9.00.

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 perjantaina 27.10. noin klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Uusi Suomi, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 500 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 28.10.2016, 09:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli