Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media tilinpäätöstiedote 2013: Digitaalisen liiketoiminnan kasvu ja kustannussäästöt loivensivat käyttökatteen laskua

Alma Media tilinpäätöstiedote 2013: Digitaalisen liiketoiminnan kasvu ja kustannussäästöt loivensivat käyttökatteen laskua

Alma Media Oyj                        Tilinpäätöstiedote                    13.2.2014 klo 9.00

Alma Media tilinpäätöstiedote 2013:
DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KASVU JA KUSTANNUSSÄÄSTÖT LOIVENSIVAT KÄYTTÖKATTEEN LASKUA

Taloudellinen kehitys loka – joulukuussa 2013:

– Liikevaihto 77,3 (82,7) milj. euroa, laskua 6,5 %.
– Sisältöliikevaihto 28,7 (29,9) milj. euroa, laskua 4,1 %; ilmoitusmyynnin liikevaihto 38,4 (42,2) milj. euroa, laskua 8,9 %; palveluliikevaihto 10,2 (10,6) milj. euroa, laskua 4,0 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,1 (10,6) milj. euroa, laskua 4,4 %.
– Käyttökate 9,9 (9,7) milj. euroa, kasvua 2,3 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,4 (8,5) milj. euroa, 8,2 % (10,3 %) liikevaihdosta, laskua 25,0 %.
– Liikevoitto 4,3 (7,6) milj. euroa eli 5,6 % (9,1 %) liikevaihdosta, laskua 42,9 %.
– Katsauskauden tulos -2,0 (2,1) milj. euroa, laskua 192,6 %.
– Katsauskauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä konsernin omaisuuseriin tehdyt arvonalennukset, 6,8 milj.euroa.
– Osakekohtainen tulos -0,03 (0,03) euroa.

Taloudellinen kehitys vuonna 2013:

– Liikevaihto 300,2 (320,1) milj. euroa, laskua 6,2 %.
– Sisältöliikevaihto 115,3 (122,3) milj. euroa, laskua 5,7 %; ilmoitusmyynnin liikevaihto 147,3 (160,8) milj. euroa, laskua 8,3 %;  palveluliikevaihto 37,6 (37,1) milj. euroa, kasvua 1,5 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,5 (45,1) milj. euroa, laskua 16,7 %.
– Käyttökate 45,3 (39,5) milj. euroa, kasvua 14,5 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 24,2 (33,5) milj. euroa 8,0 % (10,5 %) liikevaihdosta, laskua 27,8 %.
– Liikevoitto 27,0 (26,5) milj. euroa eli 9,0 % (8,3 %) liikevaihdosta, kasvua 1,9 %.
– Tilikauden tulos 16,0 (17,4) milj. euroa, laskua -8,2 %.
– Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä Mascus-liiketoiminnan myyntivoitto, 8,3 milj.euroa, ja konsernin omaisuuseriin tehtyjä arvonalennuksia ja uudelleenjärjestelykuluja 10,3 milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos 0,20 (0,22) euroa.
– Ehdotettu pääoman palautus 0,10 euroa (2012 osinko: 0,10 euroa) osakkeelta. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa/osake.

AVAINLUVUT 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 77,3 82,7 -5,4 -6,5 300,2 320,1 -19,9 -6,2
Sisältöliikevaihto 28,7 29,9 -1,2 -4,1 115,3 122,3 -7,0 -5,7
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 38,4 42,2 -3,8 -8,9 147,3 160,8 -13,4 -8,3
Palveluliikevaihto 10,2 10,6 -0,4 -4,0 37,6 37,1 0,6 1,5
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 71,1 74,4 -3,3 -4,4 276,7 287,0 -10,3 -3,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,1 10,6 -0,5 -4,8 37,5 45,1 -7,6 -16,7
Käyttökate  9,9 9,7 0,2 2,3 45,3 39,5 5,7 14,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,4 8,5 -2,1 -25,0 24,2 33,5 -9,3 -27,8
% liikevaihdosta 8,2 10,3     8,0 10,5    
Liikevoitto (-tappio) 4,3 7,6 -3,2 -42,9 27,0 26,5 0,5 1,9
% liikevaihdosta 5,6 9,1     9,0 8,3    
Tilikauden tulos -2,0 2,1 -4,1 -192,6 16,0 17,4 -1,4 -8,2
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) -0,03 0,03 -0,05 -203,1 0,20 0,22 -0,02 -9,6
Tulos/osake, EUR (laimennettu) -0,03 0,03 -0,05 -203,3 0,20 0,22 -0,02 -9,5

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 23 905 611 (8 014 054) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2013 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 (2012 osinko 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2013, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 7 548 685 (2012 osinko 7 548 685) euroa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa/osake.

Näkymät vuodelle 2014:

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa vähitellen vahvistuvan, mutta pysyvän Suomessa vielä heikkona vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Mediamainonnan laskun arvioidaan hidastuvan ensimmäisen vuosipuoliskon kuluessa.
Alma Media arvioi, että vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto on vuoden 2013 vastaavan ajanjakson tasolla tai hieman tätä alempana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan välillä 9,0 – 10,5 milj. euroa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 151,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj.euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuosi 2013 oli media-alalla voimakkaan uudistamisen ja tehostamisen aikaa. Heikon taloustilanteen kiihdyttämänä painetun median myynti laski mediakulutuksen siirtyessä yhä vahvemmin digitaalisiin kanaviin.

Alma Media jatkoi investointejaan tulevaisuuden liiketoimintaan. Konsernin digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvoi 8,4 % vuonna 2013. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 28,1 % (24,3 %). Kauppalehden digitaaliset sisältötuotot kasvoivat 22,1 % vuonna 2013.

Mobiilipalveluiden suosio kasvoi voimakkaasti kaikkialla konsernissa, esim. Iltalehdessä mobiili-ilmoitusmyynti viisinkertaistui vuoden aikana. Verkostopohjainen mainonta lähti merkittävään kasvuun, ja siihen liittyviä tuotteita kehitettiin.

Vuoden 2013 lopussa Alma Media päätti laajentaa kansainvälistä rekrytointiliiketoimintaansa. Monsterin palvelut Puolassa, Unkarissa ja Tsekissä tulivat osaksi Alma Median digitaalisten rekrytointipalveluiden tarjontaa vuoden 2014 alussa. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä digitaalisen rekrytointiliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 10,7 %. Alma Median kansainvälisten liiketoimintojen kannattavuus kehittyi edelleen hyvin ja loppuvuodesta kotimaan rekrytointiliiketoiminnassa koko vuoden jatkunut lasku hidastui.

Alma Aluemedian lehtien verkkopalveluiden kehittäminen eteni. Kannattavuuden parantamiseksi Pohjolan Sanomien painettu lehti päätettiin muuttaa 5-päiväiseksi. Muutos astuu voimaan vuoden 2014 alussa. Esitetyt lehtien varhaisjakelusopimusten irtisanomiset ja sopimushintojen hinnankorotukset lisäävät painetun median osalta toimintaympäristön epävarmuutta.

Alma Media jatkaa strategiansa mukaisesti julkaisutoiminnan monikanavaisuuden ja digitaalisen liiketoiminnan kasvattamista. Tavoitteena on kasvattaa digitaalinen liikevaihto 50 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tapahtuu kehittämällä digitaalisia valmiuksia ja siirtämällä maksullisia sisältöjä verkkoon ja mobiiliympäristöihin. Näillä toimenpiteillä Alma Media on suhdannekehityksestä riippumatta tulevaisuuden suhteen hyvässä asemassa ja lähtee uuteen vuoteen tukevalta pohjalta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely:

Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n tilinpäätöksestä vuodelta 2013. Tilinpäätös on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Tilinpäätös löytyy myös Alma Median verkkosivuilta osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Alma Median verkkosivuilla klo 11.00.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.
Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 13.2.2014 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 3364 5381 (osallistumiskoodi: 1621893) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/medialle/aineistot/esitykset/ (webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 13.2.2014, 10:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli