Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014: Painetun median liikevaihdon lasku heikensi liikevoittoa, toimenpiteet kustannusrakenteen sopeuttamiseksi käynnissä

Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014: Painetun median liikevaihdon lasku heikensi liikevoittoa, toimenpiteet kustannusrakenteen sopeuttamiseksi käynnissä

Alma Media Oyj       Osavuosikatsaus        29.4.2014 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi – maaliskuulta 2014:
PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU HEIKENSI LIIKEVOITTOA, TOIMENPITEET KUSTANNUSRAKENTEEN SOPEUTTAMISEKSI KÄYNNISSÄ
                                                                                                                                             
Taloudellinen kehitys tammi – maaliskuussa 2014:

– Liikevaihto 72,7 (74,9) milj. euroa, laskua 2,9 %.
– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,0 % ja oli 23,8 (21,4) milj. euroa.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 6,1 (8,0) milj. euroa, laskua 24,3 %.
– Käyttökate 6,8 (8,0) milj. euroa, laskua 14,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,5 (5,5) milj. euroa, 3,4 % (7,3 %) liikevaihdosta, laskua 54,8 %.
– Liikevoitto 3,2 (5,4) milj. euroa eli 4,4 % (7,2 %) liikevaihdosta, laskua 40,7 %.
– Katsauskauden tulos 2,2 (4,1) milj. euroa, laskua 47,3 %.
– Katsauskauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä BNS-liiketoimintojen myynnistä syntynyt voitto 0,7 milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos 0,02 (0,05) euroa.

AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos 2013
milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 72,7 74,9 -2,2 -2,9 300,2
Sisältöliikevaihto 27,4 29,2 -1,8 -6,3 115,3
     Sisältömyynti,  painettu 26,1 28,2 -2,1 -7,5 111,2
     Sisältömyynti, verkko 1,3 0,8 0,4 50,2 3,8
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 35,1 36,4 -1,3 -3,5 147,3
     Ilmoitusmyynti,  painettu 16,9 19,1 -2,1 -11,1 80,0
     Ilmoitusmyynti, verkko 18,1 17,1 1,1 6,2 66,5
Palveluliikevaihto 10,2 9,3 0,9 10,2 37,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 70,4 69,6 0,8 1,1 276,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 6,1 8,0 -1,9 -24,3 37,5
Käyttökate  6,8 8,0 -1,2 -14,7 45,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,5 5,5 -3,0 -54,8 24,2
% liikevaihdosta 3,4 7,3     8,0
Liikevoitto (-tappio) 3,2 5,4 -2,2 -40,7 27,0
% liikevaihdosta 4,4 7,2     9,0
Tilikauden tulos 2,2 4,1 -1,9 -47,3 16,0
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,02 0,05 -0,03 -54,1 0,20
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,02 0,05 -0,03 -54,1 0,20
           
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 23,8 21,4 2,4 11,0 84,5
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 32,7 28,6 28,1

Näkymät vuodelle 2014:

Alma Median painetun sanomalehtiliiketoiminnan, erityisesti alueellisen median, liikevaihto ja tulos eivät kehittyneet ennakoidusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän johdosta yhtiö laski 15.4.2014 tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2014 antamaansa arviota sekä liikevaihdon että tuloksen kehittymisestä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Taloudellinen toimintaympäristö Suomessa on pysynyt odotettua heikompana alkuvuonna 2014. Painetun median mainonnan markkina on laskenut ennakoitua enemmän. Toimintaympäristön ja erityisesti mainonnan myynnin ennustettavuus on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa poikkeuksellisen vaikeaa.

Alma Media arvioi 13.2.2014 tilinpäätöstiedotteessaan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan vuoden 2013 vastaavan ajanjakson tasolla tai hieman tätä alempana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin olevan välillä 9,0 – 10,5 milj. euroa.

Yhtiön uuden arvion mukaan liikevaihto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta jää edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää alle 13.2.2014 tilinpäätöstiedotteessa arvioidun tason.

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 151,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj. euroa.


Toimitusjohtaja Kai Telanne:


Alma Median verkko- ja mobiilikanavien mainonta- ja sisältötuotot sekä erityyppisten digitaalisten palveluiden, kuten rekrytointipalveluiden myynti kehittyivät hyvin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimme markkinoille useita uutis- ja elämäntapasisältöjen mobiilisovelluksia. IL-TV:n videoiden julkaisu- ja käynnistysmäärä kasvoi 30 % ja mainonnan myynti tähän uuteen kanavaan kasvoi hyvin. Alma360:ssä liikkuvan kuvan palveluiden myynti asiakasyritysten  omiin kanaviin kehittyi hyvin.

Alma Median rekrytointiliiketoiminnot eri maissa yhdistävä Alma Career aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Monster Worldwiden Inc.:in kanssa omistamamme yritys integroi Alma Median yhdeksän eri toimintamaan työnhakupalvelut kiinteämmin yhteen ja mahdollistaa myös kansainvälisen myynnin kasvattamisen Monsterin globaalin verkoston kautta.

Digitaalisen mainonnan ja digisisältöjen hyvä myynti ei riittänyt kompensoimaan painetun median heikkoa kehitystä ensimmäisellä neljänneksellä. Sanomalehtimainonnan voimakkaan laskun taustalla on ensisijaisesti Suomen kansantalouden taantuma. Kuluttajien ostovoiman laskusta johtuva heikko kulutuskysyntä laskee voimakkaasti etenkin sanomalehtimainonnalle tärkeän vähittäis- ja erikoiskaupan myyntiä ja markkinointipanostuksia. Viestinnän digitalisoituessa tapahtuu myös mainonnan rakenteellista muutosta kaupan siirtäessä panostuksiaan verkkokauppaan ja digitaalisiin markkinointiviestinnän kanaviin.

Markkinatilanteesta johtuen Alma Median painetun sanomalehtiliiketoiminnan, erityisesti alueellisen median, liikevaihto ja tulos eivät kehittyneet ennakoidusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö joutui laskemaan tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2014 antamaansa arviota liikevaihdosta ja liikevoitosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Alma Media käynnistää ennakoitua heikomman tuloskehityksen johdosta sopeuttamistoimenpiteet Alma Aluemediassa, jossa tavoitteena on saavuttaa 1,5 milj. euron säästöt vuositasolla. Lisäksi konsernin taloushallintoa uudelleenorganisoidaan toiminnan tehostamiseksi.

Alueellisen julkaisutoiminnan kannattavuuden ja sisällön laadun varmistamiseksi Alma Media ja viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa allekirjoittivat vuoden 2014 alussa aiesopimuksen, jonka tavoitteena on laajentaa merkittävästi lehtien välistä journalistista yhteistyötä ja perustaa tätä varten vuoden 2014 aikana yhteinen Lännen Media -niminen yhtiö.


Painetun median laskiessa Alma Media vauhditti edelleen kehitystyötään ja investointejaan tulevaisuuden digitaaliseen liiketoimintaan. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli ensimmäisellä neljänneksellä 32,7 % (28,6 %). Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,0 % ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely:

Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2014. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus löytyy myös Alma Median verkkosivuilta osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 29.4.2014 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 3427 1906 (osallistumiskoodi: 8523318) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/ (webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 29.4.2014, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli