Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media tiivistää alue- ja paikallislehtiensä yhteistyötä – Henkilöstön määrä vähenee Alma Aluemedian toimintamallin uudistamisen vuoksi 103,5 henkilötyövuodella

Alma Media tiivistää alue- ja paikallislehtiensä yhteistyötä – Henkilöstön määrä vähenee Alma Aluemedian toimintamallin uudistamisen vuoksi 103,5 henkilötyövuodella

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   12.6.2012 klo 15.00

ALMA MEDIA TIIVISTÄÄ ALUE- JA PAIKALLISLEHTIENSÄ YHTEISTYÖTÄ
Henkilöstön määrä vähenee Alma Aluemedian toimintamallin uudistamisen vuoksi 103,5 henkilötyövuodella

Alma Media ilmoitti huhtikuussa 2012 toteuttavansa kuluvan vuoden aikana merkittävän muutoksen kaikkien alueellisten lehtiensä toimintatavassa. Samassa yhteydessä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia käynnisti yhteistoimintaneuvottelut muutoksen suunnittelua varten koko henkilöstönsä, yhteensä noin 810 henkilön, kanssa. Neuvottelujen käynnistyessä Alma Aluemedia arvioi alustavasti, että sen henkilöstön määrä voi toimintamallin muutoksen vuoksi vähentyä enintään 135 henkilötyövuodella.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maanantaina 11.6.2012. Niiden tuloksena tehtyjen päätösten myötä Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee enintään 103,5 henkilötyövuodella. Näistä 27 henkilötyövuotta vähenee vapaaehtoisilla työsuhteiden päättämissopimuksilla ja 32 henkilötyövuotta muilla ratkaisuilla, muun muassa määräaikaisuuksien päättyessä, eläköitymisillä ja konsernin sisäisillä siirroilla. Irtisanomisilla vähennetään enintään 44,5 henkilötyövuotta, joista viiden henkilötyövuoden osalta henkilöille tarjotaan oleellista muutosta toimenkuvaan. Irtisanottavien määrä voi siten laskea 39,5 henkilötyövuoteen. Lisäksi Alma Aluemediassa avoinna olevia 11 vakinaista ja 14 määräaikaista työpaikkaa tarjotaan ensisijaisesti irtisanottaville henkilöille.

Työnantaja tarjoaa irtisanottaville ja työsopimuksensa päättäneille henkilöille valmennusta, jonka tarkoituksena on tukea lähtevää henkilöstöä muutostilanteessa.

Alma Aluemedia organisoituu rakenteellisesti uudelleen yhteistyön lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Organisaatio muodostetaan jatkossa toiminnoittain, ei yksittäisten lehtien ympärille. Toimituksellista sisältöä tuotetaan jatkossa paikallisten toimitusten sekä useilla paikkakunnilla toimivien yhteisten virtuaalitoimitusten voimin. Virtuaalitoimitukset vastaavat muun muassa urheilun, kulttuurin sekä viikonvaihteen sisällöistä. Lisäksi Alma Aluemedian paikallislehtien ja maakuntalehtien aluetoimitusten yhteistyötä vahvistetaan, myös toimipisteitä yhdistämällä.

Kaupallisten toimintojen (levikkimyynti, mediamyynti, asiakaspalvelu, ilmoitusvalmistus ja markkinointiviestintä) osalta maakuntalehtien ja niiden levikkialueella ilmestyvien kaupunkilehtien organisaatioita yhdistellään toiminnoittain ja alueellisiksi kokonaisuuksiksi.

-Toimintatavan merkittävä uudistaminen ja henkilöstön vähenemisestä johtuen kipeältäkin tuntuvat ratkaisut ovat nykytilanteessa välttämättömiä. Niiden avulla turvaamme sanomalehtiemme kilpailuaseman ja vastaamme lukijakäyttäytymisen muutoksiin. Tiivistämällä lehtiemme yhteistyötä ja vähentämällä päällekkäistä tekemistä pystymme myös parantamaan laatua, kun mitoitamme työmme oikein ja varaamme resursseja myös paikalliseen uutisointiin. Tavoitteenamme on säilyttää Suomessa paikallisesti mielenkiintoinen, vahva ja taloudellisesti riippumaton aluemedia siellä missä toimimme, toteaa Alma Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Alma Aluemediaan kuuluvat Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat sekä 29 paikallis- ja kaupunkilehteä.

ALMA MEDIA OYJ

Rauno Heinonen, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Kari Juutilainen, johtaja, Alma Aluemedia, puh. 050 435 4159 (tavoitettavissa klo 16.00 jälkeen)

Jakelu: NASDAQ OMX Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,3 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 12.6.2012, 17:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli