Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media muuttaa taloudellisen raportoinnin vaihtoehtoisten tunnuslukujen terminologiaa ESMA-ohjeistuksen seurauksena

Alma Media muuttaa taloudellisen raportoinnin vaihtoehtoisten tunnuslukujen terminologiaa ESMA-ohjeistuksen seurauksena

Alma Media Oyj                  Pörssitiedote                20.6.2016 klo 12.30

ALMA MEDIA MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TERMINOLOGIAA ESMA-OHJEISTUKSEN SEURAUKSENA

Alma Media nimeää uudelleen raportoinnissa käytettävää terminologiaa vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Muutos tulee voimaan 22.7.2016 julkaistavasta toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

Alma Median uusi määritelmä aiemmin käytetylle ”liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä” muuttuu muotoon ”oikaistu liikevoitto”. Vastaavasti käyttökate ilman kertaluonteisia eriä muuttuu muotoon ”oikaistu käyttökate”.  

Määritelmä pysyy samana. Oikaistu erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää oikaistuna erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Oikaistut erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Alma Media esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin

Muissa Alma Median käyttämissä vaihtoehtoisissa tunnusluvuissa ei ole muutoksia. Nämä ovat oman pääoman tuotto (ROE), sijoitetun pääoman tuotto (ROI), omavaraisuusaste, liikevoitto, nettovelkaantumisaste, nettorahoituskulut, osinko/osake, osinko/tulos, efektiivinen osinkotuotto, hinta/ voitto-suhde (P/E-luku), oma pääoma/ osake. 

Avainlukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksessä vuodelta 2015. Näihin periaatteisiin ei tule muutoksia.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Talous ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, 106653873

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 500 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 20.6.2016, 12:30
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli