Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote 2014:

Alma Median tilinpäätöstiedote 2014:

Alma Media Oyj                          Tilinpäätöstiedote                     13.2.2015 klo 9.00

Alma Median tilinpäätöstiedote 2014:

VERKKOLIIKETOIMINTA KASVOI VUONNA 2014 SELVÄSTI. LIIKEVAIHTO LÄHES EDELLISVUODEN TASOLLA, LIIKEVOITTO LASKI ENNAKOIDUSTI.

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2014:

– Liikevaihto 76,6 (77,3) milj. euroa, laskua 0,9 %.

– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 24,7 (21,9) milj. euroa, kasvua 13,0 %.

– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 8,9 (10,1) milj. euroa, laskua 11,7 %.

– Käyttökate 10,1 (9,9) milj. euroa, kasvua 1,9 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,6 (6,4) milj. euroa, 7,3 (8,2) % liikevaihdosta, laskua 11,6 %.

– Liikevoitto 4,8 (4,3) milj. euroa eli 6,3 (5,6) % liikevaihdosta, kasvua 12,1 %.

– Loka – joulukuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,8 (-2,0) milj. euroa.

– Katsauskauden tulos 4,0 (-2,0) milj. euroa, kasvua 306,8 %.

– Osakekohtainen tulos 0,05 (-0,03) euroa.

Taloudellinen kehitys vuonna 2014:

– Liikevaihto 295,4 (300,2) milj. euroa, laskua 1,6 %.

– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 94,5 (84,5) milj. euroa, kasvua 11,9 %.

– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 35,1 (37,5) milj. euroa, laskua 6,4 %.

– Käyttökate 36,4 (45,3) milj. euroa, laskua 19,7 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,4 (24,2) milj. euroa, 7,2 (8,0) % liikevaihdosta, laskua 11,5 %.

– Liikevoitto 20,7 (27,0) milj. euroa eli 7,0 (9,0) % liikevaihdosta, laskua 23,5 %.

– Tammi – joulukuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,7 (2,8) milj. euroa.

– Katsauskauden tulos 15,7 (16,0) milj. euroa, laskua 1,7 %.

– Osakekohtainen tulos 0,19 (0,20) euroa.

AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 76,6 77,3 -0,7 -0,9 295,4 300,2 -4,8 -1,6
Sisältöliikevaihto 27,7 28,7 -1,0 -3,5 110,1 115,3 -5,1 -4,5
     Sisältömyynti,   painettu 26,2 27,7 -1,5 -5,6 104,6 111,2 -6,7 -6,0
     Sisältömyynti,   verkko 1,5 1,1 0,4 40,2 5,6 3,8 1,7 45,8
Mainosmyynnin liikevaihto 38,6 38,4 0,2 0,6 146,4 147,3 -0,9 -0,6
     Mainosmyynti,   painettu 19,8 21,1 -1,3 -6,0 73,7 80,0 -6,3 -7,8
     Mainosmyynti,   verkko 19,0 17,1 1,9 11,3 72,7 66,5 6,2 9,4
Palveluliikevaihto 10,2 10,2 0,1 0,8 38,8 37,6 1,2 3,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia   eriä 71,2 71,1 0,2 0,2 274,6 276,7 -2,1 -0,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 8,9 10,1 -1,2 -11,7 35,1 37,5 -2,4 -6,4
Käyttökate 10,1 9,9 0,2 1,9 36,4 45,3 -8,9 -19,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia   eriä 5,6 6,4 -0,7 -11,6 21,4 24,2 -2,8 -11,5
% liikevaihdosta 7,3 8,2 7,2 8,0
Liikevoitto (-tappio) 4,8 4,3 0,5 12,1 20,7 27,0 -6,3 -23,5
% liikevaihdosta 6,3 5,6 7,0 9,0
Tilikauden tulos 4,0 -2,0 6,0 306,8 15,7 16,0 -0,3 -1,7
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,05 -0,03 0,08 297,9 0,19 0,20 -0,01 -5,6
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,05 -0,03 0,08 297,9 0,19 0,20 -0,01 -5,6
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 24,7 21,9 2,8 13,0 94,5 84,5 10,0 11,9
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 32,3 28,3 32,0 28,1

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 179 932 379 (23 905 611) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2014 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2013 pääoman palautus 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2014, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 058 422 (2013 pääoman palautus 7 548 685) euroa.

Näkymät vuodelle 2015:

Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja laskenut öljyn hinta parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa mainonnan määrään, jonka ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2015.

Alma Media arvioi vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 148,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,8 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuosi 2014 oli mediayhtiöille edelleen vaikea. Painetun median lasku jatkui edelleen median käytön siirtyessä digitaalisiin kanaviin, erityisesti mobiiliin. Työttömyyden kasvaessa sekä Venäjän ja Suomen välisen kaupankäynnin laskiessa ei pitkään odotettua käännettä Suomen kansantaloudessa tapahtunut. Bruttokansantuotteen kehitykseen sidoksissa oleva mainonnan määrä laski TNS Media Intelligencen mukaan vuonna 2014 Suomessa 3,5 % edellisvuodesta. Tuoreen mainosbarometrin mukaan sama trendi jatkuu alkuvuonna 2015.

Alma Median liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Liikevoitto ilman kertaeriä laski 21,4 miljoonaan euroon. Yhtiön kotimaan liiketoiminta kehittyi vuonna 2014 painetun median osalta heikosti Suomen yleisen talouden tilanteen painamana. Sen sijaan Alma Median digitaalinen rekrytointipalveluliiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa oli vahvassa kasvussa koko vuoden pysyen myös erinomaisella kannattavuustasolla. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ulkomainen rekrytointiliiketoiminta kasvoi yli 25 %.

Alma Median panostus digitaaliseen kehitykseen tuotti tulosta vuonna 2014. Konsernin digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvoi 12 %. Digitaalinen mainosmyynti lähes saavutti painetun median mainosmyynnin tason. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 32,0 % (28,4 %).

Vuoden 2014 lopussa Alma Media päätti luopua Baltian maissa toimivasta asuntoportaali City24:sta. Alma Media keskittyy jatkossa ulkomailla digitaalisten rekrytointipalveluiden vahvistamiseen.

Suhdannekehityksestä riippumatta Alma Medialla on vankka asema monimuotoistuvassa mediakentässä digitaalisen osaamisensa ja vahvojen brändiensä ansiosta. Yhtiö panostaa merkittävästi monikanavaisten sisältöjen kehittämiseen, uusien mobiiliratkaisujen luomiseen, digitaalisten palveluiden kasvattamiseen, monipuoliseen datan hyödyntämiseen ja tuloksellisiin mainosratkaisuihin.

Alma Median rahoitusasema vahvistui merkittävästi kuluneen vuoden aikana omavaraisuusasteen noustessa yli 42 %:n. Yhtiö jatkaa vahvistuneen taseensa myötä investointeja kasvuun ja kansainvälistymiseen strategiaan sopivien mahdollisuuksien avautuessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely:

Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2014. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Tilinpäätöstiedote löytyy myös Alma Median verkkosivuilta osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/medialle/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 13.2.2015 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 3427 1910 (osallistumiskoodi: 2257767) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/medialle/aineistot/esitykset/(webcast).

ALMA MEDIA OYJ

Rauno Heinonen

viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 13.2.2015, 09:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli